W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkursy dotacyjne z zakresu współpracy z Polonią i Polakami za granicą

04.12.2020

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursów dotacyjnych MSZ i KPRM.

Ambasada_RP_w_Brazylii1_1

1.       Konkurs dotacyjny MSZ

Informujemy, że  dnia 27 listopada 2020 r. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty Konkurs ofert pn. „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021  – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert zadań publicznych służących wsparciu działalności o charakterze polonijnym w zakresie poznawania i kultywowania polskiej tradycji, kultury i edukacji oraz integracji i aktywizacji środowisk polonijnych poprzez dofinansowanie nieruchomości przeznaczonych na tę działalność. 

Kluczowym założeniem, przyjętym przez Kierownictwo MSZ, było oparcie konkursu dotacyjnego na wcześniejszym rozeznaniu sytuacji i potrzeb środowisk  polonijnych, stanu i dostępności wykorzystywanej przez nie infrastruktury. Na tej podstawie uwzględnienie zostały dwie kategorie projektów:

 

1. Projekty priorytetowe - których zakres został wskazany z urzędu; bardzo istotne dla polityki polonijnej Rządu, realizowane w obszarach zamieszkiwania dużych i aktywnych grup Polonii.

2. Projekty pozostałe (dowolne) - mogą dotyczyć mniej priorytetowych obszarów, mniejszych środowisk polonijnych, ale nadal istotnych kierunków działania danego środowiska polskiego.

 

O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (takie jak  fundacje, stowarzyszenia, podmioty kościelne i in.), zaangażowane na rzecz wsparcia Polonii i Polaków na całym świecie. Projekty będą realizowane w partnerstwie z podmiotem (np. instytucją, organizacją polonijną) w kraju realizacji projektu. Termin nadsyłania ofert do MSZ został wyznaczony na dzień 18 grudnia 2021 r. Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje o konkursie znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-2021--infrastruktura-polonijna

 

2.       Konkurs dotacyjny KPRM

 

Jednocześnie informujemy, że 30 listopada br. Pan Minister  Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą ogłosił konkurs ofert „Polonia i Polacy za Granicą 2021”. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, zarejestrowane w Polsce. To one pośredniczą we wsparciu, które najczęściej realizowane jest przez organizacje polonijne działające za granicą. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w sześciu obszarach takich jak: edukacja, rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie, media polonijne, wydarzenia polonijne oraz nowy, utworzony w tym roku: budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne. Łączna kwota wsparcia w konkursie w 2021 roku to 50 mln zł. Ponadto, na początku 2021 roku zostanie ogłoszony konkurs na letni wypoczynek polonijny.

Organizując konkurs KPRM dużą wagę przywiązał do zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in:, zasady partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Jeszcze przed ogłoszeniem konkursu odbyły się konsultacje społeczne regulaminu, w których udział wzięły różne środowiska polonijne. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową, a ocena będzie wsparta opiniami niezależnych ekspertów oraz właściwych ministerstw. W regulaminie konkursu ustalone zostały jasne zasady przyznawania dotacji, w szczególności kryteria wyboru projektów. Termin nadsyłania ofert do KPRM został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/polonia/konkurs-2021---nabor-ofert-trwa

 

3.       Inne źródła wsparcia dla Polonii

Na stronie www.polonia.gov.pl dostępna jest informacja o zadaniach na rzecz Polonii i Polaków za granicą wyznaczanych lub zlecanych przez Prezesa Rady Ministrów i właściwe Ministerstwa oraz wszelkich, aktualnie podejmowanych formach wsparcia.