W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne na całe terytorium kraju.

MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności:

  • w wielkich miastach, a w szczególności w: Rio de Janeiro, Kurytyba, Porto Alegre,  Florianopolis, Vitória, São Paulo, Salvador, Recife,  Foz de Iguaçu, Natal, Fortaleza i Manaus.
  • na plażach, w pobliżu hoteli, dyskotek, klubów nocnych, banków i bankomatów oraz przystanków autobusowych z uwagi na zwiększone zagrożenie przestępczością pospolitą.

Na terenach przygranicznych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niepokojów związanych z wysokim napięciem imigracyjnym.

W całej Brazylii odnotowuje się bardzo dużą liczbę morderstw, napadów rabunkowych z bronią w ręku i porwań. Przypadki kradzieży w miejskich autobusach i na lotniskach są również bardzo częste. Zaleca się zachowanie ostrożności, gdy ktoś nieznajomy proponuje pomoc lub podwiezienie. Należy korzystać wyłącznie z taksówek zrzeszonych w korporacjach.

W Rio de Janeiro, na pieszym szlaku wiodącym do figury Chrystusa (Corcovado), mają miejsce częste przypadki napadów z bronią w ręku. Aby uniknąć tego zagrożenia, zaleca się korzystanie z kolejki szynowej lub autoryzowanych busów.

Odradzamy zwiedzanie i przebywanie w slumsach tzw. favelach nawet w ramach zorganizowanych wycieczek ze względu na podwyższone ryzyko napadu rabunkowego.

Nie zalecamy noszenia przy sobie paszportów, kosztowności (zwłaszcza zegarków i biżuterii) oraz innych cennych przedmiotów np. aparatów fotograficznych. Wskazane jest, aby oryginały dokumentów i większe sumy pieniędzy były deponowane w hotelowych sejfach. Zalecamy korzystanie z kart płatniczych, choć z zachowaniem ostrożności (ze względu na częste przypadki skimmingu kart). Warto mieć przy sobie kserokopię paszportu.

W większych ośrodkach turystycznych działa policja turystyczna DEATUR, której obowiązkiem jest udzielanie pomocy turystom będącym ofiarami przestępstw lub wypadków. W przypadku kradzieży należy udać się na policję oraz żądać wydania protokołu policyjnego (boletim de ocorrência), co ułatwi ewentualne późniejsze uzyskanie odszkodowania oraz pozwala na podróżowanie wewnątrz kraju, zastępując skradziony dokument tożsamości.

W całej Brazylii regularnie odbywają się różnego rodzaju protesty, często bez ostrzeżenia. Drogi i transport publiczny są wówczas poważnie zakłócone. Zalecamy unikanie obszarów, w których odbywają się demonstracje. Zachęcamy do monitorowania lokalnych mediów i postępowania zgodnie z zalecaniami służb porządkowych.

Przypominamy, że w władze miasta Rio de Janeiro bezwzględnie egzekwują politykę czystości miasta (Lixo Zero). Wyrzucanie niedopałków papierosów lub opakowań po napojach na ulicach jest wykroczeniem karanym mandatem.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku samodzielnego poruszania się pojazdami w ruchu drogowym. Brazylia ma jeden z najwyższych wskaźników wypadków drogowych na świecie. Do przyczyn takiego stanu należy zaliczyć: niebezpieczną jazdę, znaczną liczbę ciężarówek i motocykli, nadmierną prędkość, lekkomyślność kierowców, poruszanie się w złym kierunku na ulicach jednokierunkowych oraz pobłażliwe egzekwowanie przepisów ruchu drogowego przez policję.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK

  • Paszport tymczasowy TAK

  • Dowód osobisty NIE

  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

6 MIESIĘCY

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie ma wymogu posiadania wiz, o ile pobyt nie przekracza 90 dni w okresie 180 dni.

W przypadku planowanego pobytu przekraczającego 90 dni w okresie 180 dni wymagana jest wiza (skontaktuj się z konsulatem Federacyjnej Republiki Brazylii).

W przypadku przedłużania pobytu w Brazylii skontaktuj się przed upływem 90 dni z Policją Federalną w miejscu swojego pobytu.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

NIE MA.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Służby graniczne Brazylii mogą żądać okazania zgody rodziców/opiekunów dziecka podróżującego do i z Brazylii samodzielnie, z jednym z opiekunów lub z osobą trzecią. Zgoda powinna mieć formę pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym oraz powinna być przetłumaczona na język portugalski przez tłumacza przysięgłego.

  1. Zasady pobytu

Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej może przebywać w Brazylii 90 dni w okresie 180 dni bez obowiązku posiadania wizy. Patrz pkt. 3)

Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju, należy jednak pamiętać, że poszczególne stany Brazylii maja dużą autonomię w zakresie regulacji sanitarnych np. wprowadzania obowiązku posiadania dokument potwierdzający wykonanie szczepienia w przypadku wstępu do budynkach użyteczności publicznej takich jak np. muzeach udziału w imprezach masowych np. mecze piłki nożnej.

Ubezpieczenie

Zaleca się wykupienie przed wyjazdem ubezpieczenia medycznego, obejmującego pomoc za granicą, w tym także koszty transportu medycznego do Polski. Należy wybrać ubezpieczyciela mającego przedstawicielstwa w Ameryce Południowej - w przeciwnym razie ubezpieczenie może nie być honorowane.

Zdrowie

Podróżni przybywający z Europy nie muszą przedstawiać na granicy międzynarodowej książeczki szczepień.

Świadectwo szczepienia przeciw żółtej febrze wymagane jest od osób wjeżdżających do Brazylii, które w ciągu ostatnich 90 dni przebywały w krajach  o wysokim poziomie występowania tej choroby (dotyczy to głównie: Boliwii, Ekwadoru, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru
i Wenezueli).

Szczepienie przeciw żółtej febrze jest jednak zalecane wszystkim. Z uwagi na rosnąca liczbę przypadków zachorowań (w tym kilkanaście śmiertelnych w stanie Sao Paulo) szczepienie zaleca się także wszystkim osobom wybierającym się do Brazylii. Należy się zaszczepić co najmniej 10 dni przed przekroczeniem granicy.

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno – epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W różnych częściach Brazylii występuje malaria i inne choroby przenoszone przez komary (denga, chikungunya, zika).

W latach 2016 i 2017 odnotowano liczne przypadki zarażenia wirusem zika. Należy  stosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet
w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Osoby, które zostały poddane hospitalizacji w Brazylii powinny zgłosić ten fakt lekarzowi w przypadku kontynuacji leczenia w Polsce (ze względu na ryzyko zakażeń szpitalnych).

Przychodnie i szpitale publiczne w Brazylii są bezpłatne w ramach posiadanego ubezpieczenia, ale usługi w nich świadczone są często na niskim poziomie. Obowiązuje zakaz wwozu lekarstw do Brazylii. Jeśli podróżujący wymaga stałego przyjmowania lekarstw, należy uzyskać stosowne zaświadczenie od polskiego lekarza i przetłumaczyć je na język portugalski u tłumacza przysięgłego. Zarówno polskie zaświadczenie lekarskie, jak i jego tłumaczenie na język portugalski  należy opatrzyć klauzulą Apostille w MSZ RP. Zaświadczenie należy okazać brazylijskim służbom kontrolnym na granicy, na ich ewentualne żądanie.

Podróżowanie po kraju

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 władze stanowe i municypalne mogą wprowadzać lokalne ograniczenia np. poruszania się lub organizowania imprez masowych. Zalecamy monitorowanie sytuacji we własnym zakresie.

Nie ma ograniczeń - z wyjątkiem rezerwatów przyrody, a także wydzielonych terenów zamieszkanych przez ludność indiańską, do których wjazd jest możliwy jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia. W kontekście ponad 60 tysięcy morderstw rocznie w Brazylii (pierwsze miejsce na świecie w bezwzględnej liczbie morderstw) oraz ogromnej liczby napadów z bronią w ręku (nawet w uważanych za spokojne miastach jak Kurytyba - średnio 200 napadów i 2 morderstwa dziennie), zdecydowanie odradza się podróżowania po Brazylii indywidualnymi środkami transportu (zwłaszcza rowerami i motocyklami), a także uprawiania indywidualnych wycieczek pieszych i spływów brazylijskimi rzekami.

W szczególności groźne są okolice Lasów Amazońskich i region Pantanal, okolice przy granicy z Paragwajem i Boliwią oraz wszystkie duże miasta. Znajomość języków obcych jest w Brazylii bardzo słaba. Poza hotelami i dużymi ośrodkami turystycznymi można się porozumieć praktycznie tylko w języku portugalskim.

Informacje dla kierowców

Wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, dodatkowo wskazane jest posiadanie tłumaczenia tego dokumentu na język portugalski. Przy krótkich pobytach honorowane jest również tłumaczenie przysięgłe polskiego prawa jazdy (opatrzone ww. klauzulą Apostille), okazywane zawsze wraz z oryginałem. Wypożyczając samochód należy bezwzględnie wykupić pełne ubezpieczenie. Większość kierowców w Brazylii nie ma ubezpieczenia OC i w efekcie odzyskanie kosztów naprawy od sprawcy wypadku może nastąpić jedynie na drodze sądowej lub z wykupionego pełnego ubezpieczenia.

Cło

Przy wwozie i wywozie gotówki w kwocie do 10.000 BRL lub jej równowartości w walutach obcych nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. Wwiezienie większej kwoty należy zadeklarować. Szczegółowych informacji o obowiązujących procedurach można zasięgnąć w brazylijskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych lub na granicy. Należy zgłosić wartościowy sprzęt elektroniczny, który będzie używany na terenie kraju.

Przepisy prawne

Za nielegalny wwóz i wywóz narkotyków (a także ich posiadanie) grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat. W prawie istnieje pojęcie finansującego przemyt narkotyków, za co grozi kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności. Ze względu na działalność zorganizowanych międzynarodowych grup przestępczych należy zachować szczególną ostrożność i w każdej sytuacji bezwzględnie unikać przyjmowania przesyłek, pakunków lub bagażu od przypadkowych osób. Jednym z dość popularnych środków prewencyjnych jest foliowanie bagażu na lotnisku przed jego nadaniem.

Przydatne informacje

Nie ma jednego standardowego poziomu napięcia elektrycznego: w części stanów wynosi 127 V lub 110 V, a w części 220 V.

Telefony komórkowe przywożone z Polski zwykle działają jedynie w większych miastach i dotyczy to prawie wyłącznie aparatów 3-systemowych (w Brazylii działa zarówno system amerykański, jak i GSM).

Sprzęt audiowizualny działa w Brazylii w systemie PAL-M.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}