W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program stypendialny im. Stefana Banacha dla studentów

17.05.2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza, od 20 maja br., otwarcie naboru wniosków w ramach programu stypendialnego im. Stefana Banacha dla studentów z Brazylii.

embaixada_

Główny cel programu - wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli tych państw - pozostaje niezmienny. „Banach” jest jednocześnie atrakcyjnym narzędziem promocji edukacji w Polsce i stanowi sposób dotarcia także do tych osób, które mogą zdecydować się na płatne studia w Polsce.

Program Banacha oferuje:

- studia II stopnia ze stypendium 1500 zł miesięcznie przez cały regularny okres kształcenia (3-4 semestry)

- studia w określnych Programem dziedzinach nauki: nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Obywatelom krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kazachstan, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Ukraina i Uzbekistan: ponadto w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, za wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia beneficjenta.

- zwolnienie z płat za kształcenie na uczelniach publicznych

- możliwość podjęcia studiów w języku polskim lub angielskim

- kurs przygotowawczy (9 miesięcy) poprzedzający studia w języku polskim dla osób słabiej znających język

- kurs letni (3 tygodnie) dla stypendystów ścieżki anglojęzycznej po ukończeniu I roku studiów

- stypendium w trakcie kursów (1700 zł na kursie przygotowawczym, 1500 zł na kursie letnim)

Uprawnieni wnioskodawcy:

- obywatele 36 krajów Programu: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra,  Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam;

- nie posiadający obywatelstwa polskiego;

- w momencie składania wniosku do Programu będący studentami ostatniego roku studiów I stopnia lub legitymujący się dyplomem studiów I stopnia uzyskanym w kraju Programu w ww. dziedzinach Programu nie wcześniej niż w 2019 r.

- posiadają udokumentowaną znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 bądź angielskiego na poziomie min. B2.

Ocena merytoryczna:

-  w oparciu o średnią arytmetyczną ocen ze studiów I stopnia

- z uwzględnieniem ewentualnej rekomendacji placówki dyplomatyczno-konsularnej, organizacji pozarządowej, uczelni

- na każdy kraj zostaną ustalone limity miejsc w oparciu o wynik oceny formalnej wniosków (bardziej wiarygodne niż gdybyśmy ustalali limit w stosunku do liczby złożonych wniosków, z których wiele tej oceny formalnej może nie przejść) – będą opublikowane na stronie internetowej Agencji.

Dalsze informacje znajdą Państwo pod adresem: https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-programme

Materiały

poster​_website
poster​_website.png 1.47MB