W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Detergenty

Detergent oznacza jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierającą mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne, przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia. Detergenty wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych.

Wymagania jakim powinny odpowiadać detergenty wprowadzane do obrotu na terytorium Unii Europejskiej są określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

Tekst rozporządzenia w języku polskim jest dostępny TUTAJ, a w języku angielskim – TUTAJ.

Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych jest organem właściwym wyznaczonym na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 648/2004 do wykonywania zadań administracyjnych w zakresie detergentów.

Lista właściwych organów Państw Członkowskich powołanych na mocy art. 8 rozporządzenia (WE) nr 648/2004 jest dostępna TUTAJ.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 określa:

 • wymagania jakie powinny spełniać detergenty,
 • obowiązki producentów detergentów.

W szczególności określone są:

 • kryteria podatności na całkowitą biodegradację tlenową środków powierzchniowo-czynnych i detergentów je zawierających,
 • ograniczenia lub zakazy stosowania środków powierzchniowo czynnych na podstawie ich podatności na biodegradację,
 • odstępstwa w przypadku niespełniania kryteriów całkowitej biodegradacji tlenowej,
 • metody badań środków powierzchniowo czynnych,
 • ograniczenia dotyczące zawartości fosforanów i innych związków fosforu dla detergentów dla konsumentów, które są przeznaczone do prania oraz detergentów dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń
 • informacje, jakie producent musi przechowywać do dyspozycji właściwych organów danego państwa członkowskiego i personelu medycznego.

 

Na oznakowaniu opakowania detergentu powinny się znaleźć:

 • instrukcja użycia i specjalne środki ostrożności, w przypadku detergentów przeznaczonych do prania, sprzedawanych na rynku detalicznym informacje określone w załączniku VII B; adres strony internetowej, na której można uzyskać arkusz danych składników wg załącznika VIID,
 • informacje o dozowaniu (załącznik VII B),
 • informacje dotyczące zawartości niektórych składników (załącznik VIIA) (np. fosforanów, anionowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki bielące oparte na tlenie),
 • wskazania innych składników takich jak: enzymy, substancje dezynfekujące, rozjaśniacze optyczne, kompozycje zapachowe, środki konserwujące, substancje pochodzące z kompozycji zapachowych, mogące powodować alergie.

Producent zobowiązany jest do udostępniania szerokiemu ogółowi konsumentów, na stronie internetowej, uproszczonej wersji arkusza danych składników.

Wykaz 26 substancji alergizujących, które muszą być oznakowane na opakowaniu detergentów, jeżeli są dodawane w stężeniach przekraczających 0,01% jest dostępny TUTAJ.

W związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi rozporządzenia (WE) 648/2004, Komisja Europejska udostępniła stronę, na której zawarte są  często zadawane pytania i odpowiedzi.

Dokument w języku angielskim jest dostępny TUTAJ.

Materiały

Wykaz akredytowanych i autoryzowanych laboratoriów które spełniają wymagania i posiadają certyfikat do przeprowadzania badań detergentów
Wykaz​_akredytowanych​_i​_autoryzowanych​_laboratoriów​_które​_spełniają​_wymagania​_i​_posiadają​_certyfikat​_do​_przeprowadzania​_badań​_detergentów.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.06.2020 13:52 Przemysław Cieśla
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przemysław Cieśla
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Detergenty 2.0 02.09.2020 12:50 Anna Lewandowska
Detergenty 1.0 03.06.2020 13:52 Przemysław Cieśla

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP