W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie

Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie

 

Podstawą prawną przedłożenia informacji o mieszaninie stwarzającej zagrożenie jest  art. 9 ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337) w związku z art. 45 rozporządzenia CLP.

 


 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania informacji o mieszaninach stwarzających zagrożenie, które zostały przyjęte rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (tzw. załącznik VIII).
Aktualnie obowiązujące przepisy to Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1677 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, znakowania i pakowania substancji i mieszanin w celu poprawy wykonalności wymogów informacyjnych dotyczących pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Nowe przepisy,  załącznika VIII, dotyczą  obowiązku zgłoszenia przez importerów i dalszych użytkowników mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie. W zależności od końcowego przeznaczenia mieszaniny,  importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający mieszaniny do obrotu muszą przestrzegać przepisów niniejszego załącznika odpowiednio od dnia:

  • 1 stycznia 2021 r. : zastosowanie konsumenckie i profesjonalne;
  • 1 stycznia 2024 r.: zastosowanie przemysłowe.

 

Uwaga: Jeżeli mieszanina przeznaczona do zastosowania przemysłowego („mieszanina pierwotna”) zostaje następnie włączona przez dalszego użytkownika do mieszaniny przeznaczonej do zastosowania profesjonalnego lub do stosowania przez konsumentów („mieszanina końcowa”), mieszaninę pierwotną należy uznać za przeznaczoną również do końcowego zastosowania profesjonalnego lub do stosowania przez konsumentów i należy spełnić odpowiednie wymogi w zakresie informacji oraz dotrzymać terminu osiągnięcia zgodności. W przypadku narażenia na działanie mieszaniny końcowej użytkownicy profesjonalni i konsumenci mają kontakt z mieszaniną pierwotną, która jest zawarta w mieszaninie końcowej. 

 

Zgłoszenia dotyczące mieszanin stwarzających zagrożenie, które zostały dokonane przed wymienionymi powyżej terminami końcowymi, za pośrednictwem ELDIOMu, zachowują swoją ważność do dnia 1 stycznia 2025 r.

W przypadku konieczności aktualizacji zgłoszenia o której mowa w sekcji 4.1  cz. B załącznika VIII (zmiany identyfikatora produktu, zmiany klasyfikacji, dostępności nowych  informacji toksykologicznych, zmiana składu mieszaniny) za posrednictwem ELDIOMu po odpowiednich terminach końcowych, ale przed terminem 1 stycznia 2025 r., należy zachować zgodność z przepisami załącznika VIII do rozporządzenia CLP. Oznacza to konieczność dokonania nowych zgłoszeń poprzez wspólny w całej Unii Europejskiej system ECHA Submission portal.

Informacje wysłane poprzez ECHA Submission portal pozwalają na przygotowanie jednego zgłoszenia mieszaniny o danym składzie i rozesłanie go do wszystkich krajów UE, na terytorium których dana mieszanina będzie wprowadzana do obrotu.  Informacje w jakim języku należy zgłaszać mieszaniny w konkretnym kraju UE, czy dany kraj ma dodatkowe wymagania, lub od kiedy będą akceptowane zgłoszenia są dostępne w dokumencie - Overview of Member States decisions in relation to implementation of Annex VIII to CLP Regulation - przygotowanym przez Europejską Agencję Chemikaliów.

 

Akceptowane są zgłoszenia przesłane od 1 stycznia 2020 zgodne z przepisami załącznika VIII do rozporządzenia CLP poprzez ECHA Submission portal.

 

Więcej informacji na ten temat obowiązków wynikających z przepisów załącznika VIII do rozporządzenia CLP można znaleźć na stronie Poison Centres.

 

 

Materiały

Overview of Member States decisions on implementing Annex VIII to the CLP. pdf [ENG]
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.06.2020 13:53 Przemysław Cieśla
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przemysław Cieśla
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 12.0 09.01.2024 10:57 Anna Kwiatkowska
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 11.0 06.07.2023 13:48 Anna Kwiatkowska
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 10.0 01.03.2023 16:02 Anna Kwiatkowska
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 9.0 28.02.2023 16:03 Anna Kwiatkowska
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 8.0 28.02.2023 15:59 Anna Kwiatkowska
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 7.0 09.05.2022 13:00 Anna Kwiatkowska
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 6.0 09.05.2022 12:56 Anna Kwiatkowska
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 5.0 04.12.2020 09:21 Przemysław Cieśla
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 4.0 30.10.2020 08:54 Przemysław Cieśla
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 3.0 20.10.2020 13:56 Przemysław Cieśla
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 2.0 03.08.2020 14:34 Przemysław Cieśla
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie 1.0 03.06.2020 13:53 Przemysław Cieśla

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}