W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt Cyfrowa Gmina

V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Projekt Cyfrowa Gmina

Dowiedz się więcej o konkursach!

O Programie    miniPAKT    Nabory   O Programie   
CPPC
 

O projekcie Cyfrowa Gmina
 
Pandemia COVID-19 pokazała, że w dzisiejszym świecie niezwykle ważne jest sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy. Załatwianie spraw w urzędach i nauka zostały przeniesione do sieci, w ramach trybu zdalnego. Niektóre z urzędów napotkały problemy w postaci np. braków sprzętowych czy niewystarczających kompetencji cyfrowych pracowników, a naukę zdalną utrudnił brak komputerów i problem z dostępem do Internetu, zwłaszcza wśród uczniów mieszkających na terenach popegeerowskich. W odpowiedzi na te problemy powstał projekt „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego: wesprzemy rozwój cyfrowy instytucji samorządowych, zwiększymy cyberbezpieczeństwo i zapewnimy sprzęt z dostępem do Internetu, niezbędny do nauki zdalnej.
 
Cele

Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej.

Cyfrowa Gmina realizowana jest w partnerstwie z Politechniką Łódzką.

 

Konkursy w ramach projektu Cyfrowa Gmina:

 • Cyfrowa Gmina (skierowany do gmin)
 • Cyfrowy Powiat (dedykowany powiatom)
 • Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym (dla gmin popegeerowskich)
 • Cyfrowe Województwo (skierowany do województw)

 

Korzyści

 • Dzięki nim JST otrzymają wsparcie w zakresie cyfryzacji urzędów i innych podmiotów im podległym (np. szkół) w postaci niezbędnego oprogramowania i sprzętu IT.
 • Upowszechnione zostanie wykorzystywanie chmury obliczeniowej, a samorządowe systemy informatyczne zostaną zdiagnozowane pod kątem poprawy ich cyberbezpieczeństwa.
 • Dzieci z rodzin dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych otrzymają sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i akcesoriami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Powyższe działania usprawnią również e-obsługę obywateli i podmiotów gospodarczych. Ulepszą procesy organizacyjne, w tym analizę i działania ograniczające cyberzagrożenia oraz wykluczenie cyfrowe. Pozytywnie wpłyną na czas obsługi interesanta oraz zwiększenie jej dostępności i powszechności.
 • Całość działań podjętych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zniweluje negatywne skutki społeczne i gospodarcze wywołane przez pandemię COVID-19.
   
Dane projektu

Nazwa projektu:  Cyfrowa Gmina

Beneficjent: CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Finansowanie

Program:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wartość projektu: 1 286 192 994,70 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 286 192 994,70 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 1 286 192 994,70 zł

 

Konkursy w ramach Cyfrowej Gminy

zobacz wszystkie
{"register":{"columns":[]}}