W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Narzędzie Clawback

Narzędzie Clawback do monitorowania i wycofania pomocy

 

W związku z obowiązkiem monitorowania udzielonej pomocy publicznej dla projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w których kwota dofinansowania przekroczyła równowartość w złotych polskich kwoty 10 mln euro ustalonej według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zwarcia umowy  o dofinansowanie z Beneficjentem, Centrum Projektów Polska Cyfrowa przygotowało narzędzie do monitorowania i wycofania pomocy – Clawback.

Zgodnie z § 8 ust. 7 umowy o dofinansowanie Beneficjenci, których projekty spełniają powyższy warunek otrzymanej pomocy przekraczającej 10 mln euro zobligowani są do przekazania informacji o wysokości obliczonej kwoty Clawback do CPPC w terminie 3 miesięcy od zakończenia ostatniego roku obrachunkowego w danym okresie rozliczeniowym. Kwotę Clawback oblicza się w okresie 15 lat od rozpoczęcia pierwszego roku obrachunkowego po zawarciu  umowy o dofinansowanie w 3 odrębnych okresach sprawozdawczych obejmujących 5 kolejnych lat obrachunkowych.

Wypełniony formularz należy przekazać w terminach wskazanych w § 8  ust. 7 umowy za pomocą systemu SL2014 oraz na elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: /2yki7sk30g/SkrytkaESP

Formularz przeprowadzenia procedura wycofania pomocy Clawback

Instrukcja Clawback

{"register":{"columns":[]}}