W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU

V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Na niebieskim tle napis Cyfrowa Gmina i logo projektu.

Nowe wsparcie dla gmin!

Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i jednostki im podległe mają priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Wiemy też, że przygotowanie JST do realizacji tego typu działań nie zawsze odpowiada oczekiwaniom ich odbiorców.

Chcemy odpowiedzieć na ten problem i dzięki funduszom unijnym stworzyliśmy program pozwalający dofinansować zakupy, szkolenia oraz działania wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST.

Czym jest Cyfrowa Gmina?

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Kiedy?

Nabór do konkursu odbędzie się w 3 rundach.

Od 18 października 2021 możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach pierwszej rundy. O terminach kolejnych rund będziemy informować na bieżąco.

Ile?

Sposób podziału środków na poszczególne JST będzie wynikał z kluczowego elementu: współczynnika G, będącego wskaźnikiem dochodów podatkowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, a także liczby mieszkańców w danej jednostce.

Minimalne dofinansowanie, jakie może otrzymać gmina, to 100 000 zł, a maksymalne to 2 000 000 zł.

Każde dofinansowanie pochodzi w 100% ze środków unijnych.

Jakie przewidujemy obszary wsparcia?

Obszary wsparcia

Cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania.

Zakup sprzętu IT dla:

  • szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb) w tym przekazanie przez szkoły sprzętu dla dzieci z rodzin po PGR,
  • domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.

Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa a także zaawansowanych usług cyfrowych.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 

Szczególną uwagę zwracamy na działania mające na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Istotne jest by zrozumieć, że przejście na obsługę zdalną wiąże się ze zwiększonymi atakami w obszarze cyberbezpieczeństwa i koniecznością zabezpieczenia procesów, danych, dokumentów przed atakami zewnętrznymi. Stąd też przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w tym obszarze mają kluczowe znaczenie na poziomie regionalnym. Działania z zakresu audytu cyberbezpieczeństwa będą obligatoryjne w ramach grantów, co przyczyni się do wzmocnienia technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty.

By poznać więcej szczegółów i dokumentację konkursową, odwiedź zakładkę Cyfrowa Gmina.

"Granty PPGR" - Dodatkowe wsparcie dla gmin popegeerowskich

Gminy popegeerowskie mogą ubiegać się o dodatkowe środki na sprzęt oraz dostęp do internetu dla dzieci i wnuków dla byłych pracowników PGR. Po więcej informacji odwiedź zakładkę Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

{"register":{"columns":[]}}