W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Bezpieczeństwo

W Danii obowiązuje czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego w pięciostopniowej skali. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego zdaniem władz miejscowych jest duże. Stopień zagrożenia może się wiązać z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa. Na lotniskach, dworcach kolejowych oraz podczas imprez masowych spodziewaj się policji. Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach publicznych, zwłaszcza:

 • w centrach i na ulicach handlowych,

 • w miejscach zgromadzeń i na placach,

 • w środkach komunikacji publicznej i na stacjach metra.

Sprawdzaj komunikaty władz porządkowych i policji oraz bezwzględne stosuj się do wydawanych zaleceń.

Zagrożenie przestępczością pospolitą jest niewielkie. W miejscach licznie odwiedzanych przez turystów w stolicy i dużych miastach należy zachować zwykłą ostrożność. Możliwe są kradzieże kieszonkowe.

Nie możesz mieć przy sobie noża o długości ostrza powyżej 12 cm oraz noża sprężynowego (z chowanym ostrzem), a także wszelkich rodzajów gazu (np. pieprzowego, łzawiącego). Gazu oraz noży nie można także wozić np. w schowku samochodu. Posiadanie noża o długości ostrza do 12 cm w przestrzeni publicznej bez ważnego, wiarygodnego, uzasadnionego i legalnego celu (np. nóż do wykonywania określonych prac, nóż myśliwski do celów łowieckich czy nóż wędkarski do celów wędkarskich) jest zabronione. Szczegółowe przepisy znajdują się na stronie skat.dk.

W razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja). 

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid-19

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Brak wymogu minimalnej ważności dokumentu.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Brak wymogu posiadania wizy.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz powyżej.

Brak dodatkowych wymogów dot. wjazdu.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Wskazana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podróżowanie dziecka. Zaleca się notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu rodzica/opiekuna prawnego.

Zasady pobytu

Pobyt turystyczny w Danii może trwać maksymalnie 3 miesiące. Poszukujący pracy mogą przebywać w Danii do 6 miesięcy. Nie ma wymogu meldunku w przypadku pobytów turystycznych. Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Danii dłużej niż 3 miesiące, muszą zarejestrować swój pobyt. Wniosek można składać:
- w oddziałach ICS (International Citizen Service),     
- bezpośrednio w oddziałach SIRI (Danish Agency for International Recruitment and Integration). 

Szczegółowe informacje na temat składania wniosku, w tym wymaganych dokumentów, adresów oddziałów ICS oraz SIRI, godzin urzędowania, zapisów na wizytę, znajdują się na stronach:    
https://www.icitizen.dk/
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply
Oddziały ICS przyjmują wnioski o pobyt, a także pomagają uzyskać numer CPR, kartę zdrowia i kartę podatkową.
Inne przydatne adresy dotyczące pracy w Danii:        
https://www.workindenmark.dk/
https://www.3f.dk/ (związki zawodowe 3F, dostępna także w polskiej wersji językowe)
https://www.borger.dk/udlaendinge-i-danmark
https://www.bm.dk/ (Ministerstwo Zatrudnienia)    
https://star.dk/ (Agencja ds. Rynku Pracy)  
https://at.dk/ (Inspekcja Pracy)

Zdrowie

Nie ma obowiązku szczepień. Jeśli masz ubezpieczenie w NFZ, przed wyjazdem zaopatrz się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje o EKUZ znajdziesz na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne. W razie konieczności pokryje ono koszty leczenia w szerszym zakresie, koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.

Przewóz lekarstw

Przewóz z krajów UE/SCHENGEN                                                 

1. Zasady ogólne: przywóz leków do Danii jest możliwy pod warunkiem, że leki te służą zapobieganiu lub leczeniu chorób, są przeznaczone do osobistego użytku oraz zostały legalnie zakupione w kraju zakupu.

2. Wysyłka pocztą leków do Danii jest możliwa pod warunkiem, że leki są przeznaczone do osobistego użytku
i zostały legalnie zakupione w kraju, z którego mają zostać wysłane.  

3. Leki zawierające substancje odurzające i psychotropowe mogą być wwiezione do Danii, jeżeli ilość leku przeznaczonego do osobistego użytku i legalnie zakupionego, nie przekracza ilości przeznaczonej na 3 miesiące. Uwaga! Przesyłka tego typu leków do Danii jest nielegalna.

4. Leki zawierające substancje dopingujące mogą być wwiezione do Danii wyłącznie za okazaniem dowodu przepisania ich choremu przez lekarza i z zachowaniem zasad ogólnych jak w pkt 1.

Władze duńskie rekomendują, aby osoba przywożąca leki do Danii miała przy sobie dowód uzasadniający ich posiadanie i potwierdzający zakup, np. receptę, zaświadczenie lekarskie, paragon. W przypadku leków zawierających substancje odurzające lub psychotropowe, należy przedłożyć Europejski Certyfikat Medyczny (tzw. Schengen pill passport), wydawany przez właściwe organy krajowe państw Schengen zgodnie ze wzorem określonym w decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 roku w sprawie zaświadczenia przewidzianego w art. 75 do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych. Wzór certyfikatu znajduje się w treści dostępnej pod linkiem do komunikatu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych poniżej. W Polsce ww. certyfikaty wydają wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne na wniosek:   
* w okresie 15 dni przed przekroczeniem granicy RP i na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni,   
* w oparciu o receptę lekarską,      
* dla każdego z przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych wymagany jest odrębny certyfikat.

Zapytania, czy konkretny lek zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe i może być wwieziony do Danii, należy kierować bezpośrednio do Duńskiej Agencji Leków na formularzu dostępnym na stronie internetowej
 (Uwaga! Na wypełnienie formularza strona przeznacza 20 minut. Po przekroczeniu tego czasu zapytanie nie zostanie przesłane).

Leki muszą być przewożone w oryginalnych opakowaniach. Linie lotnicze zalecają przewóz leków w bagażu podręcznym. Odpowiedzialność za legalny wwóz leków do Danii spoczywa wyłącznie na osobie wwożącej lek. Nielegalnie wwiezienie leków do Danii podlega grzywnie i zgłoszeniu na policję.

Przewóz z krajów innych niż UE/SCHENGEN

1. Zasady ogólne: przywóz leków jest dozwolony, jeżeli leki te służą zapobieganiu lub leczeniu chorób, są przeznaczone do osobistego użytku oraz zostały legalnie zakupione w kraju zakupu i pod warunkiem, że ilość leku nie przekracza dawki przeznaczonej na 3 miesiące. Osoba przywożąca leki do Danii musi mieć przy sobie dowód uzasadniający ich posiadanie i potwierdzający zakup, np. receptę, zaświadczenie lekarskie, paragon.

2. Wysyłka pocztą leków do Danii jest nielegalna. 

3. Leki zawierające substancje odurzające i psychotropowe mogą być wwiezione do Danii, jeżeli ilość leku przeznaczonego do osobistego użytku i legalnie zakupionego, nie przekracza ilości przeznaczonej na 3 miesiące. 
Uwaga! Przesyłka tego typu leków do Danii jest nielegalna.

4. Leki zawierające substancje dopingujące mogą być wwiezione do Danii wyłącznie za okazaniem dowodu przepisania ich przez lekarza z zachowaniem zasad ogólnych jak w pkt 1. Przesyłka takich leków do Danii jest nielegalna.

Leki weterynaryjne

Do Danii można wwieźć leki weterynaryjne, jeżeli łącznie spełniają następujące kryteria: leki służą zapobieganiu lub leczeniu chorób u zwierzęcia (zwierząt) należących do indywidualnego właściciela, są przeznaczone do legalnej sprzedaży detalicznej w kraju zakupu, nie są lekami wydawanymi wyłącznie na receptę.
Przesyłka leków weterynaryjnych pocztą jest dozwolona, jeżeli łącznie spełnia następujące kryteria:
leki służą zapobieganiu lub leczeniu chorób u zwierzęcia (zwierząt) należących do indywidualnego właściciela, są sprzedawane przez dystrybutora autoryzowanego do sprzedaży internetowej leków weterynaryjnych i posiadającego niebieskie logo EU zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość, nie są to leki wydawany wyłącznie na receptę.

Przydatne linki:

*link do komunikatu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej ​​​​​

*duńska lista leków zawierających substancje odurzające i psychotropowe       

*duńska lista leków zawierających substancje dopingowe    

*Duńska Agencja Leków tel.: +45 4488 9595, e-mail: dkma@dkma.dk

*link do formularza dla indywidualnych zapytań do Duńskiej Agencji Leków ws. wwozu leków do Danii​​​​​ (Uwaga! Na wypełnienie formularza strona przeznacza 20 minut. Po przekroczeniu tego czasu zapytanie nie zostanie przesłane).
​​​​​

 

Informacje dla kierowców

Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Danii. Samochód musi mieć tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju pochodzenia. Jeśli jesteś w Danii w celu turystycznym, możesz poruszać się samochodem na polskich numerach rejestracyjnych. W przypadku pobytu stałego lub pobytu z celem podjęcia pracy, musisz zarejestrować samochód w ciągu 30 dni od daty pierwszego wjazdu. Wiąże się to z opłaceniem wysokiego podatku rejestracyjnego. W przypadku nowego samochodu może on wynieść nawet do 150% wartości. Szczegółowy kosztorys opłat celno-skarbowych można znaleźć na stronie duńskiego urzędu podatkowego: www.skat.dk. Wszystkie sytuacje, które pozwalają na prowadzenie samochodu na zagranicznych numerach rejestracyjnych znajdziesz na stronie duńskiego urzędu podatkowego. Obowiązkowy jest również przegląd techniczny pojazdu (bilsyn) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku pobytu czasowego, który nie przekracza jednego roku, można zwrócić się z wnioskiem do duńskiego urzędu podatkowego o pozwolenie na czasowe używanie pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyjnych.

Podczas podróży samochodem zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą zapiąć pasy. Dzieci powinny podróżować w specjalnych fotelikach samochodowych przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych. Maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 130 km/h (dominują jednak ograniczenia do 110 km/h), na drogach poza terenami zabudowanymi – 80 km/h, a w miastach – 50 km/h.

Aby bezpłatnie parkować, trzeba umieścić za szybą zegar parkingowy. Można go kupić na stacjach benzynowych. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest karane. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo ruchu. W przypadku niewielkiej kolizji drogowej (stłuczka, bez rannych osób) policja duńska nie ingeruje. Należy spisać dane kierowcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej. Najlepiej również wykonać zdjęcia uszkodzeń np. telefonem komórkowym. Uszkodzony pojazd jest holowany do Autoryzowanej Stacji Obsługi (przypisanej do marki pojazdu). Dane drugiego uczestnika kolizji są tam przekazywane. ASO informuje firmę ubezpieczeniową, której rzeczoznawca wycenia szkodę i zleca jej naprawę.

Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok. Dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Jeśli przekroczysz 1,2 promila, duńska policja odbiera natychmiastowo prawo jazdy. Jeśli stężenie alkoholu we krwi wynosi 2 promile lub więcej, policja może skonfiskować samochód, sprzedać go na aukcji, a uzyskane w ten sposób środki przekazać na dochody państwa. Również znaczne przekroczenie prędkości – o 60% lub jazda z prędkością powyżej 160 km/h – może skutkować odebraniem prawa jazdy.

UWAGA! Od 31 marca 2021 obowiązują przepisy drogowe przewidujące konfiskatę pojazdu za szczególnie niebezpieczną jazdę, m. in. za przekroczenie prędkości o 100 %
w stosunku do dozwolonej, za jazdę z prędkością przekraczającą 200 km/h, za jazdę z ponad 2.0 promilami alkoholu we krwi. Konfiskata pojazdu następuje niezależnie od tego, czy kierującym jest właściciel, czy osoba trzecia.

Cło

Zgodnie z przepisami UE można przywozić towary do osobistego użytku, których nie zamierza się sprzedać. Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości:

 • 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%),
 • 20 l napojów z mniejszą zawartością alkoholu (np. porto, sherry),
 • 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego),
 • 110 litrów piwa,
 • 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu.

Aby przywieźć alkohol lub wyroby tytoniowe, musisz mieć ukończone 16 lat. Jeśli przywozisz lub wywozisz pieniądze o wartości przekraczającej 10.000 EUR, musisz to zgłosić w Urzędzie Podatkowym. Jeśli przywozisz leki, zaopatrz się w zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi, że musisz je stosować.

Przepisy prawne

Za wwóz, posiadanie lub sprzedaż nawet najmniejszych ilości narkotyków grozi kara wieloletniego pozbawienia wolności. Wystrzegaj się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia i zachowuj paragony potwierdzające ich zakup. Zabroniona jest sprzedaż uliczna i obnośna, a także nocowanie na ulicach i w parkach. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych osobom poniżej 16 roku życia, a wyrobów tytoniowych – osobom poniżej 18 roku życia.

Jeśli zamierzasz przyjechać z psem, pamiętaj, że w Danii jest 13 niedozwolonych ras, w tym pitbull terrier, amstaff i buldog amerykański. Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC dla psa.

Przydatne informacje

Języki obce powszechnie znane: j. angielski, j. niemiecki (głównie na Jutlandii).

Wyspy Owcze (Faroe Islands)

Stolica: Thorshavn

Waluta: korona farerska (FRK), odpowiada wartości korony duńskiej (DKK)

Języki urzędowe: farerski, duński

Wyspy Owcze to terytorium autonomiczne zależne od Danii. Wyspy Owcze nie są członkiem UE. Połączenia promowe z Danią, Norwegią i Islandią obsługuje farerski przewoźnik Smyril Line, połączenia lotnicze z Kopenhagą – Atlantic Airways. Dokumentem uprawniającym do wjazdu jest ważny paszport lub ważny dowód osobisty. Wiza nie jest wymagana. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Przy wjeździe należy wykazać się wystarczającymi środkami finansowymi. Prawo do opieki medycznej dla obywateli UE (na podstawie Rozporządzenia Rady nr 1408/71 z 14 lipca 1971 r.) nie obejmuje Wysp Owczych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie jest tu honorowana. Warto wykupić ubezpieczenia, które obejmowałoby pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, transportu chorego do kraju itp. Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Na Wyspach Owczych obowiązują lokalne przepisy celne odrębne od przepisów unijnych. Bezcłowy wwóz towarów do osobistego użytku obejmuje przykładowo:

 • 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%, maksymalnie 60%),
 • 1 l mocnego wina lub 2 l wina stołowego,
 • 250 ml wody toaletowej,
 • 100 szt. papierosów,
 • 50 cygar.

Alkohol mogą wwozić osoby powyżej 18. roku życia. Maksymalna wartość przewożonych towarów bezcłowych nie może przekraczać 2.500 DKK. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia zwierząt, dotyczy to także kotów i psów przy wjazdach turystycznych. Osoby, które nie są rezydentami Wysp, mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od zakupionych towarów, których wartość przekracza 300 DKK. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych urzędu podatkowego i celnego: www.taks.fo. Wymagana jest zielona karta (ubezpieczenie pojazdu za granicą). Jeśli jej nie masz, możesz wykupić przy wjeździe na Wyspy od firmy ubezpieczeniowej Tryggingarfelagid Frroyar. Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie pojazdu. Transport publiczny jest dobrze zorganizowany. Telefon alarmowy – 112.

Informacje na temat Wysp Owczych można znaleźć na stronach internetowych: www.faroeislands.com oraz www.visitfaroeislands.com. W Kopenhadze znajduje się biuro Przedstawiciela Wysp Owczych (Strandgade 91, 4. sal, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 83 37 70, faks 0045 32 83 37 75, e-mail: copenhagen@tinganes.fo).

Grenlandia (Greenland)

Stolica: Nuuk

Waluta: korona duńska (DKK)

Języki urzędowe: grenlandzki, duński

Grenlandia to terytorium autonomiczne zależne od Danii. W 1985 r. Grenlandia wystąpiła z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu jest ważny paszport. Maksymalny czas pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Jeśli planujesz wyjazd, weź pod uwagę częste zmiany warunków pogodowych. Odwiedzanie wielu miejsc na Grenlandii poza terenami zabudowanymi, np. Parku Narodowego, wymaga zezwolenia Ministerstwa ds. Natury, Środowiska i Sprawiedliwości. O zezwolenie takie należy wystąpić z dużym wyprzedzeniem. Ministerstwo może odmówić, gdy uzna, że planowana ekspedycja nie odpowiada wymogom bezpieczeństwa. Niezbędne jest także wykupienie odpowiedniego zezwolenia na połów ryb czy polowanie (www.greenland.com). Komunikacja między miastami odbywa się drogą lotniczą lub morską (brak dróg oraz linii kolejowych). Wykupienie ubezpieczenia osobowego jest bardzo zalecane (także z opcją transportu chorego). Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Bezcłowy przywóz towarów obejmuje:

 • 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%),
 • 2,25 l wina do 15%,
 • 200 szt. papierosów,
 • 4 kg słodyczy/czekolady,
 • 250 ml wody toaletowej, inne kosmetyki o wartości nieprzekraczającej 1.000 DKK.

Ceny żywności na Grenlandii są wyższe niż w Danii. Możliwość posługiwania się kartami kredytowymi jest ograniczona. Informacje na temat Grenlandii można znaleźć na stronach internetowych: www.greenland.com oraz http://naalakkersuisut.gl/en. W Kopenhadze ma swoją siedzibę Biuro Informacji Turystycznej: Greenland Tourism Information Office, Strandgade 91, 2; 1410 Copenhagen K; tel. 0045 32833880, faks 0045 32833889, info@greenland.com.

Uwaga: Polska jest stroną konwencji waszyngtońskiej (CITES) z 1973 r., która chroni rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem. Jeśli kupujesz pamiątki, zwróć uwagę, czy nie zostały one zrobione z gatunków chronionych (np. z wieloryba). Informacje o gatunkach chronionych konwencją można znaleźć na stronie internetowej www.cites.org.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}