W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane teleadresowe

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
tel. 22 58 98 100
faks 22 58 98 171
sekretariat@lasy.gov.pl

 

 Pion Dyrektora Generalnego LP
 

Wydział Komunikacji Społecznej

Michał Gzowski

p.o. naczelnika

tel. 22 58 98 111
 

Zespół Obsługi

Marta Wasek

tel. 22 58 98 110
marta.wasek@lasy.gov.pl

 

Rzecznik prasowy Lasów Państwowych

Michał Gzowski

tel. 22 58 98 111

e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl

 

Inspekcja Lasów Państwowych

Artur Malowaniec

główny inspektor LP

tel. 22 58 98 120
faks 22 58 98 121
artur.malowaniec@lasy.gov.pl

 

Główny Inspektor Straży Leśnej

Tomasz Wisłocki

Główny Inspektor Straży Leśnej

tel. 22 58 98 214
tomasz.wislocki@lasy.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 140
faks 22 58 98 141
paulina.bien@lasy.gov.pl

 

Wydział Prawny

Piotr Szulc

naczelnik

tel. 22 58 98 360

piotr.szulc@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

kierownik

tel. 22 58 98 260
faks 22 58 98 261
mariusz.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Wydział Administracji, Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie

Marcin Cichowicz

naczelnik

tel. 22 58 98 387

marcin.cichowicz@lasy.gov.pl

 

 Inspektor Ochrony Danych

Paweł Błaszczyk

Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

tel. 668 489 563

   

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

 

Wydział Hodowli Lasu

Krzysztof Rostek

naczelnik

tel. 22 58 98 220
faks 22 58 98 221
krzysztof.rostek@lasy.gov.pl

 

Zespół Gospodarki Łowieckiej

Jan Błaszczyk

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 118
jan.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Lasu

Aldona Perlińska

naczelnik

tel. 22 58 98 230
faks 22 58 98 231
aldona.perlinska@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Jan Tabor

naczelnik

tel. 22 58 98 293
jan.tabor@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Marta Gaworska

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 344
marta.gaworska@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Projektu LIFE

Łukasz Porębski

kierownik

tel. 22 58 98 297
lukasz.porebski@lasy.gov.pl

 

Wydział Urządzania Lasu

Jacek Przypaśniak

naczelnik

tel. 22 58 98 250
faks 22 58 98 251
jacek.przypasniak@lasy.gov.pl

 

Wydział Infrastruktury 

Piotr Młynarczyk 

naczelnik

tel. 22 58 98 130
faks 22 58 98 131
piotr.mlynarczyk@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych

 

Biuro Marketingu

Andrzej Ballaun

naczelnik

tel. 22 58 98 200
faks 22 58 98 201
andrzej.ballaun@lasy.gov.pl

 

Główny Księgowy Lasów Państwowych

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150
faks 22 58 98 151
andrzej.czerski@lasy.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych i Innowacji 
 

Magdalena Bukowska

naczelnik

tel. 22 58 98 215

faks 22 58 98 211

magdalena.bukowska@lasy.gov.pl

  

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Jarosław Piekutin

naczelnik

tel. 22 58 98 160
faks 22 58 98 161
jaroslaw.piekutin@lasy.gov.pl

 

Wydział Stanu Posiadania

Sławomir Sawicki

naczelnik

tel. 22 58 98 240
faks 22 58 98 241
slawomir.sawicki@lasy.gov.pl

 

Wydział Informatyki

Paweł Pogoda

naczelnik

tel. 22 58 98 180
faks 22 58 98 181
pawel.pogoda@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa
 

Rafał Majcher

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 186
rafal.majcher@lasy.gov.pl

 

Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych 

Mariusz Błasiak

naczelnik

tel. 22 58 98 300
mariusz.blasiak@lasy.gov.pl

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.07.2021 13:21 Adam Zabrocki
Pierwsza publikacja:
26.05.2021 11:02 Adam Zabrocki