W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_1871/SkrytkaESP

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

U W A G A: W celu złożenia wniosku do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do DGLP:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@lasy.gov.plJednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:00 – 15:00 do Kancelarii mieszczącej się w pokoju nr 003 przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do DGLP:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF, XPS, XLS
  2. ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.