W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Brazylia

Bezpieczeństwo

W całej Brazylii odnotowuje się bardzo dużą liczbę morderstw, napadów rabunkowych z bronią w ręku i porwań. We wszystkich, a zwłaszcza w wielkich miastach, trzeba zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to przede wszystkim takich miast jak Rio de Janeiro, Kurytyba, Porto Alegre,  Florianopolis, Vitória, São Paulo, Salvador, Recife,  Foz de Iguaçu, Natal, Fortaleza i Manaus.

Turyści powinni zachować szczególną ostrożność na plażach, w pobliżu hoteli, dyskotek, klubów nocnych, banków i bankomatów oraz przystanków autobusowych z uwagi na wzmożone zagrożenie przestępczością w tych miejscach.

Przypadki kradzieży w miejskich autobusach i na lotniskach są również bardzo częste. Zaleca się  zachowanie ostrożności, gdy ktoś nieznajomy proponuje pomoc lub podwiezienie. Należy korzystać wyłącznie z taksówek zrzeszonych w korporacjach.

Odradza się noszenia przy sobie paszportów, kosztowności (zwłaszcza zegarków i biżuterii) oraz innych cennych przedmiotów. Oryginały dokumentów i większe sumy pieniędzy należy deponować w hotelowych sejfach. Zaleca się korzystanie z kart płatniczych, choć z zachowaniem ostrożności (ze względu na częste przypadki skimmingu kart). Warto mieć przy sobie kserokopię paszportu.

W większych ośrodkach turystycznych działa policja turystyczna DEATUR, której obowiązkiem jest udzielanie pomocy turystom będącym ofiarami przestępstw lub wypadków. W przypadku kradzieży należy udać się na policję oraz żądać wydania protokołu policyjnego (boletim de ocorrência), co ułatwi ewentualne późniejsze uzyskanie odszkodowania.

Uwaga: W Rio de Janeiro, na pieszym szlaku wiodącym do figury Chrystusa (Corcovado), mają miejsce  częste przypadki napadów z bronią w ręku. Aby uniknąć tego zagrożenia, zaleca się korzystanie z kolejki szynowej lub autoryzowanych busów.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy przybywający do Brazylii w celu turystycznym i/lub biznesowym mają prawo do 90-dniowego pobytu bezwizowego w okresie 180 dni.

Podczas wjazdu do Brazylii należy mieć paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Przy przekraczaniu brazylijskiej granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować, gdyż okazanie tego dokumentu jest niezbędne podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Brazylii. Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, jak również odpowiednich środków finansowych na czas pobytu (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka). Zdarzają się przypadki skracania przez policję graniczną pobytu poprzez wstawienie specjalnego stempla do paszportu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia o przedłużenie pobytu, jednak nie więcej niż o 90 dni. Właściwą instytucją jest Policja Federalna. Należy się tam udać co najmniej tydzień przed upływem 90-dniowego pobytu bezwizowego. Za każdy dzień nieuregulowanego pobytu płaci się karę w wys. minimalnej 100 reali.

Przyjazd w celu podjęcia działalności zarobkowej oraz nauki lub z zamiarem osiedlenia się na stałe wymaga wizy. Wszystkie formalności należy załatwiać wyłącznie w Wydziale Konsularnym Ambasady Brazylii w Warszawie.

Ubezpieczenie

Zaleca się wykupienie przed wyjazdem ubezpieczenia medycznego, obejmującego pomoc za granicą, w tym także koszty transportu medycznego do Polski. Należy wybrać ubezpieczyciela mającego przedstawicielstwa w Ameryce Południowej - w przeciwnym razie ubezpieczenie może nie być honorowane.

Zdrowie

Podróżni przybywający z Europy nie muszą przedstawiać na granicy międzynarodowej książeczki szczepień.

Świadectwo szczepienia przeciw żółtej febrze wymagane jest od osób wjeżdżających do Brazylii, które w ciągu ostatnich 90 dni przebywały w krajach  o wysokim poziomie występowania tej choroby (dotyczy to głównie: Boliwii, Ekwadoru, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru
i Wenezueli).

Szczepienie przeciw żółtej febrze jest jednak zalecane wszystkim. Z uwagi na rosnąca liczbę przypadków zachorowań (w tym kilkanaście śmiertelnych w stanie Sao Paulo) szczepienie zaleca się także wszystkim osobom wybierającym się do Brazylii. Należy się zaszczepić co najmniej 10 dni przed przekroczeniem granicy.

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno – epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W różnych częściach Brazylii występuje malaria i inne choroby przenoszone przez komary (denga, chikungunya, zika).

W latach 2016 i 2017 odnotowano liczne przypadki zarażenia wirusem zika. Należy  stosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet
w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Osoby, które zostały poddane hospitalizacji w Brazylii powinny zgłosić ten fakt lekarzowi w przypadku kontynuacji leczenia w Polsce (ze względu na ryzyko zakażeń szpitalnych).

Przychodnie i szpitale publiczne w Brazylii są bezpłatne w ramach posiadanego ubezpieczenia, ale usługi w nich świadczone są często na niskim poziomie. Obowiązuje zakaz wwozu lekarstw do Brazylii. Jeśli podróżujący wymaga stałego przyjmowania lekarstw, należy uzyskać stosowne zaświadczenie od polskiego lekarza i przetłumaczyć je na język portugalski u tłumacza przysięgłego. Zarówno polskie zaświadczenie lekarskie, jak i jego tłumaczenie na język portugalski  należy opatrzyć klauzulą Apostille w MSZ RP. Zaświadczenie należy okazać brazylijskim służbom kontrolnym na granicy, na ich ewentualne żądanie.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń - z wyjątkiem rezerwatów przyrody, a także wydzielonych terenów zamieszkanych przez ludność indiańską, do których wjazd jest możliwy jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia. W kontekście ponad 60 tysięcy morderstw rocznie w Brazylii (pierwsze miejsce na świecie w bezwzględnej liczbie morderstw) oraz ogromnej liczby napadów z bronią w ręku (nawet w uważanych za spokojne miastach jak Kurytyba - średnio 200 napadów i 2 morderstwa dziennie), zdecydowanie odradza się podróżowania po Brazylii indywidualnymi środkami transportu (zwłaszcza rowerami i motocyklami), a także uprawiania indywidualnych wycieczek pieszych i spływów brazylijskimi rzekami.


W szczególności groźne są okolice Lasów Amazońskich i region Pantanal, okolice przy granicy z Paragwajem i Boliwią oraz wszystkie duże miasta. Znajomość języków obcych jest w Brazylii bardzo słaba. Poza hotelami i dużymi ośrodkami turystycznymi można się porozumieć praktycznie tylko w języku portugalskim.

Informacje dla kierowców

Wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, dodatkowo wskazane jest posiadanie tłumaczenia tego dokumentu na język portugalski. Przy krótkich pobytach honorowane jest również tłumaczenie przysięgłe polskiego prawa jazdy (opatrzone ww. klauzulą Apostille), okazywane zawsze wraz z oryginałem. Wypożyczając samochód należy bezwzględnie wykupić pełne ubezpieczenie. Większość kierowców w Brazylii nie ma ubezpieczenia OC i w efekcie odzyskanie kosztów naprawy od sprawcy wypadku może nastąpić jedynie na drodze sądowej lub z wykupionego pełnego ubezpieczenia.

Cło

Przy wwozie i wywozie gotówki w kwocie do 10.000 BRL lub jej równowartości w walutach obcych nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. Wwiezienie większej kwoty należy zadeklarować. Szczegółowych informacji o obowiązujących procedurach można zasięgnąć w brazylijskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych lub na granicy. Należy zgłosić wartościowy sprzęt elektroniczny, który będzie używany na terenie kraju.

Przepisy prawne

Za nielegalny wwóz i wywóz narkotyków (a także ich posiadanie) grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat. W prawie istnieje pojęcie finansującego przemyt narkotyków, za co grozi kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności. Ze względu na działalność zorganizowanych międzynarodowych grup przestępczych należy zachować szczególną ostrożność i w każdej sytuacji bezwzględnie unikać przyjmowania przesyłek, pakunków lub bagażu od przypadkowych osób. Jednym z dość popularnych środków prewencyjnych jest foliowanie bagażu na lotnisku przed jego nadaniem.

Przydatne informacje

Nie ma jednego standardowego poziomu napięcia elektrycznego: w części stanów wynosi 127 V lub 110 V, a w części 220 V.

Telefony komórkowe przywożone z Polski zwykle działają jedynie w większych miastach i dotyczy to prawie wyłącznie aparatów 3-systemowych (w Brazylii działa zarówno system amerykański, jak i GSM).

Sprzęt audiowizualny działa w Brazylii w systemie PAL-M.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.11.2018 14:00 Ewa Kwaśnik-Ciągło
Pierwsza publikacja:
28.11.2018 14:01 Ewa Kwaśnik-Ciągło