W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dania

Bezpieczeństwo

W Danii obowiązuje czwarty (w 5-stopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest, zdaniem władz miejscowych, poważne. Stopień zagrożenia wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, m.in.: obecnością Policji na lotniskach i dworcach kolejowych oraz podczas imprez masowych. W związku z powyższym, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach publicznych, a w szczególności w centrach i na ulicach handlowych, miejscach zgromadzeń i placach, w środkach komunikacji publicznej i na stacjach metra. Zalecamy monitorowanie komunikatów władz porządkowych i policji oraz bezwzględne stosowanie się do wydawanych zaleceń

Zagrożenie przestępczością pospolitą jest niewielkie. W miejscach licznie odwiedzanych przez turystów w stolicy i dużych miastach należy zachować zwykłą ostrożność ze względu na możliwe kradzieże kieszonkowe.

W razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja). 

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd

Aby wjechać na terytorium Danii obywatel polski musi mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące, a pobytu związanego z aktywnym poszukiwaniem pracy – 6 miesięcy. Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych.

Konieczność posiadania pozwolenia na pobyt w Danii, rodzaj pozwolenia oraz sposób jego uzyskania zależy od posiadanego obywatelstwa.

Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Danii przez okres dłuższy niż 3 miesiące zobowiązani są do posiadania pozwolenia na pobyt. Wnioski o pozwolenie na pobyt można składać  w oddziałach ICS (International Citizen Service) lub bezpośrednio w oaddziałach SIRI (Danish Agency for International Recruitment and Integration). 

Szczegółowe informacje nt. składania wniosku, w tym wymaganych dokumentów, adresów oddziałów ICS oraz SIRI, godzin urzędowania, zapisów na wizytę dostępne są na stronach:

https://www.icitizen.dk/

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply

W oddziałach ICS, oprócz złożenia wniosku o pobyt, można otrzymać pomoc w uzyskaniu numeru CPR, karty zdrowia i karty podatkowej.

Inne przydatne adresy dotyczące pracy w Danii:

https://www.workindenmark.dk/

https://www.3f.dk/ (związki zawodowe 3F, dostępna także w polskiej wersji językowe)

https://www.borger.dk/udlaendinge-i-danmark

https://www.bm.dk/ (Ministerstwo Zatrudnienia)

https://star.dk/ (Agencja ds. Rynku Pracy)

https://at.dk/ (Inspekcja Pracy)

Zdrowie

Nie ma obowiązku szczepień. Przed wyjazdem osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ powinny zaopatrzyć się w oddziale NFZ właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.

Informacje dla kierowców

Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Danii. Samochód musi mieć tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju pochodzenia. Podczas pobytu o charakterze turystycznym (pobyt do 3 miesięcy) można poruszać się samochodem na polskich numerach rejestracyjnych. W przypadku pobytu stałego lub pobytu z celem podjęcia pracy, rejestracja samochodu powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty pierwszego wjazdu. Wiąże się to z opłaceniem wysokiego podatku rejestracyjnego (w przypadku nowego samochodu może wynieść nawet do 150% wartości). Szczegółowy kosztorys opłat celno-skarbowych można znaleźć na stronie duńskiego urzędu podatkowego: www.skat.dk. Obowiązkowy jest również przegląd techniczny pojazdu (bilsyn) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku pobytu czasowego nieprzekraczającego jednego roku można zwrócić się z wnioskiem do duńskiego urzędu podatkowego o pozwolenie na czasowe używanie pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyjnych.

Podczas podróży samochodem zarówno kierowcę, jak i pasażerów obowiązuje zapięcie pasów. Dzieci powinny podróżować w specjalnych fotelikach samochodowych przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych. Maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 130 km/godz. (dominują jednak ograniczenia do 110 km/godz.) , na drogach poza terenami zabudowanymi - 80 km/godz., a w miastach - 50 km/godz. Bezpłatne parkowanie zwykle wymaga umieszczenia i uregulowania zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo ruchu. W przypadku niewielkiej kolizji drogowej (stłuczka, bez rannych osób) policja duńska nie ingeruje. Należy spisać dane kierowcy: imię i nazwisko; adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej. Najlepiej również wykonać zdjęcia uszkodzeń np. telefonem komórkowym. Uszkodzony pojazd podlega odholowaniu do Autoryzowanej Stacji Obsługi (przypisanej do marki pojazdu) i przekazania danych drugiego uczestnika kolizji. ASO informuje firmę ubezpieczeniową, której rzeczoznawca wycenia szkodę i zleca jej naprawę. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok. Dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Przy przekroczeniu 1,2 promila duńska policja odbiera natychmiastowo prawo jazdy. Jeśli stężenie alkoholu we krwi wynosi 2 promile lub więcej policja może skonfiskować samochód, sprzedać go na aukcji, a uzyskane w ten sposób środki przekazać na dochody państwa. Również znaczne przekroczenie prędkości o 60% lub jazda z prędkością powyżej 160 km/h więcej może skutkować odebraniem prawa jazdy.

 

Cło

Zgodnie z przepisami UE dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l napojów z mniejszą zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 litrów piwa, 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 10.000 EUR lub więcej należy zgłosić w Urzędzie Podatkowym. Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania.

Przepisy prawne

Wwóz, posiadanie lub sprzedaż nawet najmniejszych ilości narkotyków zagrożone są wieloletnimi karami pozbawienia wolności. Należy wystrzegać się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia i zachowywać paragony potwierdzające ich zakup. Zabroniona jest sprzedaż uliczna i obnośna, a także nocowanie na ulicach i w parkach. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych osobom poniżej 16 roku życia, a wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.

Zabronione jest posiadanie przy sobie noży o długości ostrza powyżej 12 cm oraz noży sprężynowych (z chowanym ostrzem), a także wszelkich rodzajów gazów (np. pieprzowy czy łzawiący). Gazu czy noży nie można także wozić np. w schowku samochodu. Posiadanie noża o długości ostrza do 12 cm w przestrzeni publicznej bez ważnego, wiarygodnego, uzasadnionego i legalnego celu (np. nóż do wykonywania określonych prac, nóż myśliwski do celów łowieckich, czy nóż wędkarski do celów wędkarskich) jest zabronione.

Osoby zamierzające przyjechać do Danii z psem muszą pamiętać, że nie jest dozwolone posiadanie psów należących do jednej z 13 zabronionych w Danii ras: w tym pitbull terrier, amstaff i buldog amerykański. Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC dla psa.

Przydatne informacje

Języki obce powszechnie znane: j. angielski, j. niemiecki (głównie na Jutlandii).

Wyspy Owcze (Faroe Islands)

Stolica: Thorshavn

Waluta: korona farerska (FRK), odpowiada wartości korony duńskiej (DKK)

Języki urzędowe: farerski, duński

Wyspy Owcze to terytorium autonomiczne zależne od Danii. Wyspy Owcze nie są członkiem UE. Połączenia promowe z Danią, Norwegią i Islandią obsługuje farerski przewoźnik Smyril Line, połączenia lotnicze z Kopenhagą - Atlantic Airways. Dokumentem uprawniającym do wjazdu jest ważny paszport lub ważny dowód osobisty. Wiza nie jest wymagana. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Przy wjeździe należy wykazać się wystarczającymi środkami finansowymi. Prawo do opieki medycznej dla obywateli UE (na podstawie Rozporządzenia Rady nr 1408/71 z 14 lipca 1971 r.) nie obejmuje Wysp Owczych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie ma tu zastosowania. Zalecane jest wykupienie stosownego ubezpieczenia osobowego, które obejmowałoby pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, transportu chorego do kraju itp. Zagrożenia sanitarno epidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Na Wyspach Owczych obowiązują lokalne przepisy celne odrębne od przepisów unijnych. Bezcłowy wwóz towarów do osobistego użytku obejmuje przykładowo: 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%, maksymalnie 60%), 1 l mocnego wina lub 2 l wina stołowego, 250 ml wody toaletowej, 100 szt. Papierosów, 50 cygar. Alkohol mogą wwozić osoby powyżej 18. roku życia. Maksymalna wartość przewożonych towarów bezcłowych nie może przekraczać 2.500 DKK. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywozu zwierząt, co odnosi się do np. kotów i psów przy wjazdach turystycznych. Osoby nie będące rezydentami Wysp mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od zakupionych towarów, których wartość przekracza 300 koron. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych urzędu podatkowego i celnego: www.taks.fo. Wymagana jest zielona karta (ubezpieczenie pojazdu za granicą). W przypadku jej braku ubezpieczenie można wykupić przy wjeździe od firmy ubezpieczeniowej - Tryggingarfelagid Frroyar. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia pojazdu. Transport publiczny jest dobrze zorganizowany. Telefon alarmowy - 112.

Informacje na temat Wysp Owczych można znaleźć na stronach internetowych: www.faroeislands.com oraz www.visitfaroeislands.com. W Kopenhadze znajduje się biuro Przedstawiciela Wysp Owczych (Strandgade 91, 4. sal, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 83 37 70, faks 0045 32 83 37 75, e-mail: copenhagen@tinganes.fo).

Grenlandia (Greenland)

Stolica: Nuuk

Waluta: korona duńska (DKK)

Języki urzędowe: grenlandzki, duński

Grenlandia to terytorium autonomiczne zależne od Danii. W 1985 r. Grenlandia wystąpiła z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu jest ważny paszport. Maksymalny czas pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Przy planowaniu wyjazdu należy brać pod uwagę częste zmiany warunków pogodowych. Odwiedzanie wielu miejsc na Grenlandii poza terenami zabudowanymi np. Parku Narodowego wymaga zezwolenia Ministerstwa ds. Natury, Środowiska i Sprawiedliwości. O zezwolenie takie należy wystąpić z dużym wyprzedzeniem. Można liczyć się z odmową, gdy planowana ekspedycja zostanie uznana za nieodpowiadającą wymogom bezpieczeństwa. Niezbędne jest także wykupienie odpowiedniego zezwolenia na połów ryb czy polowanie (www.greenland.com). Komunikacja między miastami odbywa się drogą lotniczą lub morską (brak dróg oraz linii kolejowych). Wykupienie ubezpieczenia osobowego jest bardzo zalecane (także z opcją transportu chorego). Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Bezcłowy przywóz towarów obejmuje 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 2,25 l wina do 15%, 200 szt. papierosów, 4 kg słodyczy/czekolady, 250 ml wody toaletowej, inne kosmetyki o wartości nie przekraczającej 1.000 DKK. Ceny żywności na Grenlandii są wyższe niż w Danii. Możliwość posługiwania się kartami kredytowymi jest ograniczona. Informacje na temat Grenlandii można znaleźć na stronach internetowych: www.greenland.com oraz http://naalakkersuisut.gl/en. W Kopenhadze ma swoją siedzibę Biuro Informacji Turystycznej: Greenland Tourism Information Office, Strandgade 91, 2; 1410 Copenhagen K; tel. 0045 32833880, faks 0045 32833889, info@greenland.com.

Uwaga: Polska jest stroną konwencji waszyngtońskiej (CITES) z 1973 r., która chroni rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem. Dlatego przy zakupie pamiątek należy zwracać uwagę, czy nie zostały one zrobione z gatunków chronionych (np. z wieloryba). Informacje o gatunkach chronionych konwencją można znaleźć na stronie internetowej www.cites.org.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.10.2020 15:22 Emil Pietras
Pierwsza publikacja:
03.12.2018 14:51 Ewa Kwaśnik-Ciągło