W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Portugalia

Bezpieczeństwo

W Portugali obowiązuje umiarkowany stopień zagrożenia terrorystycznego (port. moderado). Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest, zdaniem władz miejscowych, niewielkie. Niemniej jednak należy w tym zakresie bezwzględne stosować się do ewentualnych zaleceń miejscowych władz.

Portugalia nie jest krajem mniej bezpiecznym niż inne kraje UE. Podczas pobytu należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na bardzo częste kradzieże kieszonkowe. Dochodzi również do włamań do samochodów zaparkowanych w miejscach publicznych, stąd zaleca się niepozostawianie w nich dokumentów, pieniędzy ani wartościowych przedmiotów. Kradzież dokumentów i pieniędzy należy zgłosić na najbliższym posterunku policji, dodatkowo kradzież paszportu i dowodu osobistego należy zgłosić w polskim urzędzie konsularnym. W celu ułatwienia kontaktów z miejscową policją działają specjalne posterunki dla turystów (PSP Esquadra de Turismo). W Lizbonie znajduje się on w centrum przy placu Restauradores, a w Porto przy Rua Clube dos Fenianos, gdzie bez problemu można się porozumieć w języku angielskim.

Podczas pobytu należy zachować szczególną ostrożność podczas kąpieli w oceanie. Groźne są zarówno duże fale (nawet dla osób przebywających jedynie blisko wody), jak i prądy oceaniczne. Te ostanie występują również w miejscach gdzie tafla wody wydaje się spokojna. Należy mieć na uwadze, że w okresie letnim na terenie Portugalii występują często pożary, które nierzadko stanowią zagrożenie dla siedzib ludzkich. Wszystkim osobom podróżującym po Portugalii zalecamy zapoznanie się z aktualną informacją dotyczącą pożarów, która znajduje się na stronie internetowej portugalskiej obrony cywilnej (http://www.prociv.pt/en-us/Pages/default.aspx). Wchodząc na stronę internetową należy otworzyć znajdującą się w lewej części strony mapę Portugalii i sprawdzić czy w rejonie planowanej podróży jest bezpiecznie. Kolor czerwony i pomarańczowy oznakowań (niezależnie od ich wizerunku graficznego) oznacza, że w regionie występują aktualnie pożary i należy unikać tych miejsc.

W nagłych wypadkach policję lub pogotowie ratunkowe można wezwać, telefonując pod numer 112.

Uwaga: z uwagi na bardzo częste kradzieże dokumentów, zaleca się aby obywatele RP posiadali podczas pobytu w Portugalii zarówno dowód osobisty, jak i paszport (trzymane w osobnych miejscach). W ten sposób, w przypadku kradzieży jednego z tych dokumentów, wyjazd z Portugalii będzie możliwy bez konieczności wyrabiania w urzędzie konsularnym paszportu tymczasowego (z punktu widzenia turysty procedura wyrabiania paszportu tymczasowego zawsze stanowi utrudnienie). Należy pamiętać, że nie zawsze istnieje możliwość szybkiego wydania paszportu tymczasowego.

Portugalia leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na stronie poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Republiki Portugalskiej jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Uwaga: w Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu i pobytu, jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i zdrowia publicznego.

Przy pobycie dłuższym niż 90 dni należy wystąpić do Urzędu Miasta (Camara Municipal) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (certificado de registo do cidadao da UE). Aby je uzyskać, należy udokumentować posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i środków wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania oraz ewentualnie przedstawić inne dokumenty, w zależności od celu pobytu (np. umowę o pracę, potwierdzenie przyjęcia na studia lub prowadzenia działalności gospodarczej). Więcej informacji na: http://www.sef.pt/.

Zdrowie

Nie wymaga się specjalnych szczepień. Doraźną pomoc medyczną można uzyskać w przyszpitalnych izbach przyjęć, gdzie prowadzony jest ostry dyżur (urgencia) bądź w przychodniach publicznych. Za wizytę w przychodni publicznej pacjent posiadający ubezpieczenie wnosi opłatę administracyjną w wysokości ok. 5 euro, natomiast w przyszpitalnej izbie przyjęć ok. 20 euro. Istnieje rozwinięta sieć prywatnych przychodni i szpitali. Cena standardowej prywatnej wizyty wynosi ok. 80 EUR. Pobierane są dodatkowe opłaty za zlecone badania.

Osoby posiadające ważną Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mogą w nagłych przypadkach korzystać bezpłatnie z publicznych placówek opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń.

Informacje dla kierowców

W Portugalii uznawane jest polskie prawo jazdy (poza starym wzorem książeczkowym) oraz ubezpieczenie OC. Rezydenci powinni jednak zgłosić prawo jazdy do portugalskiego Instytutu Transportu (IMTT). W Portugalii ruch jest prawostronny, obowiązują europejskie przepisy o ruchu drogowym oraz międzynarodowy system oznaczeń. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila. Za rozmowę przez telefon podczas jazdy samochodem grozi wysoki mandat.

Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć dróg w Portugalii - bezpłatnych i płatnych (tradycyjne autostrady z bramkami wjazdowymi oraz autostrady/drogi ekspresowe SCUT z elektronicznym system poboru opłat). Nie należy wjeżdżać na autostrady przez bramki oznaczone jako Via Verde, ponieważ są one zarezerwowane dla pojazdów mających elektroniczne urządzenia umożliwiające pobieranie opłaty bezpośrednio z konta bankowego. Autostrady/ drogi ekspresowe SCUT z elektronicznym system poboru opłat są oznaczone symbolem electronic toll only i nie posiadają bramek wjazdowych. Opłaty są pobierane za pośrednictwem elektronicznego urządzenia umieszczanego na przedniej szybie pojazdu bądź w formie biletów Toll Card lub biletów wirtualnych (więcej informacji na stronie: www.portugaltolls.pt).

W Portugalii obowiązują surowe przepisy w zakresie sprawdzania ważności polis ubezpieczenia OC. Jeśli policja stwierdzi brak ważnej polisy, może ukarać kierowcę mandatem w wysokości od 500 do 2.500 EUR, a także zatrzymać pojazd do czasu wyjaśnienia i opłacenia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem ważności polisy ubezpieczeniowej. Portugalia jest krajem, gdzie kierowcy okazują duży szacunek pieszym.

Cło

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami ograniczenia dotyczą niektórych towarów, jak np. broni i amunicji, gatunków zwierząt i roślin chronionych na mocy Konwencji Waszyngtońskiej, papierosów i napojów alkoholowych.

Przepisy prawne

W Portugalii surowo karane są przestępstwa związane z przemytem i rozpowszechnianiem narkotyków.

Obyczaje

W Portugalii nie obowiązują szczególne normy obyczajowe, których nieprzestrzeganie mogłoby powodować sytuacje konfliktowe.

Przydatne informacje

Walutę można wymieniać w bankach i kantorach zlokalizowanych najczęściej w centrach dużych miast i na lotniskach. Pobierana jest niewielka prowizja.

W powszechnym użyciu są karty płatnicze i kredytowe. Bardzo dobrze rozwinięta jest w Portugalii sieć bankomatów (multibanco). Niekiedy sklepy ustalają minimalną kwotę do zapłaty kartą (zwykle 5-10 euro).

Powszechne są ekspresowe przekazy pieniężne, oferowane między innymi przez firmę Western Union, która posiada swoje stanowiska w niektórych bankach, oddziałach pocztowych oraz na lotniskach.

Informacje turystyczne o Portugalii: www.turismodeportugal.pt

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.