W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Portugalia

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

W Portugalii obowiązuje umiarkowany stopień zagrożenia terrorystycznego (moderado). Oznacza to, że zdaniem miejscowych władz zamach terrorystyczny jest mało prawdopodobny. Jeżeli miejscowe władze wydadzą jakiekolwiek zalecenia dotyczące sytuacji terrorystycznej, bezwzględnie się do nich stosuj.

Portugalia jest krajem, w którym możemy czuć tak samo bezpiecznie jak w innych krajach UE. Uważaj jednak szczególnie na bardzo częste kradzieże kieszonkowe. Zdarzają się również włamania do samochodów zaparkowanych w miejscach publicznych. W związku z tym nie zostawiaj w samochodzie dokumentów, pieniędzy ani wartościowych przedmiotów. Kradzież dokumentów i pieniędzy zgłoś na najbliższym posterunku policji, a kradzież paszportu i dowodu osobistego dodatkowo w polskim urzędzie konsularnym. Aby ułatwić kontakty z miejscową policją, działają specjalne posterunki dla turystów (PSP Esquadra de Turismo). W Lizbonie taki posterunek znajduje się w centrum przy placu Restauradores, a w Porto przy Rua Clube dos Fenianos. Można się tam porozumieć w języku angielskim.

Zachowaj ostrożność podczas kąpieli w oceanie. Groźne są zarówno duże fale, jak i prądy oceaniczne. Te ostanie występują również w miejscach, w których woda wydaje się spokojna. Wysokie fale stanowią zagrożenie nawet dla osoób, które nie wchodzą do wody, tylko przebywają blisko niej.

Latem w Portugalii często występują pożary, które są niebezpieczne dla siedzib ludzkich. Zapoznaj się z aktualnymi informacjami o pożarach. Znajdziesz je na stronie internetowej portugalskiej obrony cywilnejOtwórz znajdującą się po lewej stronie mapę Portugalii i sprawdź, czy w rejonie, do którego jedziesz, jest bezpiecznie. Kolor czerwony i pomarańczowy (niezależnie od symbolu graficznego) wskazuje, na aktywne pożary i oznacza, że należy unikać tych miejsc.

W Portugalii występują trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak się wówczas zachować znajdziesz na stronie.

W nagłych wypadkach wezwij policję lub pogotowie ratunkowe. Numer telefonu – 112.

Uwaga! W Portugalii częste są kradzieże dokumentów. Dlatego w podróż zabierz zarówno dowód osobisty, jak i paszport. Te dwa dokumenty przechowuj w osobnych miejscach. W razie kradzieży jednego z nich, wyjedziesz z Portugalii bez wyrabiania w urzędzie konsularnym paszportu tymczasowego. Pamiętaj, że wyrobienie paszportu tymczasowego wymaga osobistej wizyty w konsulacie w Lizbonie i jest płatne. Uzyskanie paszportu tymczasowego może potrwać kilka dni!

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Portugalii wjedziesz na podstawie ważnego paszportu (bez wizy) lub dowodu osobistego. Możesz przebywać w kraju do 90 dni w dowolnym celu. Uwaga: w Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu i pobytu jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii. Podróżowanie po kraju może być ograniczone tylko w sytuacji, gdy coś zagraża bezpieczeństwu państwa i zdrowiu publicznemu.

Jeśli przebywasz w Portugalii dłużej niż 90 dni, wystąp do Urzędu Miasta (Camara Municipal) o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (certificado de registo do cidadao da UE). Aby je uzyskać, musisz udokumentować, że masz ubezpieczenie zdrowotne, pieniądze wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania oraz ewentualnie przedstawić inne dokumenty. Ich rodzaj zależy od celu pobytu. Może to być np. umowę o pracę, potwierdzenie przyjęcia na studia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej.

Zdrowie

Nie są wymagane specjalne szczepienia. Podstawową pomoc medyczną w nagłych wypadkach uzyskasz w przyszpitalnych izbach przyjęć, na ostrym dyżurze (urgencia) lub w przychodniach publicznych. Jeśli masz ubezpieczenie, za wizytę w przychodni publicznej zapłacisz ok. 5 euro (opłata administracyjna), a w przyszpitalnej izbie przyjęć – ok. 20 euro. Portugalia ma rozwiniętą sieć prywatnych przychodni i szpitali. Cena standardowej, prywatnej wizyty wynosi ok. 80 euro. Za badania trzeba zapłacić dodatkowo.

Jeśli masz ważną Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), możesz w nagłych przypadkach skorzystać bezpłatnie z publicznych placówek opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje o EKUZ znajdziesz na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ pozwala skorzystać jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Dlatego zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego. W razie konieczności pokryje ono koszty leczenia w szerszym zakresie oraz koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Większość polis prywatnych pozwala również na opłacenie specjalistycznego transportu medycznego oraz pokrycie niezbędnych wydatków w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń.

Informacje dla kierowców

Portugalia uznaje polskie prawo jazdy (poza starym wzorem książeczkowym) oraz ubezpieczenie OC. Rezydenci powinni jednak zgłosić prawo jazdy do portugalskiego Instytutu Transportu (IMTT). W Portugalii ruch jest prawostronny, obowiązują europejskie przepisy o ruchu drogowym oraz międzynarodowy system oznaczeń. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. Za rozmowę przez telefon podczas prowadzenia samochodu grozi wysoki mandat.

Portugalia ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg – bezpłatnych i płatnych. Płatne drogi to: tradycyjne autostrady z bramkami wjazdowymi oraz autostrady i drogi ekspresowe SCUT z elektronicznym system poboru opłat. Nie wjeżdżaj na autostrady przez bramki oznaczone jako Via Verde. Są one zarezerwowane dla pojazdów z elektronicznymi urządzeniami, które pobierają opłaty bezpośrednio z konta bankowego. Autostrady i drogi ekspresowe SCUT z elektronicznym systemem poboru opłat są oznaczone symbolem electronic toll only i nie mają bramek wjazdowych. Opłaty są pobierane przez elektroniczne urządzenia umieszczane na przedniej szybie pojazdu, w formie biletów Toll Card lub biletów wirtualnych (więcej informacji na stronie: www.portugaltolls.pt).

W Portugalii obowiązują surowe przepisy dotyczące ważności polis ubezpieczenia OC. Brak ważnej polisy, karany jest mandatem i zatrzymaniem pojazdu. Mandaty mają wysokość od 500 do 2500 euro. Pojazd jest zatrzymywany do momentu wyjaśnienia i opłacenia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem ważności polisy ubezpieczeniowej. Portugalia jest krajem, w którym kierowcy okazują duży szacunek pieszym.

Cło

Towary możemy przewozić według ogólnych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami ograniczenia dotyczą niektórych towarów, jak np. broń i amunicja, gatunki zwierząt i roślin chronione na mocy Konwencji Waszyngtońskiej, papierosy i napoje alkoholowe.

Przepisy prawne

W Portugalii surowe kary grożą za przestępstwa związane z przemytem i rozpowszechnianiem narkotyków.

Obyczaje

Normy społeczne i kulturowe w Portugalii są zbliżone do polskich.

Przydatne informacje

Walutę można wymieniać w bankach i kantorach – najczęściej w centrach dużych miast i na lotniskach. Pobierana jest niewielka prowizja.

Karty płatnicze i kredytowe są powszechnie używane. Bardzo dobrze rozwinięta jest w Portugalii sieć bankomatów (multibanco). Niekiedy sklepy ustalają minimalną kwotę do zapłaty kartą (zwykle 5-10 euro).

Powszechne są ekspresowe przekazy pieniężne. Oferuje je między innymi firma Western Union, która ma swoje stanowiska w niektórych bankach, oddziałach pocztowych oraz na lotniskach.

Informacje turystyczne o Portugalii: www.turismodeportugal.pt.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.