W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ambasador

Jacek Junosza Kisielewski

Jacek Junosza Kisielewski

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Portugalii

Ambasador Jacek Junosza Kisielewski urodził się w 1952 roku w Poznaniu, gdzie w 1974 roku ukończył studia przyrodnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Na tymże uniwersytecie i w tej samej dziedzinie uzyskał w 1978 roku stopień naukowy doktora a w 1990 roku stopień doktora habilitowanego.

Do 1991 roku pracował jako nauczyciel akademicki w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) i jako badacz w oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Na uczelni w Siedlcach pełnił m.in. funkcje prodziekana Wydziału Rolniczego i zastępcy dyrektora Instytutu Biologii Stosowanej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii i rozdziałów podręczników.

Po przemianach 1989 roku J. Junosza Kisielewski związał się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W lutym 1991 roku rozpoczął pracę w Konsulacie Generalnym RP w Brukseli, początkowo jako konsul polonijny a następnie jako konsul generalny. Po powrocie do MSZ w 1996 roku pracował w Departamencie Konsularnym i Wychodźstwa a następnie w Departamencie Polonii, który tworzył i którym kierował jako pierwszy dyrektor.

W latach 1999-2004 był Konsulem Generalnym RP w Toronto. Po ponownym powrocie do MSZ pracował jako zastępca dyrektora w Departamencie Konsularnym i Polonii, odpowiadając za sprawy polonijne oraz ruchu osobowego. W ramach tego ostatniego zadania uczestniczył w przygotowaniach do akcesji Polski do Grupy Schengen.

Od 2007 do 2013 roku był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Federacyjnej Republice Brazylii. Za pracę w Brazylii został wyróżniony Krzyżem Wielkim Orderu Krzyża Południa oraz tytułem honorowego obywatela São Paulo.

W latach 2013-2016 pracował w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, początkowo jako zastępca dyrektora a następnie jako dyrektor.

Stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Portugalskiej objął we wrześniu 2016 roku.

J. Junosza Kisielewski jest żonaty i ma dorosłą córkę.

Posługuje się językami angielskim, francuskim i portugalskim.