W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informator ekonomiczny

Informacje ogólne

Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, język urzędowy

Położenie geograficzne: Portugalia jest położona na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego i zajmuje ok. 15% jego powierzchni. Od północy i wschodu graniczy z Hiszpanią, a od zachodu i południa z wodami Oceanu Atlantyckiego. Posiada szereg wysp znajdujących się na Oceanie Atlantyckim składających się na Archipelag Azorski (Açores) i Archipelag Madery (Madeira). Większą część powierzchni kraju zajmują wyżyny i góry, stanowiące przedłużenie hiszpańskiej Mesety.

Najwyższe pasma gór to: Serra da Estrela (1993 m n.p.m.), Serra do Gerez (1544 m n.p.m.), Serra de Marão (1415 m n.p.m.). Najwyższym szczytem Portugalii jest Pico (2351 m n.p.m.), który znajduje się na Azorach. Wybrzeże jest wyrównane, piaszczyste lub klifowe i skaliste.

W Portugalii znajdują się dolne odcinki dużych rzek półwyspu: Tagu, Duero i Gwadiany.

Ludność: 10,23 mln
Obszar: 92391 km2
Stolica: Lizbona
Języki urzędowe: język portugalski

Warunki klimatyczne

Portugalia leży w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego. Zima jest tu łagodna i deszczowa, ze znacznymi różnicami temperatur między północą a południem kraju. Pokrywa śnieżna utrzymuje się od listopada do lutego w górach Serra da Estrela oraz w pasmach górskich na północy i wschodzie. Lato jest zazwyczaj suche i upalne.

Główne bogactwa naturalne

Portugalia posiada bogactwa naturalne: rudy wolframu (jedne z największych złóż w Europie), piryty, rudy cyny, uranu, żelaza oraz węgiel brunatny i sól kamienną. Występują złoża marmuru i wapienia. Do ważnych bogactw naturalnych należy zaliczyć korek dębowy, którego Portugalia jest czołowym w świecie producentem. Dysponuje dobrymi warunkami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna i słoneczna).

System walutowy, kurs i wymiana

Portugalia należy do strefy euro od 2002 r. W powszechnym użyciu są karty płatnicze i kredytowe, a sieć bankomatów (multibanco) jest bardzo dobrze rozwinięta. Wymiany walutowej można dokonać w bankach lub w specjalnie oznaczonych punktach (tzw. Câmbio), rozlokowanych w centrach miast, gdzie często można również realizować przelewy pieniężne w ramach Western Union.

Religia

Portugalia jest krajem katolickim (84,6%). Dwa razy do roku odbywają się tradycyjne pielgrzymki do Sanktuarium w Fatimie (13 maja i 13 października). Z okazji świąt religijnych mają miejsce liczne procesje. Szczególnie hucznie obchodzone są święta ku czci miejscowych patronów.

Wykaz dni świątecznych i wolnych od pracy

 • Święto narodowe: 10 czerwca – Dzień Camõesa i Wspólnot Portugalskich
 • 25 kwietnia – Dzień Wolności (rocznica Rewolucji Goździków)
 • 1 maja – Święto Pracy

Pozostałe dni wolne od pracy:

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • Wielki Piątek – (święto ruchome)
 • Boże Ciało – (święto ruchome)*
 • 15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia NMP
 • 5 października - Dzień Odzyskania Republiki*
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych*
 • 1 grudnia – Dzień Odzyskania Niepodległości*
 • 8 grudnia – Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
 • 25 grudnia – Boże Narodzenie

* Święta przywrócone przez mniejszościowy rząd PS w 2016 r.

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa w Portugalii jest nowoczesna i bardzo dobrze rozwinięta. Istnieje gęsta sieć autostrad i dróg ekspresowych, miasta posiadają obwodnice (cała sieć transportu drogowego liczy ok. 13 tys. km). W Portugali działa 15 lotnisk, z których najważniejsze znajdują się w: Lizbonie, Porto, Faro, Funchal na Maderze oraz w Ponta Delgada na Azorach.

Obowiązek wizowy

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej i odbywają podróże do Portugalii na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. W przypadku pobytu powyżej trzech miesięcy należy spełnić następujące warunki: a) być zatrudnionym, posiadać własną działalność gospodarczą w kraju pobytu lub w inny sposób uzasadnić swój pobyt w Portugalii; b) posiadać odpowiednie środki utrzymania dla siebie i członków rodziny oraz ubezpieczenie zdrowotne, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej w Portugalii; c) osoby studiujące na terenie kraju pobytu powinny spełniać warunki wymienione w punkcie b).

Spełniając wyżej wymienione wymagania należy zarejestrować się w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) lub w Urzędzie Miasta (Câmara Municipal). Dowodem rejestracji będzie zaświadczenie o rejestracji (Certificado de Registro), odpowiadające karcie pobytu.

System administracyjny

Ustrój polityczny

Zgodnie z konstytucją z 1976 r. (wielokrotnie nowelizowaną) Portugalia jest republiką. Głową państwa jest prezydent, wybierany w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach. Jego kadencja trwa 5 lat i może ją sprawować najwyżej dwukrotnie. 8 marca 2016 r. na Prezydenta Republiki został zaprzysiężony Marcelo Rebelo de Sousa związany z Partią Socjaldemokratyczną (Partido Social Democrata, PSD).

Władza ustawodawcza

Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament – Zgromadzenie Republiki (Assembleia da República). Funkcję przewodniczącego sprawuje Eduardo Ferro Rodrigues (PS).

Władza wykonawcza

Władzę wykonawczą sprawuje rząd. Wybory parlamentarne 6.10.2019 r. wygrała Partia Socjalistyczna (PS), która uzyskała 36,35% głosów i 108 miejsc w parlamencie. Do większości parlamentarnej zabrakło PS 8 miejsc. Drugie miejsce zajęła centroprawicowa PSD z wynikiem 27,76%, co dało jej 79 miejsc w nowym parlamencie. CDS-PP, startująca z własnym komitetem, zdobyła zaledwie 4,22% głosów i wprowadziła do Zgromadzenia 5 parlamentarzystów. Blok Lewicy (BE) zajął trzecie miejsce z wynikiem 9,67% i zdobył 19 miejsc w Zgromadzeniu Republiki. Koalicja CDU (Komuniści i Zieloni) zdobyła jedynie 6,33% i 12 miejsc. Do parlamentu weszły również partie: PAN (Ludzie, Zwierzęta, Przyroda) z wynikiem 3,32% i 4 reprezentantami; skrajnie prawicowa Chega z wynikiem 1,29% i 1 miejscem, Inicjatywa Liberalna – 1,29% i 1 reprezentant oraz partia Livre – 1,09% i 1 parlamentarzysta. Frekwencja w porównaniu z 2015 r. była niższa o 2,5 punktu procentowego i wyniosła 54,51%.

8.10.2019 r. prezydent M. Rebelo de Sousa desygnował A. Costę na stanowisko premiera i powierzył mu misję sformowania rządu. A. Costa zdecydował się na utrzymanie rządu mniejszościowego, zakładając prowadzenie negocjacji i tworzenie koalicji ad hoc przed każdym głosowaniem.

XXII konstytucyjny rząd Portugalii został zaprzysiężony 26.10.2019 r. Obecnie w jego skład wchodzą:

 • António Costa – premier;
 • Pedro Siza Vieira - minister stanu, gospodarki i transformacji cyfrowej;
 • Augusto Santos Silva - minister stanu i spraw zagranicznych;
 • Mariana Vieira da Silva  – minister stanu i szef kancelarii premiera;
 • Mário Centeno – minister stanu i finansów;
 • João Gomes Cravinho – minister obrony narodowej;
 • Eduardo Cabrita  – minister spraw wewnętrznych;
 • Francisca Van Dunem  – minister sprawiedliwości;
 • Alexandra Leitão  – minister modernizacji państwa i administracji publicznej;
 • Nelson Souza  – minister planowania;
 • Graça Fonseca  –  minister kultury;
 • Manuel Heitor  – minister nauki, technologii i szkolnictwa wyższego;
 • Tiago Brandão Rodrigues  – minister edukacji;
 • Ana Mendes Godinho  – minister pracy, solidarności i zabezpieczenia społecznego;
 • Marta Dreaded  – minister zdrowia;
 • João Pedro Matos Fernandes  – minister środowiska i akcji klimatycznej
 • Pedro Nuno Santos  – minister infrastruktury i mieszkalnictwa;
 • Ana Abrunhosa  – minister spójności terytorialnej;
 • Maria do Céu Albuquerque – minister rolnictwa;
 • Ricardo Serrão Santos – minister morza.

Struktura administracji gospodarczej

Organami nadzorującymi funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarki są ministrowie. Najważniejsze ministerstwa administracji publicznej odpowiedzialne za zagadnienia gospodarcze to: Ministerstwo Gospodarki i Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Planowania, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Morza, Ministerstwo Infrastruktury i Mieszkalnictwa:

Ministerstwo Spójności Terytorialnej, Ministerstwo Środowiska i Akcji Klimatycznej oraz Ministerstwo Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego. Do najistotniejszych wyspecjalizowanych organów administracji gospodarczej należą:

 • Agencja ds. Inwestycji i Handlu Zagranicznego Portugalii (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, AICEP Portugal Global). Zadaniem Agencji jest promocja inwestycji zarówno w kraju, jak i za granicą. AICEP pomaga przedsiębiorcom portugalskim w procesie umiędzynarodowienia oraz promuje wizerunek Portugalii i przedsiębiorstw portugalskich na świecie.
 • Instytut Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Innowacji (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IAPMEI). Instytut wspiera działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych. Pomaga uzyskać dofinansowanie. Skupia się na poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Urząd Bezpieczeństwa Żywnościowego i Ekonomicznego (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ASAE). Sprawuje nadzór w dziedzinie bezpieczeństwa żywności w Portugalii.
 • Portugalski Instytut Jakości (Instituto Português da Qualidade, IPQ), odpowiedzialny jest za zarządzanie, koordynację oraz rozwój Portugalskiego Systemu Jakości. Jest naczelnym organem normalizacyjnym. Opracowuje normy portugalskie i zapewnia ich zgodność z normami UE.
 • Instytut Uprawy Winorośli i Wina (Instituto da Vinha e do Vinho, IVV). Instytut ma za zadanie badanie jakości wina i winorośli, organizację sektora winnego w Portugalii, nadzór nad systemem wydawania certyfikatów jakości.
 • Narodowy Instytut Własności Przemysłowej (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) jest organem autonomicznym. Odpowiada za politykę patentową.
 • Instytut Turystyki Portugalii (Instituto do Turismo de Portugal) jest organem promującym rozwój turystyki w kraju.
 • Krajowa Rada ds. Komunikacji (Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM)  jest głównym organem regulacyjnym i nadzorczym w dziedzinie telekomunikacji.

Sądownictwo gospodarcze

Sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego rozpatrują sądy pierwszej instancji lub tzw. sądy wyspecjalizowane (np. sądy handlowe, sądy pracy, sądy morskie). Sądy pierwszej instancji są z reguły sądami rejonowymi (terytorium portugalskie jest podzielone, dla celów administracji wymiaru sprawiedliwości, na dystrykty sądowe, okręgi i rejony). Istnieją sądy pierwszej instancji z właściwościami wyspecjalizowanymi i właściwością specyficzną. Sądy mogą dzielić się na izby. W sądach rejonowych izby mogą mieć właściwości ogólne, wyspecjalizowane lub specyficzne.

Sądy o właściwości ogólnej orzekają w kwestiach cywilnych i handlowych dla:

 • Przygotowania i prowadzenia procesów odnoszących się do spraw nieprzydzielonych innemu sądowi;
 • Wypełniania postanowień nakazów, listów, pism i telegramów skierowanych do nich przez sądy właściwe;
 • Wypełniania pozostałych kompetencji przyznanych przez prawo.

Sądy handlowe, będące sądami o właściwości wyspecjalizowanej, są właściwe dla przygotowania i rozpatrywania:

 • Spraw specjalnych dotyczących reorganizacji przedsiębiorstwa i upadłości;
 • Aktów deklaracji braku istnienia, nieważności i anulowania umowy spółki;
 • Spraw dotyczących wykonywania praw wynikających z umowy spółki;
 • Działań dot. zawieszenia i anulowania uchwał organów spółki; rozwiązania i likwidacji prawnej spółek;
 • Spraw dotyczących własności przemysłowej; Spraw przewidzianych w Kodeksie Własności Przemysłowej;
 • Spraw, do których odwołuje się Kodeks Rejestru Handlowego.
Gospodarka

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

Sytuacja gospodarcza Portugalii pozostaje stabilna. Za 2019 r. PKB PT wyniósł 212,3 mld EUR. Szacowane jest, że w 2019 r. PKB PT per capita osiągnął poziom 77% średniej unijnej, dla porównania za cały 2018 r. PKB PT wyniósł 203,90 mld EUR a PKB per capita był na poziomie 76,8% średniej UE.

Główne sektory gospodarki

Do najważniejszych sektorów portugalskiej gospodarki w 2018 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z szeroko rozumianym sektorem turystycznym (w tym usługi gastronomiczne) (24,9%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (19,1%) i przemysł (18,5%).

Najpopularniejszymi ośrodkami turystycznym w Portugalii są Lizbona oraz Porto. Portugalia to także znaczący ośrodek turystyki pątniczej, ze względu na sanktuarium w Fatimie. Portugalia najczęściej odwiedzana jest przez turystów z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii oraz Niemiec.

Tabela najważniejszych wskaźników makroekonomicznych

Wyszczególnienie

Rok bieżący lub rok z aktualnie dostępnymi danymi (2018)

rok poprzedni (2017)

PKB

203 896 mln EUR

195 947 mln EUR

PKB na jednego mieszkańca

19 827

19 023

Tempo wzrostu PKB w procentach

2,4%

3,5%

Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w procentach

- 0,4%

-3,0%

Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w procentach

122,2%

124,8%

Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) w procentach

1,2%

1,6%

Stopa bezrobocia w procentach

7,0%

6,7%

Wartość obrotów handlu zagranicznego (w Euro lub USD)

178 289 mln EUR

165 571 mln EUR

Wartość eksportu (w Euro lub USD)

89 926 mln EUR

84 233 mln EUR

Wartość importu (w Euro lub USD)

88 363 mln EUR

81 338 mln EUR

Relacja deficytu/nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w procentach

 

 

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju urzędowania (w Euro lub USD)

134 746 mln EUR

137 878 mln EUR

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich kraju urzędowania za granicą (w Euro lub USD)

50 889  mln EUR

57 684 mln EUR

Handel zagraniczny

Wartość eksportu za 2019 r. oszacowano na 93,1 mld EUR (63,0 mld EUR w towarach i 30,1 mld EUR w usługach), co odpowiada za 43,9% PKB (wzrost o 0,3 p.p.). Zgodnie z deklaracjami premiera A. Costy, w 2025 r. eksport powinien odpowiadać już za 50% portugalskiego PKB.

Inwestycje zagraniczne

Utrzymuje się pozytywna opinia o PT wśród zagranicznych inwestorów. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Portugalii (BIZ) wyniosły 143,9 mld EUR, podczas gdy wartość portugalskich inwestycji poza granicami osiągnęła łącznie 51,7 mld EUR.

Biorąc pod uwagę wartość PKB, w cenach bieżących waga BIZ w gospodarce wyniosła 67,8% w 2019 r

(66,0% w 2018 r.), Podczas gdy w tym samym okresie waga IDPE wyniosła 24,4% (24,9% w 2018 r.)

Od listopada 2018 r. w ocenie czterech głównych międzynarodowych agencji ratingowych portugalski dług znajduje się na „poziomie inwestycyjnym”.

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze gospodarczym

Portugalia należy do Unii Europejskiej (od 1986 r.), a także jest członkiem OECD (1961 r.), NATO (1949 r.), ONZ (1955 r.), Banku Światowego (1961 r.) oraz Rady Europy (1976 r.).

Dwustronna współpraca gospodarcza

Gospodarcze umowy dwustronne

Relacje handlowo-inwestycyjne pomiędzy Portugalią, a Polską regulowane są wspólnotowymi postanowieniami zawartymi w aktach prawnych Unii Europejskiej dot. wspólnego rynku, ale również dwustronnymi umowami dot. unikania podwójnego opodatkowania (1995 r.), współpracy w zakresie turystyki (2003 r.) oraz współpracy naukowej i technicznej (2005 r.).

Dwustronna wymiana handlowa

W 2018 r. obroty handlowe między PL i PT wyniosły 1,875 mld EUR (wzrost o 11% r/r); eksport polskich towarów do PT wyniósł 973,7 mln EUR (wzrost o 10,8% r/r), a import osiągnął wartość 901,3 mln EUR (wzrost o 12% r/r). Bilans handlowy PL-PT pozostaje dodatni dla PL (saldo obrotów wyniosło 72,54 mln EUR). W okresie od stycznia do listopada 2019 r. obroty handlowe wyniosły 1 860,8 mln EUR (wzrost o 12,9% r/r), przy utrzymującym się dla PL dodatnim saldzie w wysokości 186,8 mln EUR. Polski eksport do PT wzrósł do 1023,83 mln EUR (o 21,8% r/r), a import z PT osiągnął wartość 837,0 mln EUR (wzrost o 4,1% r/r). Wzajemna wymiana handlowa charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu, a od kilku lat rośnie ona w tempie dwucyfrowym. Najważniejsze towary eksportowe do PT: wyroby przemysłu elektromaszynowego, wyroby przemysłu chemicznego, artykuły rolno-spożywcze, wyroby metalurgiczne, wyroby przemysłu drewno-papierniczego. Z kolei w imporcie z PT do PL dominowały wyroby przemysłu elektromaszynowego, artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysłu lekkiego, wyroby przemysłu drewno-papierniczego, wyroby przemysłu chemicznego.

PL jest 10. odbiorcą portugalskich towarów (awans z 11. pozycji w 2018 r.) z 1,35% udziałem w całkowitym eksporcie PT oraz 12. dostawcą towarów na portugalski rynek (awans z 14. pozycji w 2018 r.) z udziałem 1,3% w całkowitym imporcie PT.

Wzajemne inwestycje

Skumulowana wartość polskich inwestycji w PT na koniec 2018 r. wyniosła 64 mln EUR. Spośród polskich inwestorów obecnych na portugalskim rynku można wymienić firmy: Asseco (branża IT), X-Trade Brokers (pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi), New World Polska Sp. z o.o. (pośrednictwo w obrocie tekstyliami i odzieżą), Inglot (branża kosmetyczna; sklepy na bazie franczyzy) oraz Irena Eris i Bielenda (branża kosmetyczna).

 

W 2018 r. skumulowana wartość portugalskich inwestycji zagranicznych w PL wyniosła 1,629 mld EUR. W PL działa ok. 100 portugalskich firm (ponad  70 tys. miejsc pracy). Portugalskie inwestycje w Polsce działają w branżach, jak: handel i usługi (m.in.  Jerónimo Martins ze sklepami Biedronka i Hebe, Brisa), nieruchomości i branża deweloperska (m.in. Amorim Revestimentos S.A./Dom Korkowy), budownictwo (m.in. Mota-Engil, Grupa Martifer, Engenharia, Tabiq Eudeco, MSF), przemysł (m.in. Colep CCL, Simoldes Plasticós, Grupa BA, CARFI, RTE), branża chemiczna (Colquímica), sektor odnawialnych źródeł energii (m.in. EDP Renováveis), sektor finansowo-bankowy (m.in. SIBS International, Bank BCP/Banco Comercial Português – właściciel Banku Millennium, PayUp), branża odzieżowa (m.in. Parfois).

 

W 2018 r. liczba polskich turystów w PT wyniosła ponad 280 tys. PL odwiedziło ok. 30 tys. Portugalczyków.

Dostęp do rynku

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

Na zasadach obowiązujących w UE.

Dostęp do rynku pracy

Na zasadach obowiązujących w UE.

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Na zasadach obowiązujących w UE.

System zamówień publicznych

Informacje dotyczące zamówień publicznych (rozstrzygniętych i toczących się) publikowane są na oficjalnej stronie internetowej Instytutu Zamówień Publicznych, Budownictwa i Nieruchomości (Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção - IMPIC): http://www.base.gov.pt/. Cała procedura zamówień publicznych jest realizowana zdalnie: począwszy od internetowej publikacji ogłoszenia, poprzez komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawcami (odbywającą się wyłącznie za pomocą narzędzi elektronicznych), a skończywszy na składaniu ofert. Wyjątek stanowią zamówienia o wartości poniżej 5 tys. euro, które realizowane są w oparciu o fakturę wystawioną przez firmę. Zarządzanie zamówieniami odbywa się przy pomocy platform elektronicznych stosowanych przez zamawiających (tj. jednostki szeroko rozumianej administracji publicznej, instytuty i fundacje publiczne a także podmioty publiczne lub prywatne działające na postawie praw wyłącznych lub szczególnych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych). Zamówienia publiczne, których wartość przekracza przewidziane progi unijne (np. duże zamówienia do branży zbrojeniowej, dostawa usług w sektorze wodnym, energetycznym, transportowym czy pocztowym powyżej 443 tys. euro, wszelkie inne zamówienia przekraczające 221 tys. euro) publikowane są również w Dzienniku Urzędowym UE (TED).

W określonych przypadkach możliwa jest również realizacja zamówień bezpośrednich, w których zamawiający zwraca się bezpośrednio do jednego lub większej grupy wybranych wykonawców i negocjuje z nimi szczegóły umowy. Warunkiem jest jednak nieprzekroczenie pułapu 150 tys. euro dla robót budowlanych, 75 tys. euro dla dostaw i usług oraz 100 tys. euro dla pozostałych zamówień przewidzianych w ustawie.

Różnice kulturowe w kontaktach biznesowych

PAIH charakteryzując relacje biznesowe w Portugalii podkreśla znaczenie kontaktów międzyludzkich. Wskazuje, że „nawiązanie bezpośredniego kontaktu i zbudowanie zaufania z przyszłym partnerem handlowym są fundamentalne w kontekście dalszej współpracy. Taka werbalna bardziej, niż pisemna forma komunikacji jest w Portugalii powszechnie stosowana, paradoksalnie przy wspólnym posiłku w cztery oczy można osiągnąć dużo więcej, aniżeli w toku czasochłonnej wymiany korespondencji. W ujęciu handlowym kluczem do sukcesu na portugalskim rynku jest znalezienie wyspecjalizowanego partnera lub dystrybutora znającego specyfikę rynku i profil potencjalnych odbiorców”.

Przydatne kontakty i linki

Administracja gospodarcza

Samorządy gospodarcze

Prasa ekonomiczna

Portale o tematyce ekonomicznej


Data aktualizacji: 20.03.2020 r.