e-Dowód logo

 

e-dowód

Na czerwonym tle schematycznie przedstawiony dowód osobisty, komputer i urządzenia elektroniczne oraz napis: Dowód osobisty z wastwą elektroniczną z czytynikiem i e-dowodemloguj się do e-usług bez loginu i hasła. Szybko, sprawnie i przyjemnie. Korzystaj z cyfrowego państwa.
 

Style CSS i kod JS

Czym jest e-Dowód

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 • E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

  Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

  Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca staną się „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku.

  WAŻNE! Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

  • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

   

 • Wnioski o wydanie e-dowodu będzie można składać od 4 marca 2019 r. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie, będą mieć warstwę elektroniczną. Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.

  Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

  Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać:

  1. w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
  2. przez Internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl).

   

  Od 4 marca nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Przy składaniu wniosku online warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie (załączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd).

  Jako rodzic, opiekun prawny lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego.

  • Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl .Gdy skorzystasz z e-usługi twój e-dowód zostanie unieważniony od razu.
  • Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl . Gdy skorzystasz z e-usługi twój e-dowód zostanie zawieszony od razu.
  • Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.

   

  Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

 

Kotwica Funkcje e-dowodu

Jak używać e-dowodu

 

Jak używać e-dowodu

 • Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego będzie możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów PIN dla każdego z tych certyfikatów (odpowiednio 4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2) Możesz ustalić kody już w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego. Jeżeli nie ustaliłeś kodów przy odbiorze dowodu osobistego, będziesz mógł to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

  Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu (np. logowanie się do serwisu obywatel.gov.pl) musisz posiadać czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu. Urządzenie powinno być zgodne z następującą specyfikacją:

  Aplikacja MdO Pobierz plik: pdf Specyfikacja wymagań technicznych dla czytnika kart z pinpadem do posługiwania się e-Dowodem (bez funkcjonalności związanych z wydawaniem e-Dowodu).

  Rozmiar : 194KB

  Aplikacja eDOSign Pobierz plik: pdf Specyfikacja wymagań technicznych dla czytnika kart bez pinpadu do zastosowania w środowisku zaufanym

  Rozmiar : 211KB

  Do korzystania z usług rekomendowane są przeglądarki internetowe:

  • Google Chrome wersja minimum 71.x lub nowsza
  • Opera wersja 58.x

   

  Przeglądarki można bezpłatnie pobrać z oficjalnej strony producenta. Więcej informacji:

  Google Chrome:
  https://www.google.com/intl/pl_ALL/chrome/

  Opera
  https://www.opera.com/pl/download

 • Aby potwierdzić tożsamość w systemie teleinformatycznym, w którym udostępniania jest usługa elektroniczna:

  Krok 1: połóż e-dowód na czytniku

  Krok 2: w oknie oprogramowania dowodu wpisz numer CAN

  Krok 3: w oknie przeglądarki lub na czytniku (zależy jakiego urządzenia używasz) wpisz 4-cyfrowy kod PIN 1

 • Aby złożyć podpis osobisty:

  Krok 1: połóż e-dowód na czytniku

  Krok 2: w oknie oprogramowania dowodu wpisz numer CAN

  UWAGA! Jeśli chcesz skorzystać z podpisu osobistego i podpisać nim dokument, który masz na swoim komputerze, musisz mieć oprogramowanie do podpisu osobistego.

  Krok 3: uruchom oprogramowanie do podpisu osobistego oraz wybierz plik, który chcesz podpisać

  Krok 4: w oknie oprogramowania lub na czytniku (zależy jakiego urządzenia używasz) wpisz 6-cyfrowy kod PIN 2

  Natomiast korzystając z e-usług również możesz używać e-dowodu do złożenia podpisu na wnioskach lub formularzach. Aby to zrobić, będziesz potrzebować kodu PIN1.

 • Aby dokonać zmiany kodu PIN, musisz posiadać oprogramowanie do obsługi e-dowodu oraz czytnik. Konieczne jest podanie dotychczasowego kodu PIN, a następnie podanie nowego kodu PIN i powtórzenie go. Kod PIN1 posiada 4 cyfry, a kod PIN2 6 cyfr.

  Zmiany kodu PIN możesz dokonać również w dowolnym urzędzie gminy.

 • Podczas odbioru e-dowodu otrzymasz kopertę z kodem PUK. Służy on do odblokowania możliwości korzystania z funkcjonalności e-dowodu w przypadku zablokowania kodów PIN1 lub PIN2. Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2, funkcjonalność odpowiednio profilu osobistego lub podpisu osobistego zostaje zablokowana. Trzeba wtedy za pomocą kodu PUK odblokować powyższe funkcjonalności poprzez ustalenie nowych kodów PIN1 lub/i PIN2. Możesz to zrobić w domu, przy użyciu oprogramowania do obsługi e-dowodu. Umożliwia ono również zmianę kodów PIN.

  Odblokować kody PIN i certyfikaty możesz również w urzędzie gminy.

  W przypadku, gdy zgubisz swój kod PUK, który jest niezbędny do odblokowania certyfikatów, będziesz mógł odblokować funkcjonalności e-dowodu (zmienić kody PIN) w urzędzie gminy.

  Jednak po zablokowaniu danego certyfikatu i po zablokowaniu kodu PUK poprzez trzykrotne błędne wpisanie go, certyfikat ten zostanie trwale zablokowany i nie będziesz mógł z niego skorzystać.

  Będziesz mógł, korzystać z drugiego certyfikatu o ile pamiętasz do niego kod PIN. Certyfikat potwierdzenia obecności, niewymagający PIN, będzie nadal aktywny. Warstwa graficzna pozostanie ważna. W przypadku, gdy będziesz chciał jednak korzystać z trwale zablokowanego certyfikatu, konieczna będzie wymiana e-dowodu.

 • Przy korzystaniu z e-dowodu należy kierować się polityką świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Określa ona m.in. sposób i zakres wydawania i używania certyfikatów, które są w e-dowodzie.

  Polityka świadczenia usług Pobierz plik: pdfPolityka świadczenia usług

  Rozmiar : 1,3 MB

Bezpieczny e-dowód

 

Bezpieczny e-dowód

 

Użycie e-dowodu jest zabezpieczone przy użyciu specjalnego protokołu. W tym celu zawsze wymagane będzie podanie numeru dostępowego (CAN). Numer ten zamieszczony jest w warstwie graficznej dowodu osobistego w postaci 6 cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego. Ma to uniemożliwić dostęp do danych elektronicznych zawartych na dowodzie bez wiedzy i zgody obywatela. Dodatkowo użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego wymaga podania odpowiednio kodu PIN1 lub PIN2, które osobiście nadaje posiadacz dowodu osobistego i nie powinien nikomu ich ujawniać.

 

Zabezpieczenia

 

Zabezpieczenia dokumentu przed fałszowaniem

Elementy widoczne w promieniowaniu w zakresie widzialnym:

 

 

Dowód osobisty awers, którego niektóre fragmenty są powiększone, a powiększenia opisane. Opisy przy powiększonych fragmentach: przejście kolorystyczne A-B-A (względem dłuższej krawędzi karty) w obrębie linii giloszowych, mikroteksty pozytywowe przy trzech powiększonych fragmentach), mikroteksty pozytywowe o zmiennej wysokości liter, linie giloszowe widoczne w VIS aktywne w promieniowaniu UV.

 

 

Dowód osobisty rewers, którego niektóre fragmenty są powiększone, a powiększenia opisane. Opisy przy powiększonych fragmentach: przejście kolorystyczne A-B-A (względem dłuższej krawędzi karty) w obrębie linii giloszowych, mikroteksty pozytywowe przy dwóch powiększonych fragmentach), mikroteksty pozytywowe o zmiennej wysokości liter, kod naniesiony w technice TLE umieszczony w obszarze MRZ.
 

Kotwica kontakt