W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje o koronawirusie

03.08.2020

ZALECENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH (aktualizacja 03.08.2020 r.)

Osoby planujące podróż do Grecji zachęcamy do korzystania ze strony https://odyseusz.msz.gov.pl/. Zarejestrowanie swojej podróży na stronie tutaj  pozwoli placówce zagranicznej na szybkie skontaktowanie się z Państwem w nagłych sytuacjach.

 

Zmiany wprowadzone przez Grecję w ruchu międzynarodowym:

- Władze greckie wprowadziły bezwzględny obowiązek zarejestrowania swojego pobytu na stronie https://travel.gov.gr/#/ dla wszystkich osób wjeżdżających do Grecji (Passenger Locator Form). Obowiązek ten dotyczy także dzieci. 

Po wypełnianiu formularza PLF wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy przekraczaniu granicy z Grecją drogą powietrzną, lądową i morską. Kod należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, by służby graniczne mogły go zeskanować. Formularz należy wypełnić co najmniej 48 godzin przed wjazdem a w przypadku podróży samolotem – co najmniej 24 godziny przed odprawą. W formularzu PLF należy podać adres pobytu w Grecji lub plan podróży na najbliższe 7 dni. Każdy dorosły oraz każde dziecko powinno posiadać własny kod QR.

Za niedopełnienie powyższego obowiązku władze greckie mają prawo ukarać grzywną w wysokości 500 euro.

Więcej informacji dotyczących testów i protokołów sanitarnych oraz formularza lokalizacyjnego (PLF) można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Ministerstwem Ochrony Obywatela: https://www.civilprotection.gr/en/contact-us

- W związku z rosnąca liczbą przypadków zakażenia COVID-19 wśród turystów wjeżdżających do Grecji drogą lądową rząd podjął decyzję o wprowadzeniu obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa  wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji, w laboratorium rekomendowanym przez resort zdrowia kraju pochodzenia podróżującego (w przypadku Polski lista rekomendowanych laboratoriów dostępna jest tutaj) lub kraju tranzytowego. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej.

Powyższe zasady wprowadza się od 15 lipca 2020 od godz. 00.01 do odwołania. 

 

Wykonywanie testów na COVID-19 nie jest na tę chwilę koniecznie w przypadku podróży drogą inną niż lądowa za wyjątkiem osób podróżujących drogą lotniczą z lotnisk w Bułgarii i Rumunii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Osoby, które przylatują rejsami z portów lotniczych położonych na terytorium tych państw zobowiązane są, poza posiadaniem kodu QR, do przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa,  wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji, zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej.

Obywatele Grecji oraz osoby posiadające grecką kartę pobytu zwolnione są z ww. obowiązku.

Istnieje możliwość, że osoby podróżujące drogą inną niż lądowa zostaną poddani losowym testom na zakażenie COVID-19. W przypadku pozytywnego wyniku zostaną zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Kto może wjechać do Grecji:

- Do Grecji mogą wjeżdżać osoby na stałe zamieszkałe w UE, osoby zamieszkałe w krajach należących do strefy Schengen: Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu, osoby z Wielkiej Brytanii i krajów trzecich, mające pozwolenie na pobyt oraz osoby, będące członkami rodzin ob. UE, ponadto pracownicy transportu międzynarodowego, członkowie korpusu dyplomatycznego, członkowie misji humanitarnych, obywatele greccy, zamieszkali poza granicami kraju. Obowiązywać będzie zasada wzajemności w stosunku do ww. krajów.
- Do publicznej wiadomości podano listę państw trzecich, dla których Grecja otwiera swoje granice (Algieria, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Kanada, Maroka, Gruzja, Czarnogóra, Korea Południowa, Ruanda, Urugwaj, Tajlandia, Tunezja, Chiny). Lista ta będzie uaktualniana co 15 dni.

Ruch na granicach:
- Od 1 lipca wszystkie lotniska w Grecji są czynne. Od dnia 16.07. została otwarta granica powietrzna z Albanią i Macedonią (tylko lotnisko w Atenach). 
- Granice lądowe: granice lądowe z Albanią, Macedonią Północną i Turcją pozostają zamknięte dla turystów, w dalszym ciągu dostępne jest tylko przejście graniczne w Promachonas na granicy z Bułgarią.
- Granice morskie: otwarty będzie port w m. Patra i w m. Igumenitsa i dostępne połączenia promowe z Włochami. Dozwolone jest zawijanie do greckich portów statków z zagranicy i ruch statków wycieczkowych. Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju, w tym na wyspy. 

Władze Grecji zastrzegają sobie w każdym momencie możliwość zmian decyzji odnośnie otwarcia granic dla ruchu turystycznego, zgodnie z aktualną oceną zagrożenia COVID-19. 

Obecne ograniczenia w związku z pandemią:


Reżim sanitarny powiązany z koniecznością noszenia maseczek ochronnych obowiązuje we wszystkich środkach transportu: na promach, w samolotach, autokarach i pociągach, w transporcie publicznym, szpitalach, muzeach, galeriach handlowych, ośrodkach zdrowia, szpitalach, zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i innych zamkniętych obiektach użyteczności publicznej. 

Placówka zaleca sprawdzanie aktualności na oficjalnej stronie greckiego Ministerstwa Turystyki:  http://www.visitgreece.gr/.

W hotelach obowiązują tzw. „protokoły sanitarne”, szczegóły na stronie: http://www.visitgreece.gr/en/home/health_protocols_


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z podróżą do Grecji: http://www.visitgreece.gr/en/home/frequently_asked_questions


Skargi i zażalenia na podmioty turystyczne w Grecji można składać na stronie Greckiego Urzędu Turystyki (EOT): email complaints@gnto.gr


Wszelkie zapytania w sprawach dotyczących turystyki można kierować na maila ww. urzędu: email: info@gnto.gr lub telefonicznie: +30 210 3310392 / 210 3310716.
 

 

 

 

Przydatne strony:

Greckie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego | www.civilprotection.gr/en

Krajowa Organizacja Zdrowia Publicznego Grecji (EODY) | https://eody.gov.gr/en/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-travellers/

Rządowa strona informacyjna dla obywateli greckich https://covid19.gov.gr/

 

Szczegółowe instrukcje w sprawie zachowaniaśrodków prewencyjnych opublikowane przez Krajową Organizację Zdrowia Publicznego w Grecji:

Zgodnie z dostępnymi danymi naukowymi na temat zakażenia COVID-19 szczególnie konieczne jest systematyczne wdrażanie wszystkich środków zapobiegających przenoszeniu i rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, koncentrując się na następujących czynnościach:

 • Myciu rąk regularnie i dokładnie mydłem i wodą lub roztworem alkoholowym i unikaniu kontaktu z rękami (oczami, nosem, ustami).
 • Zakrywaniu ust podczas kaszlu i kichania chusteczką, którą natychmiast należy usunąć. Jeśli nie jest to możliwe, zakrywaniu ust wnętrzem łokcia.
 • W przypadku infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka, ból gardła), należy pozostać w domu w izolacji.
 • W przypadku pogorszenia objawów lub jeśli należymy do grupy szczególnie wrażliwej (osoby starsze, osoby w każdym wieku z przewlekłymi chorobami podstawowymi, np. Cukrzycą, chorobami sercowo-naczyniowymi i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, nadciśnieniem tętniczym), niezbędny jest kontakt z lekarzem prowadzącym w celu oceny medycznej.
 • Jeśli otrzymujemy leki, postępujemy zgodnie z instrukcjami lekarzy prowadzących.

Czego należy unikać:

 • Nie należy dotykać osób z objawami infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka, ból gardła).
 • Unikaj zgromadzeń, wydarzeń towarzyskich, wizyt domowych i pozostawania na zewnątrz, gdzie przebywają grupy osób.
 • Unikaj wszelkich niepotrzebnych podróży zarówno w kraju, jak i za granicą.
 • Unikaj wizyt w przychodniach i centrach medycznych, jeśli wystąpią łagodne objawy infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka, zapalenie gardła).
 • Ściśle unikaj wizyt u hospitalizowanych pacjentów.
 • Unikaj kontaktu z osobami należącymi do wrażliwej grupy. Jeśli nie jest to możliwe, należy ściśle przestrzegać wszystkich środków higieny osobistej (bardzo staranne mycie rąk, używanie maski lub utrzymywanie odległości co najmniej 2 metrów).