W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty GGK

21.11.2022

Zasady przyznawania

 1. Patronat Głównego Geodety Kraju jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli urzędu w wydarzeniu.
 2. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia niekomercyjne o wysokim poziomie merytorycznym mające bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez urząd. Przedsięwzięcia powinny mieć charakter co najmniej regionalny.
 3. Główny Geodeta Kraju nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w politykę wizerunkową urzędu lub interes państwa.
 4. W szczególnych przypadkach Główny Geodeta Kraju może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny, w szczególności prasę i media komercyjne, jeżeli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostaną uznane za istotne z punktu widzenia polityki informacyjnej i edukacyjnej urzędu.
 5. Komórką organizacyjną koordynującą proces przyznawania patronatów jest Departament Strategii, Współpracy Zagranicznej oaz  Informacji Publicznej.

Procedura przyznawania patronatu

 1. Organizator ubiegający się o przyznanie patronatu powinien przedstawić pisemnie: wypełniony wniosek (wraz z załącznikami) oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku, biorące pod uwagę postanowienia przedstawione powyżej.
 2. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wnioski rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji.
 3. Odpowiedź na wniosek przekazywana jest organizatorowi w formie elektronicznej bądź listowej.
 4. Odmowa objęcia patronatu jest ostateczna.

Wydarzenia objęte patronatem honorowym

 1. W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia:
  - w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o tym fakcie oraz logo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, które zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora we wniosku,
  - w przypadku wydarzeń odbywających się fizycznie (np. konferencji) umieszczenia  na życzenie urzędu banneru roll-up w miejscu określonym przez urząd.
 2. W przypadku przyznania patronatu, na stronie internetowej urzędu zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Główny Geodeta Kraju może odebrać przyznany wcześniej patronat. O podjętej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie w formie elektronicznej bądź listowej.

Materiały

Patronaty honorowe Głównego Geodety Kraju w 2023 r. aktualizacja 16.01
Patronaty​_honorowe​_Głównego​_Geodety​_Kraju​_w​_2023​_r​_16​_01.pdf 0.18MB
Patronaty honorowe Głównego Geodety Kraju udzielone w 2022 r.
Patronaty​_honorowe​_Głownego​_Geodety​_Kraju​_w​_2022​_r​_24.pdf 0.21MB
Wniosek o patronat Głównego Geodety Kraju - format .doc
wniosek-o-patronat-GGK.doc 0.37MB
Wniosek o patronat Głównego Geodety Kraju - format .pdf
wniosek-o-patronat-GGK.pdf 0.35MB
{"register":{"columns":[]}}