W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

INSPIRE

Racjonalne korzystanie z przestrzeni wiąże się z koniecznością posiadania kompleksowej i jednocześnie dostatecznie szczegółowej  wiedzy o tej przestrzeni, o znajdujących się w niej obiektach przyrodniczych i antropogenicznych oraz ich relacjach, o także o występujących w niej zjawiskach i zachodzących procesach.

Idea INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) polega na zapewnieniu dostępu do  wiedzy o wspólnej przestrzeni europejskiej wszystkim, którzy tej wiedzy potrzebują: organom administracji, organizacjom publicznym i prywatnym, przedsiębiorcom i obywatelom, działającym w skali całej Unii Europejskiej, w skali poszczególnych Państw Członkowskich oraz w skali regionalnej i lokalnej.

Zakres potrzeb jest niezwykle szeroki i dotyczy m.in.: ochrony środowiska i zabytków kultury, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, wiążąc się z gospodarką opartą na wiedzy, elektroniczną administracją i społeczeństwem informacyjnym, a w konsekwencji ze społeczeństwem obywatelskim.

Idea INSPIRE jest trudna w realizacji ze względu na znaczne różnice kulturowe i ekonomiczne występujące pomiędzy państwami Unii, w których do opisu przestrzeni używa się różnych języków, pojęć, środków i procedur, które wynikają z historycznych uwarunkowań.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., zwana dyrektywą INSPIRE, ma na celu konkretną realizację idei INSPIRE, ustalając podstawowe rozwiązania prawne, zakres tematyczny, zasady funkcjonowania oraz program tworzenia ustanawianej przez tę dyrektywę infrastruktury. Obecnie infrastruktura ta powstaje dzięki działaniom Komisji Europejskiej (KE) oraz rządów 27 Państw Członkowskich. Każde z nich zobowiązane jest do zbudowania swojej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, stanowiącej część infrastruktury europejskiej, czyli INSPIRE.

Dyrektywa INSPIRE:

  • została opracowana przez Komisję Europejską  (Dyrektoriaty: Środowiska, ESTAT i JRC) oraz Państwa Członkowskie na podstawie projektu Komisji zgłoszonego w roku 2004,

  • weszła w życie 15 maja 2007 roku,

  • jest zbieżna z inicjatywami w poszczególnych państwach członkowskich oraz trendami światowymi.

Każde z państw członkowskich zostało zobowiązane do transpozycji dyrektywy INSPIRE do swojego porządku prawnego. W Polsce zobowiązanie to zostało wypełnione przez wejście w życie w dniu 7 czerwca 2010 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Grafika obrazująca plan wdrażania dyrektywy INSPIRE. Na trzech liniach dla trzech aneksów kolejne etapy oznaczono kolorowymi rombami przy poszczególnych datach wdrożeń. Na pierwszej linii Aneks I: 3.12.2010 – granatowy, 9.11.2011 – bordowy, 23.11.2012 – jasnozielony, 28.12.2012 – żółty, 10.12.2015 – czerwony, 10.12.2016 – niebieski, 23.11.2017 – ciemnozielony, 21.10.2021 – fioletowy. Na drugiej linii Aneks II: 3.12.2010 – granatowy, 9.11.2011 – bordowy, 28.12.2012 – żółty, 21.10.2015 – jasnozielony, 10.12.2015 – czerwony, 10.12.2016 – niebieski, 21.10.2020 – ciemnozielony, 21.10.2021 – fioletowy. Na trzeciej linii Aneks III: 3.12.2013 – żółty, bordowy, granatowy, 21.10.2015 – jasnozielony, 10.12.2015 – czerwony, 10.12.2016 – niebieski, 21.10.2020 – ciemnozielony, 21.10.2021 – fioletowy. Poszczególne kolory rombów oznaczają: granatowy – metadane wyszukania dostępne dla zbiorów danych przestrzennych i usług; bordowy – zbiory danych przestrzennych dostępne w ramach usług przeglądania i wyszukiwania geoportalu INSPIRE (dane nie muszą być jeszcze zgodne z przepisami wykonawczymi); jasnozielony – zebrane w ostatnim czasie i gruntownie przeorganizowane zbiory danych przestrzennych zgodne z przepisami wykonawczymi i dostępne przez usługi sieciowe; ciemnozielony – wszystkie zbiory danych przestrzennych zgodne z przepisami wykonawczymi i dostępne przez usługi sieciowe; żółty – zbiory danych przestrzennych dostępne w ramach usług pobierania i przekształcania (gdy konieczne); czerwony – wszystkie uruchamialne usługi danych przestrzennych powinny mieć dodatkowe elementy metadanych zgodnie z Aneksem V rozp. 1312/2014; niebieski – uruchamialne usługi danych przestrzennych powiązane z nowo zebranymi lub gruntownie przeorganizowanymi zbiorami danych powinny mieć dodatkowe elementy metadanych, zgodnie z Aneksem VI i wykonalne zgodnie z aneksem VII rozp. 1312/2014; fioletowy – wszystkie uruchamialne usługi danych przestrzennych powinny mieć dodatkowe elementy metadanych zgodnie z Aneksem VI oraz tam gdzie wykonalne zgodnie z Aneksem VII rozp. 1312/2014

{"register":{"columns":[]}}