W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Aktualna oferta wydawnicza

Oferta wydawnicza-baner

Poniżej znajduje się lista książek aktualnie dostępnych w sprzedaży. Zamówienia prosimy kierować na adres wydawnictwo@ies.krakow.pl, podając w treści wiadomości: tytuł książki, autora, liczbę  zamawianych egzemplarzy, adres zamawiającego oraz jeśli wymagana jest faktura – NIP. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (+48 12) 61 85 726.

 


Wyzwania psychologa jako biegłego XXXVII Konferencja Toksykologów Sądowych. Materiały konferencyjne

Dariusz Zuba (red.)

Rok wydania: 2021

Niniejsza pozycja zawiera program konferencji oraz zbiór streszczeń referatów prezentowanych podczas XXXVII Konferencji Toksykologów Sądowych „Toksykologia sądowa w czasach pandemii”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii i odbyła się w dniach 27–29 września 2021 roku w trybie hybrydowym, przy czym uczestnicy stacjonarni zgromadzili się w Zakopanem.

Cena 20 zł (materiały w formie elektronicznej)

Vademecum biegłegoVademecum biegłego

Jacek Wierciński, Adam Reza (red.)

Rok wydania: 2011

Niniejsza książka, w zamierzeniu autorów, ma być możliwie wszechstronnym kompendium wiedzy z zakresu rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych i wszystkich istotnych kwestii z nią związanych. Obok technicznych zagadnień związanych z mechaniką ruchu samochodu i zderzeń pojazdów przedstawiono kryminalistyczne badania miejsca wypadku oraz pojazdów i osób w nim uczestniczących. Książka zawiera ponadto omówienie problematyki prawnej wypadków drogowych z odwołaniem do aktualnego stanu legislacyjnego.

Publikacja adresowana jest do biegłych opiniujących w sprawach dotyczących wypadków drogowych, ale także prawników i wszystkich innych osób zainteresowanych aspektami ruchu drogowego, zwłaszcza w ujęciu kryminalistycznym i prawnym.

Cena 295 zł (cena zawiera koszt wysyłki)

Wyzwania psychologa jako biegłego Paragraf na Drodze, Numer Specjalny 2021

Piotr Ciępka, Wojciech Wach (red.)

Rok wydania: 2021

Książka zawiera 24 referaty wygłoszone na XVII Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, która odbyła się w Zakopanem w dniach 20-21 września 2021 r. Tematyka konferencji dotyczyła m.in. nowych metod badawczych, śladów elektronicznych, oszustw i ingerencji w urządzenia elektroniczne, detekcji przeszkód, reakcji kierowcy i analizy uniknięcia wypadku oraz problematyki biomechanicznej i medycyny wypadkowej. Przedstawiono również wyniki badań drogowych: omijania, a także hamowania pojazdów ciężarowych i motocykli.

Cena 60 zł (cena zawiera koszt wysyłki)


Wyzwania psychologa jako biegłego Trucizny nieorganiczne. Zatrucia i interpretacja wyników. Zagadnienia wybrane

Teresa Lech

Rok wydania: 2021

Książka prezentuje wybrane zagadnienia związane z badaniem materiałów biologicznych i niebiologicznych dla wymiaru sprawiedliwości oraz służby zdrowia. Przedstawione wyniki badań, uzyskane w ciągu ostatnich ponad 40 lat, stanowiące fragment pracy eksperckiej i naukowo-badawczej w dziedzinie toksykologii sądowej, klinicznej i środowiska, mogą być wykorzystane przez toksykologów sądowych i klinicznych, analityków i biegłych z zakresu toksykologii związków nieorganicznych przy rozpoznawaniu zatruć, interpretacji wyników analiz oraz opiniowaniu w sprawach sądowych.

Cena 50 zł (cena zawiera koszt wysyłki)


 

Wyzwania psychologa jako biegłego Wyzwania psychologa jako biegłego w relacji z wymiarem sprawiedliwości

Alicja Czerederecka (red.)

Rok wydania: 2020

Książka jest propozycją przeznaczoną zarówno dla psychologów, jak i prawników. Jej celem jest przypomnienie niektórych podstawowych przepisów prawnych i standardów postępowania psychologa, przedstawienie praktycznych wskazówek, przede wszystkim zaś pobudzenie do refleksji w kierunku poszukiwania najlepszych rozwiązań i uwrażliwienia na pułapki, które mogą doprowadzić do błędów w opiniowaniu.

Cena 105 zł (cena zawiera koszt wysyłki)


 

Przewodnicy po labirynciePrzewodnicy po labiryncie

Jarosław Kostrzewa (red.)

Rok wydania: 2019

Obchody jubileuszu 90-lecia istnienia Instytutu Ekspertyz Sądowych w roku 2019 stały się pretekstem do przygotowania opracowania, którego celem jest próba przedstawienia historii placówki sciśle związanej nie tylko z historią polskiej kryminalistyki, ale także z najważniejszymi wydarzeniami w najnowszej historii Polski.

 

Cena 40 zł (cena zawiera koszt wysyłki)

 

Archiwum katyńskie doktora RoblaArchiwum katyńskie doktora Robla

Tomasz Dziedzic

Rok wydania: 2019

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych powstała nowa publikacja „Archiwum katyńskie doktora Robla”. Niniejsze opracowanie ujawnia jedną z najskuteczniej strzeżonych tajemnic w najnowszej historii Polski. Przedstawia dzieje powstania i odnalezienia tzw. Archiwum Robla, czyli dokumentacji opisującej przedmioty wydobyte z grobów katyńskich, ukrytej na strychu Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Cena 40 zł (cena zawiera koszt wysyłki)

 

Archiwum katyńskie doktora RoblaRodzina w sytuacji okołorozwodowej

Alicja Czerederecka (red.)

Rok wydania: 2019

Książka obejmuje żywo dyskutowane w ostatnich latach tematy, z których zwłaszcza dwa – opieka (piecza) naprzemienna oraz izolowanie dziecka od drugiego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim (alienacja rodzicielska) – wywołują liczne kontrowersje.
Autorzy stawiają sobie za cel przybliżenie współczesnej wiedzy z tego zakresu biegłym psychologom i pedagogom, sędziom i innym prawnikom zajmującym się problematyką rodzinną i opiekuńczą, a także innym specjalistom zaangażowanym w pomoc dla rodziny rozbitej.

Cena 70 zł (cena zawiera koszt wysyłki)

Paragraf na Drodze – numer specjalny 2017

Paragraf na Drodze, Numer Specjalny 2017

Jacek Wierciński (red.)

Rok wydania: 2017

W porozumieniu z organizatorem XV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” materiały prezentowane na tej konferencji zostały przygotowane w jednym wydaniu specjalnym Paragrafu na drodze.
Obszerna tematyka konferencji dotyczyła różnych zagadnień technicznych i teorii opiniowania. Opublikowano 25 referatów i 2 streszczenia referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 29-30 września 2017 r.

Cena 62 zł (cena zawiera koszt wysyłki)

Zbiór referatów I-XIV Konferencji

Zbiór referatów I-XIV Konferencji

Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych

Rok wydania: 2017

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych poleca płytę CD z referatami wygłoszonymi podczas czternastu dotychczasowych konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” organizowanych przez Zakład Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych od 1985 r. Na płycie znajdą Państwo kilkaset referatów, do których szybki dostęp zapewnia wyszukiwarka.

Cena 40 zł + koszt wysyłki

 

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

Wojciech Wach

Rok wydania: 2017

Rekonstrukcja wypadków drogowych podlega ocenie w sensie wiarygodności określonego systemu działań technicznych. W niniejszej publikacji zaproponowano sformalizowaną koncepcję wiarygodności rekonstrukcji jako struktury, którą zdefiniowano za pomocą teorii prawdopodobieństwa warunkowego i sieci Bayesa. Książka porusza zagadnienia takie jak prawdopodobieństwo, niepewność i wiarygodność rekonstrukcji, definicja wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji. Przedstawiono m. in. matematyczny model zderzenia w ujęciu przestrzennym, przekształcenia wyników pomiarów parametrów dynamicznych umożliwiające odtworzenie przestrzennego ruchu pojazdu, zastosowanie metody Monte Carlo i sieci Bayesa w rekonstrukcji wypadków drogowych.

Cena 60 zł + koszt wysyłki

 

Archiwum katyńskie doktora Robla

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Alicja Czerederecka (red.)

Rok wydania: 2016

Książka zawiera tekst Standardów, obszerny komentarz psychologiczny i prawny do nich, a także porusza kwestie związane z umiejscowieniem opinii psychologicznej w kontekście prawnym, wybrane problemy szczegółowe związane z różnymi etapami opracowywania opinii oraz dyskusję nad psychologicznym uwarunkowaniem kontekstualnym i instytucjonalnym określonych rozwiązań prawnych. Znalazły się w niej teksty trzynastu autorów, dzięki czemu przedstawiono różne punkty widzenia i uwydatniono obszary kontrowersji wokół omawianych zagadnień.

Cena 55 zł + koszt wysyłki

 

Chemometria

Chemometria. Metody i zastosowania. V Konferencja naukowo-szkoleniowa

Streszczenia  referatów

Rok wydania: 2012

Książka zawiera pełne teksty prac przedstawionych na V Konferencji „Chemometria – metody i zastosowania”, dotyczących m.in. koncepcji podobieństwa w analizie danych, interpretacji algorytmów chemometrycznych, niepewności pomiarowej, interpretacji danych fizykochemicznych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, a także ukazujących wykorzystanie metod chemometrycznych w praktyce, m.in. do kontroli procesów, badania autentyczności produktów czy badania obiektów historycznych.

Cena 10 zł + koszt wysyłki

 

Chemometria

Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych

Jan Unarski, Jakub Zębala

Rok wydania: 2012

Niniejszy zbiór podstawowych wzorów mających zastosowanie w rekonstrukcji wypadków drogowych może być przydatny przede wszystkich dla biegłych sądowych z tej dziedziny, ale także dla rzeczoznawców, prawników oraz innych osób zawodowo związanych z problematyką wypadków drogowych.
Jest to drugie wydanie zbioru, uaktualnione i rozszerzone.

 

Cena 20 zł (cena zawiera koszt wysyłki)

 

Widma masoweWidma masowe składników aktywnych preparatów typu dopalacze

Zuba D., Byrska B., Pytka P., Sekuła K., Stanaszek R.

Rok wydania: 2012

Książka stanowi unikatowy zbiór 119 widm masowych substancji aktywnych zawartych w preparatach zwanych dopalaczami. Badania prowadzono metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS), przy zastosowaniu jonizacji elektronowej. Oprócz widm masowych poszczególnych substancji w książce przedstawiono ich wzory strukturalne, nazwy zwyczajowe oraz nazwy zgodne z nomenklaturą IUPAC w polskiej i angielskiej wersji językowej, średnie masy cząsteczkowe, pięć najbardziej intensywnych jonów w widmie oraz zapis fragmentacji cząsteczek prowadzących do powstania charakterystycznych jonów.

Cena 100 zł (cena zawiera koszt wysyłki)

 

Chemometria w nauce i praktyce

Chemometria w nauce i praktyce

Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski (red.)

Rok wydania: 2009

W niniejszej książce przedstawione zostały wyniki prac badawczych, w których na różnych etapach procesu analitycznego użyte zostały metody chemometryczne. Prace te różnią się stopniem zaawansowania stosowanych narzędzi chemometrycznych, dlatego ich treść może być interesująca zarówno dla początkującego jak i zaawansowanego Czytelnika. Książkę rozpoczyna wprowadzenie, w którym przedstawiono chemometrię jako dziedzinę nauki. Kolejne rozdziały książki zawierają prace z poszczególnych dziedzin nauki, wykorzystujących chemometrię jako narzędzie do opracowywania i wnioskowania w oparciu o zbiór wyników badań naukowych.

Cena 31,50 zł + koszt wysyłki

 

Chemometria w nauce i praktyce

Z zagadnień metodologicznych ekspertyzy pisma ręcznego

Antoni Feluś

Rok wydania: 2008

Książka stanowi zbiór artykułów Autora opracowanych na przestrzeni lat 1976–2006, poprawionych i wzbogaconych o dodatkową bibliografię. Autor porusza w nich liczne problemy związane z ekspertyzą pisma: jej naukowość, wartość identyfikacyjną, ocenę dowodu z niej czynionego, sposoby jej uprawiania. Obok artykułów teoretycznych, w zbiorze znalazły się też omówienia konkretnych spraw wraz z ilustracjami.
Publikacja ta przyczynia się do podniesienia świadomości metodologicznej tych, którzy opinię z ekspertyzy pisma ręcznego chcieliby widzieć jako skuteczny środek dowodowy w postępowaniu sądowym.

Cena 15,75 zł + koszt wysyłki

 

Opiniowanie psychiatryczne

Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym

Lech K. Paprzycki

Rok wydania: 2009

Książka jest oryginalnym połączeniem dwóch publikacji wydanych przez Instytut: „Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego” i „Opiniowanie psychiatryczno-psychologiczne w procesie karnym. Orzecznictwo i piśmiennictwo”. Duża liczba zamieszczonych w tym opracowaniu orzeczeń oraz wielość poruszanych w nich problemów czyni je przydatnym dla osób zawodowo zajmujących się opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym i sądowo-psychologicznym, a także dla prawników – zarówno praktyków wymiaru sprawiedliwości, jak i teoretyków.

Cena 47,25 zł + koszt wysyłki

 

Chemometria w analityce

Chemometria w analityce

Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski (red.)

Rok wydania: 2008

W książce przedstawione zostały wybrane zagadnienia i zastosowania chemometrii, głównie w analityce, ale także w tych dziedzinach, w których analityka odgrywa kluczową rolę. Omówiono między innymi zastosowania chemometrii w naukach sądowych, badaniu żywności oraz monitoringu i ochronie środowiska. Książka zawiera także elementarne wprowadzenie do pojęcia podobieństwa, stanowiącego jeden z filarów chemometrii. Publikacja jest adresowana do Czytelnika mało lub średnio zaawansowanego w zakresie teorii i stosowania metod chemometrycznych.

Cena 47,25 zł + koszt wysyłki

 

Mikroślady i ich znaczenie

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Janina Zięba-Palus (red.)

Rok wydania: 2018

W publikacji pokazano jak badania fizykochemiczne umożliwiają analizę różnych śladów i na jakie pytania dostarczają odpowiedzi. Zwrócono uwagę, że ich  wyniki prowadzą zazwyczaj do identyfikacji grupowej, co jest zrozumiałe z uwagi na seryjną produkcję, a więc podobny skład wielu badanych materiałów – np. lakierów, szkła, włókien, wyrobów ropopochodnych czy materiałów wybuchowych. Oprócz wymienionych śladów kontaktowych w książce uwzględniono również materiały wchodzące w skład kwestionowanych dokumentów, tj. materiały pisarskie i sam papier.

Cena 45 zł + koszt wysyłki

 

Konfrontacyjne badania poligraficzne

Konfrontacyjne badania poligraficzne

Ryszard Jaworski

Rok wydania: 2010

Opracowanie przynosi szereg istotnych informacji dotyczących metodologii i techniki prowadzenia badań, a także przekonywująco pokazuje wartość dowodową ekspertyzy z badania poligraficznego na wszystkich etapach postępowania przedsądowego i sądowego. Książka kierowana jest nie tylko do prawników – może dostarczyć wiele satysfakcji także laikowi, gdyż przedstawia szereg ciekawych przypadków, opisanych w rzeczowym i przystępnym stylu.
Książkę można także zakupić bezpośrednio u autora. Zapytania o cenę i zamówienia proszę kierować wówczas na adres rjaworsk@prawo.uni.wroc.pl.

Cena 23,10 zł + koszt wysyłki

 

Wpływ wybranych czynników na destrukcję włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie ich znaczenia w procesie sądowym

Wpływ wybranych czynników na destrukcję włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie ich znaczenia w procesie sądowym

Jolanta Wąs-Gubała

Rok wydania: 2010

Książka przedstawia przegląd światowego piśmiennictwa z zakresu kryminalistycznych badań włókien. Doknana w niej została ocena wpływu wybranych czynników destrukcyjnych na barwę i budowę wyrobów włókienniczych oraz tworzących je włókien, uwzględniając związki przyczynowo-skutkowe, kinetykę i efekty zachodzących zmian. Podjęta tematyka jest rozległa, dzięki czemu rozprawa może być przydatna nie tylko dla jednostek prowadzących prace naukowo-badawcze i rozwojowe w dziedzinie włókiennictwa, towaroznawstwa czy kryminalistyki, ale także dla organów procesowych oraz biegłych i ekspertów reprezentujących pokrewne dziedziny nauki i techniki.

Cena 35 zł + koszt wysyłki

 

Balistyka Chemiczna

Balistyka Chemiczna

Zuzanna Brożek-Mucha

Rok wydania: 2008

Celem prezentowanego tomu Biblioteki Prawa Dowodowego jest przybliżenie praktykom wymiaru sprawiedliwości podstawowych zagadnień tzw. balistyki chemicznej, z uwzględnieniem obiektywnej oceny stosowanych w nich metod. Omówiono w nim fizykochemiczne metody identyfikacji przestrzelin, sposoby ustalania przybliżonej odległości strzału, szacowania czasu, jaki upłynął od strzału, typowania broni i amunicji, powiązania pocisku z otworem przestrzałowym. Wiele uwagi poświęcono mechanizmom powstawania charakterystycznych pozostałości powystrzałowych, które często wiążą daną osobę z miejscem i czasem zdarzenia, w którym doszło do użycia broni palnej.

Cena 25 zł + koszt wysyłki

 

Wyzwania psychologa jako biegłego Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera

Alicja Czerederecka

Rok wydania: 2006

Niniejsza książka przeznaczona jest dla psychologów, a jej celem jest przybliżenie polskim psychologom (zwłaszcza psychologom sądowym) testu Rorschacha według zintegrowanego podejścia Exnera, spotykanego także pod nazwą Systemu Całościowego. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej z nich omówiono zasady przeprowadzania badań, sygnowania oraz interpretacji testu. Druga część przedstawia prace nad obiektywizacją testu i doświadczenia amerykańskie w wykorzystaniu ujęcia Exnera dla potrzeb psychologii sądowej. W trzeciej części znalazła się prezentacja kilku przypadków osób badanych w ramach ekspertyz psychologicznych dla potrzeb sądowych.

Cena 84 zł + koszt wysyłki (Książka objęta jest ograniczeniami sprzedaży)


 

Programy do wspomagania Rekonstrukcji Wypadków DrogowychProgramy do wspomagania Rekonstrukcji Wypadków Drogowych

RWD – Potrącenie pieszego
RWD – Zderzenie pojazdów

Niniejsze programy komputerowe opracowane w Instytucie Ekspertyz Sądowych stanowią środki pomocnicze, służące podniesieniu jakości opinii dzięki mechanizmowi kontroli prowadzonych analiz i wyliczeń. Programy te zostały tak pomyślane, aby zaproponować biegłemu główne kroki postępowania, które należałoby podjąć w czasie przygotowania ekspertyzy, a także umożliwić mu szybkie przeprowadzenie wyliczeń kontrolnych.
W materiałach poniżej znajduje się wersja demonstracyjna programu do pobrania.
Wersje użytkowe programów RWD przeznaczone są wyłącznie dla biegłych sądowych z zakresu badania wypadków drogowych.
Zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz kserokopią dokumentu potwierdzającego aktualny wpis na listę biegłych sądowych należy przesyłać na adres:
Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES: ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków
faks: 12 422 38 50, e-mail: wydawnictwo@ies.gov.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Instytut Ekspertyz Sądowych, 43 1010 1270 0010 4922 3100 0000
tytułem „Problemy rekonstrukcji”

Cena: 615 zł (Program objęty jest ograniczeniami sprzedaży)

Materiały

RWD-Demo
RWD-Demo.zip 1.60MB
{"register":{"columns":[]}}