W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

18.12.2020

Rada Naukowa-baner

W dniu 16 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych. Było ono prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

W trakcie posiedzenia Rada podjęła szereg uchwał, m.in. dotyczących zaopiniowania:
- kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych w 2021 r.,
- propozycji wydawniczych na 2021 r.,
- projektu planu finansowego Instytutu Ekspertyz Sądowych na 2021 r.,
- wniosków w sprawie współpracy Instytutu z Biurem Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie.

Dr hab. Dariusz Zuba, p.o. Dyrektora Instytutu, przedstawił również m.in. sprawozdanie z wyborów uzupełniających skład Rady Naukowej, informacje o bieżącej sytuacji IES, a także projekt zmian organizacyjnych Instytutu w przyszłym roku.
    
Prof. dr hab. dr h.c. Emil Walenty Pływaczewski, Przewodniczący Rady, będący również  Kanclerzem Kapituły Nagrody im. Dra Jana Zygmunta Robla, przedstawił decyzje Kapituły w sprawie nagród i wyróżnień przyznanych za rok akademicki 2019/2020, a także poinformował o przebiegu uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień za poprzedni rok.

Najwięcej dyskusji podczas obrad Rady wywołała sprawa zakupu przez Instytut nieruchomości pod budowę nowych laboratoriów.

W posiedzeniu Rady wzięli udział nowo wybrani członkowie: prof. dr hab. Grzegorz Zadora i dr Tomasz Rajtar. Wybrano także nowego sekretarza Rady, którym został mgr inż. Piotr Ciępka. Zmiany te były spowodowane przejściem na emeryturę dwóch pracowników Instytutu, którzy wchodzili w skład Rady.