W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Afganistan

Bezpieczeństwo

Na znacznej części terytorium Afganistanu trwa konflikt zbrojny. Regularnie dochodzi do ataków terrorystycznych, występuje też bardzo wysokie zagrożenie porwaniami.

Cudzoziemcy w Afganistanie muszą się liczyć z częstymi kontrolami, a nawet i zatrzymaniami, co w niektórych przypadkach skutkować może długotrwałym pobytem w areszcie do czasu wyjaśnienia sprawy.

Podczas wykonywania zdjęć lub nagrań wideo należy zachować ostrożność. Choć większość Afgańczyków chętnie pozuje do zdjęć, fotografowanie kobiet może prowadzić do kłopotów, a nawet do zagrożenia ze strony członków rodziny. Warto się upewnić czy dana osoba wyraża zgodę na fotografowanie. Władze utrzymują też zakaz fotografowania instalacji militarnych, budynków rządowych i siedzib członków administracji.

Na dużych obszarach kraju, zwłaszcza poza miastami, występują pozostałości po działaniach wojennych (miny, niewypały itp.).

Afganistan leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz brakiem polskiej placówki w tym kraju, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Wjazd i pobyt

Informacja nt. Covid

Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Przed wyjazdem należy uzyskać wizę w Ambasadzie Islamskiej Republiki Afganistanu. Nie udziela się wiz na przejściach granicznych.

 

Ubezpieczenie

Przed przyjazdem do Afganistanu konieczne jest wykupienie ubezpieczeń osobowych z opcją pokrycia kosztów transportu chorego na leczenie w innym kraju. Nie ma obowiązku ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej.

Zdrowie

Problemy sanitarno-epidemiologiczne oraz niedostateczny stan opieki medycznej (niedostatek personelu medycznego, podstawowych leków i środków higieny) stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia. Przed podróżą do Afganistanu należy zasięgnąć rady służb medycznych w kraju co do wymaganych szczepień.

Na niektórych obszarach Afganistanu istnieje zagrożenie malarią. Powszechna jest gruźlica. Poważny problem stanowią takie choroby jak żółtaczka zakaźna, leiszmanioza (biały trąd), denga, dur brzuszny, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna, cholera i infekcje dróg oddechowych nasilające się w okresach suchych miesięcy letnich.

W związku ze stwierdzeniem na terenie kraju ognisk zakażeń wirusem polio, przed podróżą należy poddać się właściwym szczepieniom. Dotyczy to w szczególności osób planujących pobyt ponad 4 tygodnie. Specjalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określają optymalny czas szczepienia na 12 miesięcy do 4 tygodni przed przyjazdem, a w wypadku pilnej podróży nawet tuż przed jej podjęciem.

Powszechnie występujące zanieczyszczenie wody pałeczkami E. Coli powoduje częste i przewlekłe zatrucia żołądkowe. Woda z wodociągów i studni miejskich nie nadaje się do picia. Zalecane jest spożywanie wyłącznie wody butelkowanej.

Duże niebezpieczeństwo stwarzają występujące zwierzęta jadowite, w tym węże, pająki, skorpiony, skolopendry i solfugi.

Wszystkie leki przywożone na użytek własny, na czas pobytu w kraju powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach wraz z ważną receptą/dokumentacją medyczną w języku angielskim.

Informacje nt. polskich przepisów dot. przewozu leków znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Cło

Wwożenie i wywożenie większej ilość gotówki może wzbudzić zainteresowanie służb celnych. Przepisy w tym względzie nie są jednoznaczne.

Należy pamiętać, że nie wolno wwozić ani wywozić bez specjalnych zezwoleń broni palnej. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na przewożenie do Afganistanu środków łączności (radiostacje, radia itp.) - należy wystrzegać się przewożenia sprzętu radiowego bez pozwolenia.

W związku z drobiazgowymi kontrolami przy wylocie z Afganistanu, w przypadku zakupienia przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej lub historycznej, niezbędne jest posiadanie poświadczenia nabycia tych przedmiotów w sposób legalny (np. rachunek z oficjalnie działającego sklepu).

Nie obowiązują usługi typu Tax free lub Tax return.

Przepisy prawne

Za przewożenie, posiadanie i konsumpcję narkotyków grozi kara więzienia. Przepisy co do wwozu, posiadania i konsumpcji alkoholu nie są jednoznaczne, należy mieć jednak na uwadze, że Afganistan jest krajem muzułmańskim.

Homoseksualizm jest nielegalny. Współżycie z osobą tej samej płci jest nielegalne i zagrożone kara długoletniego pozbawienia wolności lub karą śmierci.

Obyczaje

Afganistan jest krajem muzułmańskim, w którym przestrzega się zwyczajów i praw wynikających z zasad islamu. Inna niż islamska misyjna działalność religijna jest zakazana.

Względy bezpieczeństwa osobistego przemawiają za tym, by podporządkować się ogólnym zasadom noszenia ubiorów zakrywających ciało. Dla kobiet wskazanym jest nosić ubiór zakrywający włosy i szyję (chusta, szal).

Należy unikać wdawania się w dyskusje o charakterze religijnym. Każda wypowiedz na temat religii może zostać źle zrozumiana. Mężczyźni powinni unikać bezpośredniego odnoszenia się do nieznanych im kobiet.

Przydatne informacje

System bankowy Afganistanu jest w stadium organizacji. Karty bankowe i czeki podróżne praktycznie nie są respektowane poza centrami dużych miast; powszechną praktyką jest wwożenie środków finansowych na pobyt w gotówce (USD, EUR). W ostatnim czasie sytuacja pod tym względem poprawiła się, jednak wciąż nie należy liczyć na możliwość korzystania z bezgotówkowych systemów płatności.

Dosyć dobrze rozwinięta jest sieć telefonii komórkowej. Sieć naziemna jest w fazie rozwoju.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}