W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Indie

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Republiką Indii zostały nawiązane 30 marca 1954 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny 

W latach 1933-1939 funkcjonował Konsulat RP w Bombaju, a d 1939 do 1945 r. Konsulat Generalny RP w Bombaju, któremu podlegał (od 1935 r.) Konsul Honorowy RP w Kalkucie.

Rządy Polski i Indii nawiązały stosunki dyplomatyczne 30 marca 1954 r. na szczeblu ambasad. 
Od 1962 r. ambasador PRL w Indiach był jednocześnie akredytowany w Sri Lance i Nepalu oraz w latach 1984-1985 i od 2001 r. w Bangladeszu oraz od 1984 r. na Malediwach.

Ambasadzie RP w New Delhi podlegają: Konsulat Generalny RP w Mumbaju (Bombaju) oraz Konsulaty RP w Kolkacie (Kalkucie), Katmandu (Nepal), Dhace (Bangladesz) i Kolombo (Sri Lanka), kierowane przez konsulów honorowych. 

Współpraca polityczna w okresie III RP 

Po osłabieniu relacji w latach 90. XX w. związanych ze zmianami transformacyjnymi w Polsce i reformami gospodarczymi w Indiach, utrzymywane są regularne kontakty, w tym na najwyższym szczeblu. Do najważniejszych wizyt w ostatnich latach należy zaliczyć oficjalne wizyty w Polsce prezydent Indii Pratibhy Patil (2009 r.) oraz wiceprezydenta Indii M.H. Ansariego (2017 r.). Z kolei w 2010 r. państwową wizytę w Indiach złożył premier Donald Tusk.

Najważniejsze wizyty dwustronne w Indiach:  

2019 r. Sekretarz Stanu w ME G. Tobiszowski; 2019 r. Sekretarz Stanu w MI M. Wild; 2019 r. Szef Kancelarii Prezydenta RP K. Szczerski; 2018 r. Sekretarz Stanu w MŚ M. Kurtyka; 2018 r. Minister Finansów T. Czerwińska; 2018 r. Sekretarz Stanu w MRiRW J. Bogucki; 2018 r. Podsekretarz Stanu w MSZ, M. Magierowski; 2018 r. Sekretarz Stanu w ME G. Tobiszowski; 2017 r. Sekretarz Stanu w ME G. Tobiszowski; 2017 r. Podsekretarz Stanu w MR W. Słowik; 2017 r. Podsekretarz Stanu w MRiRW E. Lech; 2017 r. Wicepremier i MKiDN, P. Gliński; 2017 r. Podsekretarz Stanu w MR, T. Kościński; 2017 r. Podsekretarz Stanu w MSZ, J. Wronecka; 2016 r. Podsekretarz Stanu w MŚ, S. Mazurek; 2016 r. Podsekretarz Stanu w MRiRW E. Lech; 2016 r. Podsekretarz Stanu w MR R. Domagalski; 2016 r. Wicepremier i MKiDN, P. Gliński; 2015 r. Sekretarz Stanu w MG J.W. Pietrewicz; 2015 r. Podsekretarz Stanu w MSZ L. Soczewica; 2015 r. Sekretarz Stanu w MSP Z. Gawlik; 2015 r. Podsekretarz Stanu w MRiRW Z. Szalczyk; 2015 r. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi M. Sawicki; 2015 r. Min. Środowiska M. Grabowski; 2015 r. Wicepremier i MG J. Piechociński; 2015 r. Podsekretarz Stanu w MSZ K. Kacperczyk; 2015 r. Podsekretarz Stanu w MR T. Nalewajk; 2014 r. Sekretarz Stanu w MG, J.W. Pietrewicz; 2014 r. Podsekretarz Stanu w MR T. Nalewajk; 2014 r. Sekretarz Stanu w MG J. W. Pietrewicz; 2014 r. Podsekretarz Stanu w MSZ K. Kacperczyk; 2014 r. Pods. Stanu w MKiDN M. Omilanowska; 2014 r. Sekretarz Stanu w MSP Z. Gawlik (dwukrotnie); 2014 r. Sekretarz Stanu w MŚ M. Korolec; 2013 r. Min. SZ R. Sikorski; 2011 r. Min. SZ R. Sikorski; 2010 r. Premier D. Tusk; 2004 r. Marsz. Sejmu J. Oleksy; 2003 r. Premier L. Miller; 2003 r. Marsz. Senatu L. Pastusiak; 1998 r. Prezydent A. Kwaśniewski; 1994 r. Prezydent L. Wałęsa w Polsce: 2019 r. Wiceminister SZ T.S. Tirumurti; 2017 r. Wiceprezydent M.H. Ansari; 2016 r. Wiceminister Rolnictwa S.K. Pattanayak; 2016 r. Wiceminister Spraw Zagr. S. Mehta; 2016 r. Wiceminister Węgla A. Swarup; 2015 r. Wiceminister Handlu i Przemysłu A. Kant; 2013 r. Minister Stali B. P. Verma;  2013 r. Min. Środowiska J. Natarajan; 2013 r. Min. Stanu ds. Zagranicznych P. Kaur;  2012 r. Min. Informacji, TV i Radiofonii, A. Soni; 2011 r. Min. ds. Węgla P. Jaiswal; 2009 r. Prezydent P. Patil; 2006 r. Min. Stanu ds. Zagranicznych A. Sharma; 2006 r. Min. Handlu i Przemysłu K. Nath; 2004 r. Min. ON P. Mukherjee; 2002 r. Przewodniczący Lok Sabha M. Joshi; 2002 r. Min. Stanu ds. Zagr. O.F. Abdullah; 1996 r. Min. Węgla Kanti Singh; 1996 r. Prezydent S.D. Sharma; 1990 r. Przewodniczący Lok Sabha S.R. Ray; 1987 r. Minister Spraw Zagranicznych N.D. Tiwari. 

Współpraca ekonomiczna

Gospodarcze umowy dwustronne:  

 • Pomiędzy Indiami a Polską obowiązują następujące umowy gospodarcze:
 • Umowa w sprawie ruchu telekomunikacyjnego zawarta między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii z 29.09.1956 r.;
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii w sprawie współpracy żeglugowej z 27.06.1960 r.;
 • Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem PRL a Rządem Indii z 07.05.1960 r.;
 • Druga Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem PRL i Rządem Indii z 16.11.1962 r.;
 • Trzecia Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem PRL a Rządem Indii z 25.01.1965 r.;
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii o komunikacji lotniczej z 25.01.1977 r.;
 • Umowa o współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii z 25.01.1977 r.;
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 21.06.1989 r.;
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z 12.01.1993 r.;
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji z 07.10.1996 r.;
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotycząca współpracy w dziedzinie obronności z 17.03.2003 r.;
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Rep. Indii o współpracy gospodarczej z 19.05.2006 r.;
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie turystyki z 24.09.2009 r.  

Handel zagraniczny

W 2016 r. obroty handlowe między Polską a Indiami wzrosły o 25% rok do roku i wyniosły 2,77 mld USD osiągając najwyższy od 6 lat poziom. Polski eksport do Indii wzrósł aż o 44% osiągając 669 mln USD, a import o 20%, do poziomu 2,09 mld USD. Saldo obrotów handlowych było dla Polski ujemne i wyniosło -1,43 mld USD. Najważniejszymi pozycjami w polskim eksporcie były urządzenia mechaniczne, w tym silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe i turbiny gazowe o wartości 187 mln USD; wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych, w tym maszynki do golenia za 108 mln USD; produkty mineralne (95 mln USD) oraz pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające (70 mln USD). Import z Indii to przede wszystkim produkty przemysłu chemicznego (736 mln USD, ponad 1/3 całości importu), materiały i  włókiennicze o wartości 404 mln USD, urządzenia mechaniczne i elektryczne za 165 mln USD i wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych warte 148 mln USD. Ważne zmiany można zaobserwować w handlu produktami rolnymi. W 2016 r. eksport świeżych jabłek z Polski osiągnął wartość 1,44 mln USD co stanowi wzrost o prawie 250% w porównaniu z 2015 r. Warto przy tym zauważyć, że jeszcze w 2014 r. eksport w tej kategorii był wielokrotnie niższy i wynosił zaledwie 12 tys. USD. Należy oczekiwać, że decyzja Ministerstwa Rolnictwa Indii z 3 listopada 2016 r. dotycząca uznania metody chłodzenia jako alternatywy dla fumigacji bromkiem metylu pozwoli na dalsze, znaczne zwiększenie wolumenu eksportu świeżych jabłek oraz ewentualnie gruszki i pigwy. Jeszcze większy wzrost, aż o 648%, odnotowali eksporterzy piskląt. Wartość sprzedaży wyniosła 1,49 mln USD w porównaniu z 0,23 mln USD w 2015 r. i brakiem eksportu w 2014 r. Podjęte przez indyjskie władze decyzje dotyczące uznania polskich certyfikatów na mleko, ryby i pasze oraz zaawansowane negocjacje w sprawie uznania certyfikatów na mięso wieprzowe i drobiowe pozwalają oczekiwać zwiększenia eksportu także innych towarów spożywczych z Polski do Indii. Kolejne pozycje w polskim eksporcie zajęły: groch (340 tys. USD, brak eksportu w poprzednich latach); wyroby do smarowania zawierające kakao (300 tys. USD, wyraźny spadek w porównaniu z poprzednimi latami, z poziomu 1,15 mln USD w 2015 r. i 3,98 mln USD w 2014 r.); skrobia ziemniaczana (237 tys. USD); syropy cukrowe (225 tys. USD); otręby (186 tys. USD). Najważniejszymi produktami rolnymi importowanymi do Polski z Indii w 2016 r. były tytoń (37,8 mln USD); herbata za 17,9 mln USD; ekstrakty i esencje kawy i herbaty o wartości 15,6 mln USD (wzrost o 59% w por. z 2015 r.); krewetki (9,8 mln USD); winogrona (8,9 mln USD); cebula suszona (8,2 mln USD), nasiona sezamu (8 mln USD) oraz pieprz (6,3 mln USD). Pierwsze półrocze 2017 r. przyniosło spadek polskiego eksportu do Indii o 5%, przy wzroście importu, o 6% rok do roku. W tym okresie najważniejszymi pozycjami w eksporcie były koks i półkoks oraz węgiel retortowy o wartości 51,4 mln USD oraz kauczuk syntetyczny za 25,8 mln USD. Uwagę zwraca wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych, w tym świeżych jabłek, o 112%. Natomiast w imporcie dominowały chemikalia organiczne o wartości 257,7 mln USD, choć widoczny jest spadek ich importu o 20% w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 r.

Wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Indiach w 2015 r. wynosiła 235,8 mln USD. 

Linki

Administracja gospodarcza: 
Ministry of Finance
Ministry of Commerce and Industry
Ministry of Shipping
Ministry of Coal
Ministry of Power
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Metals and Minerals Trading Corporation (MMTC)
Ministry of Textiles

Samorządy gospodarcze:
Associated Chamber of commerce and Industry (ASSOCHAM) 
Confederation of Indian Industries (CII)
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
Federation of Indian Export Organisation (FIEO) 
Federation of Indian Micro & Small & Medium Enterprises (FISME) 
Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority
Apparel Export Promotion Council 


Oficjalna prasa ekonomiczna:
Business Line
The Times of India
Financial Express

Współpraca kulturalna

Polska i Indie współpracują w dziedzinie kultury na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o Współpracy w Dziedzinie Kultury, Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Tradycje współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy Polską a Indiami sięgają XIX w., kiedy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie nauczano sanskrytu i hindi. Od tamtego czasu polska szkoła indologii wykształciła wielu wybitnych specjalistów światowej sławy.  Ambasada RP w Nowym Delhi (wraz z Instytutem Polskim w Nowym Delhi) wspomaga współpracę w dziedzinie kultury poprzez organizację wydarzeń, wspieranie projektów polsko-indyjskich oraz organizację wizyt studyjnych.

 

Współpraca naukowa

Na poziomie centralnym za współpracę naukową z Indiami odpowiada Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ponadto uczelnie oraz Ambasada w Nowym Delhi prowadzą indywidualne projekty. Można wyróżnić kilka obszarów wspólnej aktywności, są to: 1) wymiana studencka, 2) współpraca uczelni, 3) wspólne projekty badawcze – dwustronne i wielostronne, 4) wizyty studyjne i promocyjne, 5) nauka języka polskiego  Ad 1) W okresie 2013-2018 odnotowano gwałtowny wzrost liczby studentów z Indii w Polsce, z ok 450 w 2013 r. do ponad 3700 w 2018 r.; obecnie Indusi są trzecią największą mniejszością narodową na polskich uczelniach (po Ukraińcach i Białorusinach). Ze względu na konkurencyjną ofertę polskich uczelni, systematyczne rozszerzanie oferty stypendialnej oraz działania promocyjne prowadzone przez NAWA spodziewany jest dalszy wzrost liczby studentów z Indii w Polsce.   Ad 2) Wg danych MNiSW uczelnie z Polski i Indii posiadają 70 ważnych porozumień o współpracy obejmujących szerokie spektrum działań, w tym: wymiana studentów i kadry naukowej, udział w programach UE (Erasmus +, Erasmus Mundus), praktyki zawodowe, umowy z organizacjami naukowymi, itd.  Ad 3) Obecnie (do 14 sierpnia br.) trwa nabór wniosków na dwustronne projekty naukowo-badawcze prowadzony wspólnie przez NAWA i DST (Department of Science & Technology, część Ministerstwa Nauki Indii). Polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uczestniczą też w konkursach na projekty wielostronne UE w ramach programu Horyzont 2020.  Ad 4) Ambasada w Nowym Delhi angażuje się w organizację wizyt studyjnych indyjskich naukowców, których celem jest promowanie polskiej perspektywy na badane zagadnienia oraz rozwijanie możliwości przyszłej współpracy we wszystkich dziedzinach aktywności akademickiej. Wizyty promocyjne do Indii współorganizują MNiSW, NAWA, organizacje pozarządowe (w 2018 r. miesięcznik Perspektywy) przy aktywnym wsparciu Ambasady oraz indywidualne uczelnie i naukowcy.  Ad 5) Możliwość nauki języka polskiego dają w Indiach dwie uczelnie: Delhi University i Manipal Academy of Higher Education. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych lektorów z Polski zatrudnionych przez NAWA i poza nauką języka dają słuchaczom możliwość zapoznania się także z historią i kulturą Polski.

Instytucje polskie działające na terenie kraju

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Mumbaju
Insytut Polski w Nowym Delhi