W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Bangladesz

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Bangladeszem zostały nawiązane 12 stycznia 1972 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Polska uznała Ludową Republikę Bangladeszu 12 stycznia 1972 r. i nawiązane zostały z tym państwem stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasad. W kwietniu 1972 r. rozpoczęła pracę Ambasada PRL w Dhace. W sierpniu 1982 r. uległ likwidacji ion polityczny Ambasady PRL. W latach 1984-1985 w Dhace akredytowany był polski ambasador w Indiach, a funckję chargé d’affaires a.i. pełnił radca handlowy. Od lipca 1983 r. obniżono również szczebel repezentacji dyplomatycznej Bangladeszu w Warszawie. Funkcję chargé d’affaires a.i. pełnił minister pełnomocny.

Współpraca polityczna w okresie III RP 

Z dniem 2 lutego 2001 r. działalność Ambasady RP w Bangladeszu, z siedzibą w Dhace została zawieszona. Od 2001 r. ambasador RP w Indiach, z siedzibą w New Delhi akredytowany jest również w Bangladeszu. Z dniem 1 października 2002 r. Ambasada Bangladeszu w Warszawie zawiesiła swoją działalność. Obecnie w Polsce akredytowany jest ambasador Bangladeszu w Królestwie Niderlandów, z siedzibą w Hadze. W Dhace funkcjonuje Konsulat RP, kierowany przez konsula honorowego. W Polsce istnieje Konsulat Honorowy Bangladeszu, z siedzibą w Gdańsku.

We wrześniu 2015 r. podsekretarz stanu  w Ministerstwie Skarbu Państwa Zbigniew Gawlik złożył wizytę w Bangladeszu wraz  z przedstawicielami firm sektora zbrojeniowego, energetycznego, wydobywczego, gazowego oraz cukrowego. W lutym 2016 r. wizytę w Dhace złożył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki. We wrześniu 2014, 2015, 2016 i 2017 r. w związku z targami MSPO w Kielcach z wizytą w Polsce przebywał doradca premiera Bangladeszu ds. bezpieczeństwa Tarique Ahmed Saddique. W styczniu 2017 r. wizytę w Bangladeszu złożyła delegacja Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ. W kwietniu 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie ministra rolnictwa K. Jurgiela z Ministrem ds. Żywności Bangladeszu Q. Islamem. W kwietniu 2017 r. z wizytą w Polsce przebywał minister stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bangladeszu Mohammed Shahriar Alam, który przewodniczył delegacji polityczno-biznesowej złożonej z przedstawicieli MSZ oraz kręgów biznesowych Bangladeszu. W listopadzie 2018 r. w Dhace przeprowadzone zostały polsko-bangladeskie konsultacje na szczeblu dyrektorów departamentów terytorialnych MSZ. W lutym 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Grzegorz Tobiszowski złożył wizytę w Dhace wraz z delegacją biznesową. 

Współpraca ekonomiczna

Gospodarcze umowy dwustronne 

Pomiędzy Bangladeszem a Polską obowiązują następujące umowy gospodarcze: - Umowa między Rządem PRL i Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu o współpracy technicznej i naukowej z 16.03.1974; - Konwencja między Rządem RP i Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od podatków od dochodu z 08.07.1997; - Umowa między RP a Ludową Republiką Bangladeszu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji 08.07.1997.  2) Handel zagraniczny: W 2016 r. eksport z Polski do Bangladeszu wyniósł ok. 31 mln USD (wzrost o blisko 36% w porównaniu z 2015 r.), a import 1,06 mld USD (wzrost o 24%). W efekcie nastąpił znaczny wzrost obrotów handlowych, które wyniosły 1,09 mld USD, ponad 24% więcej niż rok wcześniej. Do grupy towarów eksportowych o największej wartości należały: ścier drzewny, papier i tektura (5,3 mln USD); urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku (4 mln USD) tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby pochodne o łącznej wartości 3,5 mln USD oraz zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego o wartości 3,4 mln USD. W imporcie z Bangladeszu do Polski dominowały materiały i wyroby włókiennicze o łącznej wartości 1 mld USD – Bangladesz zajmuje 2 miejsce na świecie pod względem wielkości eksportu gotowych ubrań. Ich importerami są m. in. polskie firmy odzieżowe i sieci handlowe. Istotną pozycję w imporcie do Polski zajmują też obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty o wartości 40 mln USD. W pierwszym półroczu 2017 r. odnotowano wysokie wzrosty wymiany handlowej – polski eksport wzrósł o 71%, najważniejszymi pozycjami eksportowymi w tym okresie były aparatura nadawcza dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii i telewizji za 3,8 mln USD, żurawie okrętowe za 3 mln USD oraz mleko i śmietana za 2,1 mln USD. Import wzrósł o 8%, dominującą pozycję zajmują w nim materiały i wyroby włókiennicze za 594,8 mln USD. 3) Inwestycje wzajemne: Dane Narodowego Banku Polskiego nie odnotowują, by firmy zarejestrowane w Bangladeszu dokonywały bezpośrednich inwestycji w Polsce. Podobnie dane NBP nie wykazują inwestycji polskich podmiotów gospodarczych w Bangladeszu.

Współpraca samorządów gospodarczych

W maju br. w stolicy Bangladeszu odbyło się seminarium biznesowe, przygotowane i przeprowadzone przez Ambasadę RP w New Delhi, Konsulat Honorowy RP w Dhace i Federacje Izb Przemysłowo Handlowych (FBCCI). Podczas seminarium miejscowi przedsiębiorcy (reprezentujący głównie sektor rolno-spożywczy) zapoznali się z ofertą polskiego biznesu. Ich duże zainteresowanie możliwością rozwoju współpracy pomiędzy Polską i Bangladeszem dobrze rokuje w kwestii wzajemnej wymiany handlowej w nadchodzących latach.       

Linki 

Administracja gospodarcza:
Ministry of Finance
Ministry of Commerce
Ministry of Shipping
Ministry of Power, Energy & Mineral Resources
Ministry of Textiles and Jute

Samorządy gospodarcze:
The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry
Foreign Investor’s Chamber of Commerce and Industry Bangladesh
International Chamber of Commerce Bangladesh 

Oficjalna prasa ekonomiczna:
The Financial Express
Bangladesh Business News
The Bangladesh Today

Współpraca kulturalna

Ambasada RP w Nowym Delhi wspomaga współpracę w dziedzinie kultury poprzez organizację wydarzeń, wspieranie wspólnych projektów oraz organizację wizyt studyjnych.