W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sri Lanka

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Sri Lanką zostały nawiązane 18 kwietnia 1957 r.

Współpraca polityczna

W latach 1935-1945 w Kolombo funkcjonował Wicekonsulat Honorowy RP, następnie Konsulat Honorowy RP, podlegający Konsulatowi Generalnemu RP w Bombaju.
Rządy Polski i Sri Lanki nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne 18 kwietnia 1957 r. na szczeblu ambasad. W Sri Lance akredytowany jest ambasador Polski w Indiach, z siedzibą w New Delhi. W latach 1958-1993 pracą Ambasady Polskiej w Kolombo kierował chargé d’affaires a.i. Placówka była finansowana przez resort gospodarki. Zlikwidowana we wrześniu 1993 r. W latach 1959-1991 w Polsce akredytowany był ambasador Sri Lanki w ZSRR, z siedzibą w Moskwie, w latach 1997-1998 ambasador Sri Lanki w RFN, z siedzibą w Bonn. W lipcu 1999 r. otworzona została Ambasada Sri Lanki w Warszawie. Od czerwca 1995 r. w Kolombo funkcjonuje Konsulat Generalny RP, kierowany przez honorowego konsula generalnego. W latach 1997-2002 w Warszawie funkcjonował Konsulat Generalny Sri Lanki, kierowany przez honorowego konsula generalnego. W czerwcu 2002 r. ustanowiony został Konsulat Sri Lanki w Gliwicach, kierowany przez konsula honorowego, który rozpoczął działalność w listopadzie 2002 r. 

Wizyty dwustronne na Sri Lance: 2015 r. Wiceminister SZ L. Soczewica; 2012 r. Wiceminister SZ J. Pomianowski; 2005 r. Premier M. Belka; 1999 r. Prezydent A. Kwaśniewski; w Polsce: 2019 r. Wiceminister Strategii Rozwoju i Przemysłu S.T. Kodikara; 2018 r. Minister Plantacji Navin Dissanayake; 2018 r. Minister Stanu w MSZ Sri Lanki Vasantha Senanayake; 2016 r. Minister do zadań nadzwyczajnych Sarath Amunugama; 2011 r. Wiceminister SZ Neomal Perera.

Współpraca ekonomiczna

Dwustronna współpraca gospodarcza

Stosunki gospodarcze zostały nawiązane przed ustanowieniem formalnych stosunków dyplomatycznych. Bilateralna współpraca gospodarcza regulowana była przez wolnodewizową umowę handlową z 1974 r., umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1980 r., umowę o cywilnej komunikacji lotniczej z 1982 r. oraz umowę o współpracy w dziedzinie transportu morskiego z 1986 r. W 1956 roku utworzono, istniejące do dzisiaj, towarzystwo maklerskie „Ceylon Ocean Lines Ltd.”, w którym 20% udziałów posiadały PLO.  

Gospodarcze umowy dwustronne

Pomiędzy Sri Lanką a Polską obowiązują następujące umowy:

  • Traktat handlowy i nawigacyjny między RP a Zjednoczonym Królestwem z 26.11.1923 r.;
  • Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem PRL a Rządem Cejlonu z 24.04.1963 r.;
  • Umowa między Rządem PRL a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 25.04.1980 r.

Handel zagraniczny 

W 2016 r. obroty handlowe Polski ze Sri Lanką wyniosły 124 mln USD, co oznacza ich wzrost w porównaniu z 2015 r. aż o 39%. Eksport z Polski wyniósł 30,2 mln USD, a import 93,7 mln USD (wzrosty odpowiednio o 66% i 32% rok do roku). We wzajemnym handlu utrzymuje się deficyt po polskiej stronie, jego poziom w 2016 r. wyniósł 63,5 mln USD. W 2016 r. wśród towarów eksportowanych największy udział miały papier i karton o wartości 5,78 mln USD; cukier (5,47 mln USD); spycharki, równiarki, koparki, walce drogowe za 3,2 mln USD oraz silniki i turbiny gazowe 2,2 mln USD. W imporcie, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały materiały i wyroby włókiennicze o wartości 46,4 mln USD, herbata (15,5 mln USD) oraz tworzywa sztuczne i wyroby z kauczuku (11 mln USD). W pierwszym półroczu 2017 r. polski eksport na Sri Lankę zwiększył się o 32% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. i wyniósł 14,9 mln USD. Najważniejszą pozycję zajmowały w nim cukry i wyroby cukiernicze za 5,66 mln USD. Import ze Sri Lanki wzrósł w tym samym ujęciu o 10% do poziomu 52,63 mln USD, najważniejszą pozycję zajęły materiały i wyroby włókiennicze za 26,2 mln USD.

Inwestycje wzajemne

Dane Narodowego Banku Polskiego nie wykazują, by firmy zarejestrowane na Sri Lance dokonywały bezpośrednich inwestycji w Polsce. Wartość polskich inwestycji bezpośrednich na Sri Lance w 2015 r. wynosiła 0,2 mln USD.

Współpraca samorządów gospodarczych 

W Colombo od 1999r. w ramach Ceylon Chamber of Commerce działa Sri Lanka Poland Business Council.

Linki 

Administracja gospodarcza
Ministry of Finance and Planning
Ministry of Industry and Commerce
Ministry of Agriculture
Ministry of Co-peratives and Internal Trade
Board of Investment of Sri Lanka (BOI)

Samorządy gospodarcze
The Ceylon Chamber of Commerce
International Chamber of Commerce of Sri Lanka

Oficjalna Prasa Ekonomiczna:
Sri Lanka Business News
Daily FT
Daily News
Lanka Business on-line

Współpraca kulturalna

Ambasada RP w Nowym Delhi wspomaga współpracę w dziedzinie kultury poprzez organizację wydarzeń, wspieranie wspólnych projektów oraz organizację wizyt studyjnych.