W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Bangladesz

Bezpieczeństwo

W wyniku konfliktu w sąsiedniej Mjamnie, do dystryktu Koks Badźar (Cox’s Bazar) w prowincji Ćottogram (Chittagong) napłynęły setki tysięcy uchodźców. Władze miejscowe wprowadziły ograniczenia w dostępie do tych obszarów.

Na pograniczu z Indiami w prowincji Ćottogram (Chittagong) poziom zagrożenia przestępczością pospolitą jest bardzo wysoki. Zdarzają się przypadki wymiany ognia pomiędzy siłami granicznymi obu państw.

Bangladesz jest państwem zagrożonym terroryzmem. W przeszłości dochodziło do ataków w centrum Dhaki, w miejscach popularnych wśród cudzoziemców.

Zagrożenie przestępczością pospolitą jest wysokie. Należy zachować szczególne środki ostrożności, a w nocy unikać przebywania w niektórych dzielnicach dużych aglomeracji (napady, kradzieże, obecność gangów). Na lotniskach należy unikać korzystania z przypadkowych bagażowych.

Zagrożenie potęgują walki między głównymi ugrupowaniami politycznymi, niekiedy przybierające formy działań terrorystycznych i zamieszek. Akty przemocy i wandalizmu towarzyszą również formalnie ogłaszanym, paraliżującym cały kraj, strajkom generalnym (tzw. hartale).

Bangladesz leży w strefie zagrożonej cyklonami tropikalnymi. Informacje i porady jak zachować się w razie kryzysu są dostępne na poniższej stronie.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Wjazd i pobyt

Informacja nt. Covid

1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy NIE
  • Dowód osobisty NIE

2. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Minimalna ważność dokumentu podróży wynosi przynajmniej 6 miesięcy po terminie planowanego wyjazdu z Bangladeszu.

3. Czy trzeba wyrobić wizę?

Tak, obywatele polscy, udający się do Bangladeszu, objęci są obowiązkiem wizowym. Wnioski wizowe można składać w Ambasadzie Ludowej Republiki Bangladeszu w Warszawie, ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa, tel.: 22 55 00 610, e-mail: mission.warsaw@mofa.gov.bd.

4. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Zaświadczenie o szczepieniu na żółtą febrę jest wymagane dla podróżnych, którzy ukończyli 1 rok życia, jeśli podróżują/mają tranzyt z kraju, w którym istnieje ryzyko zarażenia się żółtą febrą.

5. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Wymagana jest pisma zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią. Oświadczenie powinno być w języku angielskim i poświadczone przez notariusza.

6. Zasady pobytu

Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, niemniej podróżny winien być w posiadaniu zarówno biletu, jak i innych dokumentów, dotyczących dalszej podróży lub powrotu. Wymagane jest posiadanie środków finansowych na okres pobytu, jednak ich wysokość nie jest dokładnie określona.

Należy zawsze być w posiadaniu fotokopii swojego paszportu i wizy.

Ubezpieczenie

Cudzoziemcy nie mają obowiązku posiadania ubezpieczeń komunikacyjnych. Przed wyjazdem należy się upewnić, że wykupiona polisa ubezpieczeniowa będzie uznawana na obszarze Bangladesz, jak również, że obejmuje ona usługę transportu chorego poza Bangladesz. Można wykupić polisę w miejscowych firmach ubezpieczeniowych.

Zdrowie

Bangladesz leży w strefie gorącego, wilgotnego klimatu tropikalnego i zaliczany jest do grupy krajów wysokiego ryzyka zachorowań. Każdy turysta przybywający do Bangladeszu powinien mieć ważną międzynarodową kartę szczepień. W praktyce służby graniczne nie żądają jej okazania, natomiast wymagane są szczepienia przeciwko żółtej febrze od cudzoziemców przybywających z obszarów występowania tej choroby. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno – epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Występuje poważne zagrożenie chorobami inwazyjnymi i zakaźnymi: malarią, dengą, tężcem, biegunkami zakaźnymi, odmianami żółtaczki (typu A i B); zagrożenie to jest zwielokrotnione przez brak higieny, złe warunki komunalne i niski poziom służby zdrowia. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia cholery (szczególnie w okresach rokrocznie powtarzających się w tym kraju powodzi). Częste są również zakażenia pasożytnicze (ameba, lamblia, robaczyce) czy bakteryjne. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań, trzeba przestrzegać zasad higieny. Należy używać wody filtrowanej i gotowanej, dokładnie myć warzywa i owoce w specjalnych roztworach, unikać przebywania w miejscach, gdzie jest dużo komarów (szczególnie wieczorem i nocą), nosić ubrania maksymalnie zakrywające ręce i nogi, stosować repelenty. Wskazane jest spanie pod moskitierą. Ochrona przed malarią konieczna jest przez cały rok.

W stolicy można skorzystać z opieki medycznej w prywatnych klinikach i szpitalach zatrudniających lekarzy wykształconych za granicą, jednak z reguły nie są one wyposażone w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi od 4 do 10 USD. Dzień pobytu w szpitalu kosztuje od ok. 10 USD (sala ogólna) do 50-70 USD (oddzielny pokój). Na dobrym poziomie są usługi stomatologiczne w klinikach dentystycznych prowadzonych przez cudzoziemców. Apteki są dobrze zaopatrzone w lekarstwa dostępne bez recept.

Wszystkie leki przywożone na użytek własny, na czas pobytu w kraju powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach wraz z ważną receptą/dokumentacją medyczną w języku angielskim.

Informacje nt. polskich przepisów dot. przewozu leków znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Cło

Przepisy dewizowe nie nakładają ograniczeń co do wwozu obcych walut w postaci gotówki, czeków podróżnych, kart kredytowych. Jednakże kwoty od 5.000 USD wzwyż należy zgłosić, wypełniając walutową deklarację, poświadczaną przez celnika.

Przy wyjeździe z Bangladeszu turysta może wywieźć całą zadeklarowaną przy wjeździe kwotę, pomniejszoną o dokonane w trakcie pobytu wydatki.

Do Bangladeszu bez opłat celnych można wwieźć przedmioty osobistego użytku (ubranie, bieliznę, obuwie, przybory toaletowe), w tym biżuterię osobistą o wartości nie przekraczającej 3.000 BDT (ok. 50 USD).

 

Bez cła można wywieźć wyroby miejscowego rękodzieła i pamiątki (z wyjątkiem antyków i dzieł o wartości historycznej) o wartości nie przekraczającej 3000 BDT. Dozwolone jest bezcłowe wwiezienie do Bangladeszu 1 l alkoholu i 200 szt. papierosów na potrzeby własne.

Przepisy prawne

Przemyt oraz posiadanie narkotyków podlegają wysokim karom (do kary śmierci włącznie).

Pozostawanie na obszarze Bangladeszu bez ważnej wizy stanowi poważne wykroczenie.

Naruszenie prawa może spowodować aresztowanie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa i wiąże się z długotrwałym pobytem w areszcie, wobec długiej procedury karnej w tym państwie.

Obyczaje

Należy przestrzegać miejscowych norm obyczajowych i religijnych - stosowne zachowanie oraz noszenie odpowiedniego ubioru (niewskazane jest noszenie zbyt skąpych strojów).

Bangladesz jest krajem muzułmańskim stosunkowo tolerancyjnym, a miejscowa ludność znana jest z wyrozumiałego i przyjaznego traktowania cudzoziemców. Jednak z uwagi na specyficzną sytuację kobiet i ich ograniczony udział w życiu publicznym podróżujące samotnie turystki mogą być narażone na nieprzyjemności (nagabywanie przez mężczyzn).

Przydatne informacje

Wymiany walut dokonują banki oraz prywatne kantory.

 Z uwagi na znaczną skalę oszustw należy z dużą ostrożnością używać kart płatniczych.

Bangladesz jest krajem stosunkowo tanim dla turystów: niedrogie są podstawowe artykuły żywnościowe, komunikacja, skromne, ale czyste i klimatyzowane pensjonaty, usługi itd.

W większości sklepów, poza supermarketami, towary nie są oznakowane cenami i obowiązuje zasada targowania się o cenę.

Godziny pracy urzędów: 8.00-16.00 (z przerwą na obiad), w czwartki do 13.00. Sklepy otwarte są od 8.00 do późnych godzin wieczornych. Dniem wolnym od pracy jest piątek.

Hotele znanych międzynarodowych sieci są bardzo drogie, a jakość świadczonych usług nie zawsze jest wysoka. 

Należy wystrzegać się kupowania produkowanych nielegalnie napojów alkoholowych: mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Obowiązuje zakaz konsumpcji alkoholu w miejscach publicznych (poza hotelami i niektórymi restauracjami, gdzie można go nabyć).

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}