W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sri Lanka

Bezpieczeństwo

Sri Lanka zmaga się z problem niedoboru importowanych artykułów pierwszej potrzeby, w tym paliwa, żywności i leków. Czasami zdarzają się przerwy w dostawie prądu o ograniczonym czasie trwania. Jednakże, większość obiektów turystycznych (w tym hotele) posiada zapasowe generatory. Z powodu niepokojów społecznych istnieje ryzyko wystąpienia protestów.

W północnych i wschodnich prowincjach kraju należy przestrzegać zakazu wchodzenia na tereny oznakowane jako zaminowane (akcja rozminowywania po zakończonej w 2009 r. wojnie domowej nadal trwa). W 2019 r. miały miejsce poważne ataki o charakterze terrorystycznym.

Do najczęstszych przestępstw dotykających turystów należą oszustwa z wykorzystaniem kart bankowych. Zaleca się korzystanie z kart wyłącznie w bezpiecznych i pewnych punktach obsługi klientów.

Sri Lanka leży w strefie zagrożonej cyklonami tropikalnymi. Informacje i porady jak zachować się w razie kryzysu są dostępne na poniższej stronie.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy NIE
 • Dowód osobisty NIE
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport powinien być ważny przez minimum 6 miesięcy od daty wjazdu na Sri Lankę.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Wszyscy podróżujący na Sri Lankę zobowiązani są do wypełnienia wniosku w systemie elektronicznej autoryzacji wjazdu - Electronic Travel Authorization (ETA). Formularz dostępny jest na stronie: http://www.eta.gov.lk/slvisa/. Po przylocie należy okazać urzędnikowi imigracyjnemu paszport oraz kopię potwierdzenia zgody na wjazd (ETA).

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Osoby przylatujące na Sri Lankę posiadający ważną zgodę na wjazd (ETA) powinni spełnić również następujące wymagania:

 • potwierdzony bilet powrotny.
 • wystarczające środki na pokrycie wydatków w trakcie pobytu (30USD/dzień)
 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią. Dokument powinien być przygotowany w języku angielskim i poświadczony przez notariusza.

 1. Zasady pobytu

Zaleca się korzystanie z bezpiecznych i certyfikowanych miejsc noclegowych, sprawdzonych biur podróży ze względów bezpieczeństwa.

W większych miastach i ośrodkach turystycznych działają specjalne posterunki policji do udzielania pomocy turystom.

Należy unikać fotografowania obiektów wojskowych i innych oznakowanych odpowiednimi informacjami ostrzegawczymi.

W miejscach obrządków religijnych zawsze należy upewnić się, czy filmowanie lub robienie zdjęć jest dopuszczalne.

Opalanie topless lub bez kostiumu kąpielowego jest generalnie zabronione

Zdrowie

Nie ma obowiązku szczepień ochronnych, ale zalecane jest zaszczepienie się przeciw żółtaczce typu A i B oraz tężcowi. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub lekarzem medycyny tropikalnej. Koszt dziennego pobytu w szpitalu publicznym wynosi ok. 30 USD. Opłata ta nie uwzględnia kosztów usługi lekarskiej i podanych lekarstw.

Osoba podróżująca na Sri Lankę może przewozić lekarstwa na własny użytek, bez uprzedniej zgody NMRA (National Medicine Regulatory Authority) w ilości potrzebnej na czas jego pobytu na Sri Lance lub w ilości potrzebnej do dziewięćdziesięciu dni, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza. W przypadku ilości przekraczających 90-dniowe zapotrzebowanie należy uzyskać uprzednią zgodę NMRA. Wwóz leków podawanych drogą domięśniową lub dożylną jest niedozwolony.

Wszystkie leki powinny być zapakowane w oryginalne opakowanie lub odpowiednio oznakowane, aby móc zidentyfikować nazwę i moc leku z instrukcją użycia. Należy posiadać również ważną receptę/dokumentację medyczną w języku angielskim. 

Informacje dotyczące przywozu leków na użytek własny dostępne są na stronie.

Informacje nt. polskich przepisów dot. przewozu leków znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Informacje dla kierowców

Kierowcy muszą legitymować się międzynarodowym prawem jazdy. Do prowadzenia pojazdów drogowych niezbędne jest również uzyskanie dodatkowego pozwolenia. Drogi pozostają w złym stanie. Prowadzenie samochodu jest uciążliwe i ryzykowne z uwagi na nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez kierowców, jak i zły stan techniczny wielu pojazdów. Zaleca się dla potrzeb przemieszczania się, korzystanie z taksówek lub wynajmowanych z kierowcami samochodów. Przy korzystaniu z taksówek i ryksz zawsze należy uzgodnić cenę przejazdu przed rozpoczęciem podróży.

Cło

Obowiązujące przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

Przepisy prawne

Przemyt i posiadanie narkotyków podlegają wysokim karom (do kary śmierci włącznie). Okres oczekiwania na rozstrzygnięcia sądowe w tych i innych sprawach z zakresu prawa karnego mogą trwać latami przy zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci aresztu wobec osób oskarżonych.

Za nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu w niektórych miejscach publicznych grozi kara grzywny. Obowiązuje zakaz korzystania z satelitarnej łączności telefonicznej w północnej części kraju.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między mężczyznami są zagrożone karami grzywny, karami cielesnymi oraz długoletniego pozbawienia wolności.

Przydatne informacje

Opuszczając wyspę, można wymienić walutę pod warunkiem okazania dowodu wymiany. Wymiany walut można dokonać w oficjalnych punktach wymiany, po okazaniu paszportu.

W większych miastach i ośrodkach turystycznych działają specjalne posterunki policji do udzielania pomocy turystom.

Wzdłuż wybrzeża Sri Lanki przepływają okresowo silne prądy wodne. Należy stosować się do znaków ostrzegawczych na plażach.

Opalanie topless lub bez kostiumu kąpielowego jest generalnie zabronione.

Pomiędzy majem i wrześniem na Sri Lance trwa okres monsunowy. Obfite opady deszczów mogą prowadzić do powodzi dezorganizujących transport drogowy.

Należy unikać fotografowania obiektów wojskowych i innych oznakowanych odpowiednimi informacjami ostrzegawczymi.

W miejscach obrządków religijnych zawsze należy upewnić się, czy filmowanie lub robienie zdjęć jest dopuszczalne.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}