W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Seszele

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Seszelami zostały nawiązane w 1979 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Seszeli nastąpiło 12 lutego 1979 r., w wyniku ogłoszenia wspólnego komunikatu prasowego w stolicach obu państw – Warszawie i Victorii. Seszele pozostają w kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Nairobi. W czerwcu 2006 r. powołany został Konsul Honorowy Republiki Seszeli w Polsce – Pan Wiesław Judycki, rezydujący w Gdańsku. 

Dwustronne relacje polityczne są ograniczone. W 2016 r. Podsekretarz Stanu MSZ, Minister Joanna Wronecka spotkała się z Min. SZ Seszeli na marginesie szczytu Państw Frankofonii, zabiegając o poparcie kandydatury Polski jako niestałego członka RB ONZ. 

Współpraca ekonomiczna

Podstawą gospodarki Seszeli jest turystyka, która zatrudnia około 30% czynnej zawodowo populacji i przynosi około 80% wpływów do budżetu. Przemysł, w tym przede wszystkim przemysł rybny, stanowi 14% PKB, pozostałą część dochodów państwa generuje rolnictwo. Pomimo kryzysu z roku 2008 r. i konieczności wystąpienia o pomoc finansową do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wzrost gospodarczy Seszeli od kilku lat utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie (ok. 3,5% PKB rocznie), jednak przy wyraźnie ujemnym bilansie handlu zagranicznego. Wyspy eksportują przede wszystkim ryby, wanilię, cynamon oraz koprę, importują natomiast maszyny i urządzenia, produkty naftowe i chemiczne, a także – nie mogąc zaspokoić własnych potrzeb rodzimą produkcją - artykuły spożywcze. Produkt krajowy brutto na mieszkańca, o wartości ponad 17 tys. dolarów, należy do największych w Afryce. Bezrobocie utrzymuje się na pięcioprocentowym poziomie, na rynku odczuwalny jest znaczny brak siły roboczej. Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w 2018 r. Polska eksportowała na Seszele towary o łącznej wartości 6,3 mln euro. Ubiegłoroczny import z wysp wyniósł zaledwie 0,1 mln euro, w porównaniu do wartości 2,7 mln euro w eksporcie i 0,1 mln euro w eksporcie w dwustronnym handlu zagranicznym w 2017 r.

Współpraca naukowa

Brak współpracy naukowej między Polską a Seszelami. Brak obywateli polskich podejmujących studia na Seszelach.

Uznawalność kształcenia

Szeszele są stroną Konwencji haskiej z 5 października 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Dokumenty akademickie z Seszeli muszą posiadać apostille.

Linki

Strona Ministerstwa Edukacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
 

{"register":{"columns":[]}}