W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kenia

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Kenią zostały nawiązane w 1963 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską Rzeczypospolitą Ludową oraz Republiką Kenii nastąpiło 13 grudnia 1963 r., w konsekwencji podpisania w Nairobi porozumienia w tej sprawie przez przedstawicieli obu państw. Pierwszym polskim dyplomatą akredytowanym w Kenii został w kwietniu 1964 r. Włodzimierz Dłuski, w randze chargé d’affaires ad interim. Obecnie Ambasada RP w Nairobi jest placówką regionalną, mając w swojej kompetencji terytorialnej także pięć innych państw wschodnioafrykańskich: Federalną Republikę Somalii, Republikę Ugandy, Republikę Madagaskaru, Republikę Mauritiusu oraz Republikę Seszeli. 

Współpraca polityczna w okresie III RP

Do końca lat 80-tych XX w. stosunki polityczne pomiędzy Polską a Kenią nie wychodziły poza ramy politycznej poprawności. Dopiero po transformacji ustrojowej w naszym kraju uległy znacznemu ożywieniu. W 1993 r. wizytę w Kenii złożył Min. SZ Krzysztof Skubiszewski, a w 1995 r. Polskę odwiedził Min. SZ Kenii Kalonzo Musyoka. W następnych latach doszło do wielu wizyt bilateralnych na poziomie ministra i wiceministra SZ. Przedstawiciele Polski brali też udział w konferencjach organizowanych przez ONZ w Nairobi. W 2016 r. w konferencji UNEA2 udział wziął Min. Środowiska Jan Szyszko, w UNEA4 w 2019 uczestniczył Min Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński. W ramach programu GoAfrica doszło do kilku seminariów oraz wizyt biznesmenów kenijskich i polskich w obydwu krajach. Od 1994 r. rozwija się współpraca międzyparlamentarna. W 2016 r. w Nairobi na zaproszenie kenijskiego Senatu przebywała delegacja polskiego Senatu pod przewodnictwem Marszałka Stanisława Karczewskiego. 

Współpraca ekonomiczna

Kenia jest regionalnym ośrodkiem biznesowym, logistycznym i handlowym w całej Afryce Wschodniej - wytwarza około połowę PKB regionu, choć problemy z korupcją, duże bezrobocie, trudne warunki klimatyczne i zagrożenie terroryzmem niekorzystnie wpływają na jej rozwój i konkurencyjność. Kraj przyciąga kapitał zagraniczny ze względu na swoją strategiczną lokalizację i dobrą infrastrukturę, z rozbudowaną siecią połączeń lotniczych, dróg i linii kolejowych, jak również dzięki statusowi regionalnego centrum finansowego. Przez ostatnie kilka lat realny wzrost kenijskiego PKB oscylował w okolicach 5% rocznie. W 2018 r., zgodnie z danymi Kenya National Bureau of Statistics, PKB kraju wzrosło o rekordowe 6,3%, co wskazuje na największą od dziesięciu lat dynamikę wzrostu gospodarczego. Do powyższego sukcesu gospodarczego przyczyniły się przede wszystkim ubiegłoroczne wyniki sektorów: rolnego, który odpowiada za około 30% kenijskiego PKB i przynosi najwięcej zysków, a także przemysłowego i transportowego oraz wprowadzenie programu Kenya Vision 2030 – długoterminowej strategii rozwoju państwa, nakierunkowanej przede wszystkim na uprzemysłowienie i wzrost konkurencyjności. Kenia charakteryzuje się bardzo młodym społeczeństwem – 80% ludności jest w wieku poniżej 35 lat. W 2018 r. wielkość kenijskiej populacji osiągnęła 49,7 mln, a jej wzrost to około 3% rocznie. Zgodnie z rządowymi prognozami, liczba ludności Kenii zwiększy się do 60 mln w 2030 r. i 75 mln w 2050 r. Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w dwustronnej wymianie handlowej z Kenią Polska od lat odnotowuje nadwyżkę. W 2018 r. Kenia była naszym 94. partnerem eksportowym – eksportowaliśmy towary na łączną kwotę 39,9 mln euro oraz 98. partnerem importowym (29,1 mln euro). Kenia jest największym na świecie eksporterem czarnej herbaty i produktów rolnych. To także jeden z najbardziej perspektywicznych rynków eksportowych i inwestycyjnych w Afryce. Przyszłościowymi sektorami dla polskich firm na kenijskim rynku są m.in. nowoczesne usługi zdrowotne, sprzedaż żywności oraz maszyn rolniczych. Dużą szansą dla sektora budowniczego są także potrzeby infrastrukturalne kraju – poprzez realizację zakrojonego na szeroką skalę planu zrównoważonego rozwoju Kenii pod nazwą Wielka Czwórka (ang. Big Four), rząd dąży do unowocześnienia i uprzemysłowienia kraju, inwestując przede wszystkim w infrastrukturę. Ponadto wraz ze wzrostem liczby ludności rosną możliwości budowy obiektów mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.  Od 2017 r. w Nairobi działa Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którego zadaniem jest wsparcie polskich inwestorów planujących wejść na kenijski rynek. Jego kierownikiem jest Michael Mazurewicz. 

Linki
Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Współpraca kulturalna

Ambasada RP w Nairobi od kilku lat bierze udział w Europejskim Festiwalu Filmowym w Nairobi. Regularnie pokazujemy także kino polskie we własnym zakresie. W ostatnich latach w Nairobi występowali także polscy muzycy: zespół Acello Duo, Trio Chopin on Strings, Jimek Dębski, Dorota Miśkiewicz czy pianista Rafał Łuszczewski. Ambasada zangażowana jest w promocję postaci Rafała Lemkina, twórcy pojęcia ludobójtswa, a także relacji polsko – żydowskich (pokaz filmu Hiding and seeking amerykańskiego reżysera Menachema Dauma). 

Współpraca naukowa

Kenia jest przedmiotem coraz szerszego zainteresowania polskich podmiotów w dziedzinie współpracy naukowej. W 2018 r. prywatna uczelnia Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola z Lublina podpisała umowę o współpracy z Mount Kenya University w sprawie wizyt studyjnych kadry naukowej i wymiany studenckiej, taką samą umowę o współpracy podpisała w 2019 r. Wyższa Szkoła Bankowa z Poznania z Uniwersytetem im. Kenyatty w Nairobi. Współpraca jest finansowana z programu UE Erasmus+.W Polsce studiują liczni studenci z Kenii, zarówno w ramach stypendiów (stypendium NAWA bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, stypendium im. Ignacego Łukasiewicza), jak i odpłatnie. Co roku kilkoro studentów z Kenii podejmuje studia drugiego i trzeciego w Polsce na kierunkach technicznych, w ramach stypendium Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Również kenijscy duchowni kształcą się w Polsce na Uniwersytecie im. Stefana Wyszyńskiego oraz w seminariach. Zainteresowanie studiami w Polsce ma tendencję wzrostową, z uwagi na atrakcyjność polskiej oferty edukacyjnej, pestiż dyplomu oraz niższe koszty utrzymania w Polsce. W latach 2017-2018 polska oferta edukacyjna była prezentowana na targach edukacyjnych w Nairobi. Na kenijskich uczelniach wykłada 4 Polaków. Mają też miejsce czasowe pobyty polskich naukowców.

Uznawalność kształcenia

Dokumenty akademickie z Kenii są uznawane przez polskie uczelnie, pod warunkiem zalegalizowania w kenijskim MSZ i Ambasadzie RP w Nairobi.

Linki

Strona Ministerstwa Edukacji

Strona Komisji ds. Kształcenia Uniwersyteckiego  (akredytacja uczelni, uznawalność dyplomów, baza danych uczelni)

{"register":{"columns":[]}}