W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Somalia

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Somalią zostały nawiązane w 1962 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską Rzeczypospolitą Ludową oraz Republiką Kenii nastąpiło 13 grudnia 1963 r., w konsekwencji podpisania w Nairobi porozumienia w tej sprawie przez przedstawicieli obu państw. Pierwszym polskim dyplomatą akredytowanym w Kenii został w kwietniu 1964 r. Włodzimierz Dłuski, w randze chargé d’affaires ad interim. Obecnie Ambasada RP w Nairobi jest placówką regionalną, mając w swojej kompetencji terytorialnej także pięć innych państw wschodnioafrykańskich: Federalną Republikę Somalii, Republikę Ugandy, Republikę Madagaskaru, Republikę Mauritiusu oraz Republikę Seszeli. 

Współpraca ekonomiczna

Gospodarka Somalii, z uwagi na wciąż rozwijającą się strukturę administracyjno-instytucjonalną kraju, trudne warunki klimatyczne, niestabilną sytuację bezpieczeństwa oraz uzależnienie od pomocy z zewnątrz należy do najsłabiej rozwiniętych w Afryce. Jest zdominowana przez szarą strefę, opiera się przede wszystkim na hodowli bydła oraz – wobec braku systemu bankowego - działalności przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w przelewach pienieżnych i usługach telekomunikacyjnych. W Somalii występują liczne surowce mineralne, w tym m.in. rudy uranu, żelaza, manganu, cyny, gipsu oraz ropa naftowa. Eksploatację złóż uniemożliwia jednak brak funduszy, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura drogowa i wodno-sanitarna, a także problemy wewnętrzne. Głównymi towarami eksportowymi Somalii są żywe zwierzęta, skóry i ryby, importuje się natomiast cukier, sorgo, kukurydzę i sprzęt maszynowy. Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii polsko-somalijski handel zagraniczny jest śladowy: w 2018 r. jego saldo, na które złożył się tylko eksport, wyniosło 5,6 mln euro. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakładają w 2019 r. wzrost gospodarczy na poziomie 3% (w stosunku do 2,8% w 2018 r.), do którego przyczynić się mają przede wszystkim sektory: konstrukcyjny, teklekomunikacyjny i usług finansowych.

Współpraca naukowa

Obserwuje się zainteresowanie podjęciem studiów w Polsce przez Somalijczyków, na zasadach odpłatnych. Współpraca naukowa nie występuje. Nie ma również polskich studentów w Somalii. 

Uznawalność kształcenia

Z uwagi na niemożność uzyskania wzorów podpisów i pieczęci uprawnionych urzędników, Ambasada RP w Nairobi nie legalizuje dokumentów akademickich z Somalii. 
 

Linki

Strona internetowa rządu somalijskiego