W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uroczystość podpisania Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego

11.09.2020

Zapewnienie dynamicznego rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce, a w szczególności wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, to główny cel podpisanego 11 września 2020 r. w Ministerstwie Klimatu Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego.

Minister klimatu Michał Kurtyka oraz wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podczas podpisania Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego

Jak zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka, jednym z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych, jakie stoją przed polską gospodarką jest odpowiedzialna i zrównoważona transformacja sektora energetycznego.

„Jednym z głównych filarów procesu transformacji w naszym kraju będzie dalszy, zdynamizowany rozwój odnawialnych źródeł energii, który został wyraźnie zaakcentowany w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” – powiedział.

Szef resortu klimatu zwrócił również uwagę, że najszybszy przyrost mocy wytwórczych wśród wszystkich technologii OZE w Polsce, obserwowany jest w energetyce słonecznej.

„Na początku sierpnia 2020 r. łączna moc zainstalowana instalacji PV wyniosła blisko 2 650MW, co stanowi już około 1/4 mocy zainstalowanej elektrycznej we wszystkich instalacjach OZE. Tym samym, fotowoltaika jest już drugą po energetyce wiatrowej, największą technologią OZE w polskim systemie elektroenergetycznym” – podkreślił.

Minister Klimatu przypomniał również, że dedykowanym dla wielkoskalowej energetyki słonecznej w Polsce mechanizmem wsparcia jest system aukcyjny, na bazie którego w 2020 roku zakontraktowanych zostanie niemal 800 MW mocy zainstalowanej.

Zwrócił również uwagę, że w niezwykle szybkim tempie rozwija się segment mikroinstalacji. Wg stanu na koniec czerwca 2020 r. moc zainstalowana w mikroinstalacjach wyniosła 1 734,1 MW (263 343 instalacji). Oznacza to wzrost o niemal 530 MW tylko w ciągu ostatniego kwartału. Zdaniem ministra Kurtyki, tak dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej
w Polsce możliwy jest m.in. za sprawą systemu przewidzianego dla prosumentów, a także dedykowanych programów wsparcia inwestycyjnego, takich jak „Mój Prąd”.

 „Polskie firmy przemysłowe z branży fotowoltaicznej oficjalnie połączą dziś siły, czego wyrazem będzie podpisanie listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży PV i zawarcia porozumienia sektorowego. Bardzo się cieszę, że inicjatywa Pana Ministra Kurtyki w tym obszarze spotkała się z tak dużym zainteresowaniem branży PV.” – poinformował wiceminister klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ireneusz Zyska.

„Głównym celem naszej współpracy jest mobilizacja i konsolidacja krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki, a także wypracowanie strategii przemysłowej i propozycji wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład” – dodał.

Zgodnie z zapisami Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 oraz projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r., moc osiągalna w instalacjach fotowoltaicznych będzie w dalszym ciągu sukcesywnie wzrastać, stając się największym źródłem jeśli chodzi o moc zainstalowaną w Polsce.

 „Aby dynamiczny wzrost wykorzystania technologii PV został zachowany potrzebna jest szeroko zakrojona współpraca rządu, administracji oraz przedstawicieli branży fotowoltaicznej w Polsce. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie do duży krok dla faktycznego partnerstwa przedstawicieli polskiego przemysłu PV, które umożliwi w Polsce rozwój technologii” – podsumował minister klimatu Michał Kurtyka.

 

Jak przystąpić do wypełnienia postanowień Listu intencyjnego

Aby przystąpić do Listu w roli Partnera współpracującego należy skierować pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do wypełnienia postanowień Listu do Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii (Koordynatora) o treści:
„W związku z podpisaniem w dniu 11 września 2020 roku Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego (dalej: List) przez jego Sygnatariuszy i zgodnie z jego § 1 ust. 4, wyrażam chęć przystąpienia przez spółkę …… do wypełniania postanowień Listu w charakterze Partnera współpracującego, akceptując jego postanowienia i deklarując wolę współpracy z Sygnatariuszami, w  szczególności poprzez uczestnictwo w wypracowywaniu i realizacji „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju polskiego przemysłu fotowoltaicznego”.

Pisemne oświadczenie prosimy kierować na adres:

Pan Ireneusz Zyska
Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
Ministerstwo Klimatu
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

 

Materiały

Kliknij tutaj, aby otworzyć list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PVi zawarcia porozumienia sektorowego
List​_intencyjny​_o​_ustanowieniu​_partnerstwa​_na​_rzecz​_rozwoju​_przemysłu​_PVi​_zawarcia​_porozumienia​_sektorowego.pdf 0.20MB
Kliknij tutaj, aby pobrać klauzulę informacyjną
klauzula​_informacyjna​_RODO​_fotowoltaika.docx 0.01MB

Zdjęcia (4)