W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prosument

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało materiały informacyjne pokazujące korzyści, jakie daje prosumentom system rozliczeń net-billing, który wszedł w życie 1 kwietnia 2022 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Wideo

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2376) z dniem 1 kwietnia 2022 r. wprowadziła nowy system rozliczeń prosumentów net-billing.

Dotyczy on rozliczania wartości, a nie ilości - jak w poprzednim systemie rozliczeń net-metering (system opustów) - energii elektrycznej, które jest dokonywane w pieniądzu (PLN), a nie w kilowatogodzinach (kWh). Podstawowym celem tego systemu jest obniżenie rachunków za energię elektryczną w gospodarstwie domowym prosumenta, dzięki zwiększeniu autokonsumpcji wyprodukowanej przez niego energii.

Nowe rozwiązania wdrażają przepisy UE obowiązujące państwa członkowskie w tym zakresie. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE (tzw. dyrektywa rynkowa), wszyscy uczestnicy rynku energii, w tym prosumenci, muszą ponosić opłaty sieciowe. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II) przewiduje obowiązek umożliwienia prosumentom otrzymywania wynagrodzenia odzwierciedlającego wartość rynkową energii. System net-billingu wprowadza te rozwiązania w życie.

Wprowadzenie nowego systemu rozliczeń dla prosumentów, wiąże się z wieloma pozytywnymi skutkami, zarówno dla lokalnego rynku energii, jak i samych prosumentów. Przede wszystkim, prosument stał się aktywnym i bardziej świadomym uczestnikiem rynku energii, który dąży do zwiększenia autokonsumpcji energii i do pobierania jej wtedy, kiedy jest tańsza. Dzięki temu, prosument ma bezpośredni wpływ na kształtowanie swojego zużycia energii, co przekłada się na obniżenie wysokości jego rachunków za energię elektryczną.

 

Takie podejście umożliwia zapewnienie większego bezpieczeństwa lokalnych sieci elektroenergetycznych oraz elastyczności systemu elektroenergetycznego, dzięki istniejącym zachętom do częściowego przesunięcia zapotrzebowania na energię na godziny pozaszczytowe.

 

Dzięki zmianie systemu rozliczeń na net-billing jest także możliwa realizacja kolejnych etapów reformy rynku energii, takich jak np. taryfy dynamiczne, a także rozwój energetyki prosumenckiej w budynkach wielolokalowych w formie prosumenta zbiorowego, wirtualnego i lokatorskiego.

 

Warto także podkreślić, że system rozliczeń net-billing jest wspierany przez programy w postaci ulg podatkowych (ulga termomodernizacyjna) i dedykowane programy dotacyjne, takie jak Mój Prąd oraz Czyste Powietrze, przez co zapewnia opłacalność inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne.

{"register":{"columns":[]}}