W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna

Decyzją ministra klimatu i środowiska 17 października 2022 r. powołano II kadencję Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Lista osób wchodzących w skład Rady znajduje się tutaj.


Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem pomocniczym działającym przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy:

  1. wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
  2. kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
  3. podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

W skład Rady wchodzi 22 młodych ludzi reprezentujących różne środowiska, a wspólnym celem wszystkich Członków Rady jest aktywne działanie na rzecz ochrony klimatu. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, postulatów i pomysłów pomiędzy młodzieżą z całej Polski.

Kontakt z Młodzieżową Radą Klimatyczną

Zachęcamy do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych:

Facebook: @mlodziezowaradaklimatyczna
Instagram: @mlodziezowaradaklimatyczna

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Członkiniami i Członkami Młodzieżowej Rady Klimatycznej za pomocą maila: mlodziezowa.rada.klimatyczna@klimat.gov.pl.

Prezydium Młodzieżowej Rady Klimatycznej:

Natalia Gajewska – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Jadwiga Mizerska – Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Wojciech Stangierski – Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Paweł Dudziec – Sekretarz Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Adam Bujak – Rzecznik Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Logo MRK

 

Materiały

Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska ws. powołania członków MRK II kadencji
Decyzja​_AM​_ws​_powołania​_członków​_MRK​_II​_kadencja.pdf 0.60MB
Decyzja Ministra Klimatu ws powołania członków MRK I kadencji
Decyzja​_MK​_ws​_powołania​_członków​_MRK​_01.pdf 0.08MB
Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30-03-2020 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej
Zarządzenie​_Ministra​_Klimatu​_z​_dnia​_30032020​_w​_sprawie​_powołania​_Młodzieżowej​_Rady​_Klimatycznej.pdf 1.12MB
Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 27-08-2020 zmieniające zarządzenie ws powołania MRK
Zarządzenie​_Ministra​_Klimatu​_z​_dnia​_27082020​_zmieniające​_zarządzenie​_ws​_powołania​_MRK​_.pdf 0.39MB
Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej
Zarządzenie​_Ministra​_Klimatu​_i​_Środowiska​_z​_dnia​_19​_lipca​_2021​_r​_w​_sprawie​_Młodzieżowej​_Rady​_Klimatycznej.pdf 0.36MB
Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej
Zarządzenie​_Ministra​_Klimatu​_i​_Środowiska​_z​_dnia​_6​_października​_2021​_r​_zmieniające​_zarządzenie​_w​_sprawie​_Młodzieżowej​_Rady​_Klimatycznej.pdf 0.95MB
Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej
Zarządzenie​_Ministra​_Klimatu​_i​_Środowiska​_zmieniające​_zarządzenie​_ws​_MRK.pdf 0.32MB
{"register":{"columns":[]}}