W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

02.02.2021

„Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” – 2 lutego 2021 r. to nowa ważna data dla polskiego sektora paliwowo-energetycznego. Po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora” – poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

PEP2040 stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworząc oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19.

 Przed nami wyzwanie, jakim będzie zbudowanie nowego systemu energetycznego w najbliższych dwóch dekadach. To z jednej strony nadanie dynamiki dążeniu ku nisko- i zeroemisyjnej transformacji polskiej gospodarki, ale też konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego” – podkreślił minister Kurtyka.

PEP2040 ma istotne znaczenie dla zaawansowanych prac nad Krajowym Planem Odbudowy, który stanowi podstawę do wydatkowania funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, a także planów sprawiedliwej transformacji i projektu Umowy Partnerstwa. PEP2040 wprowadzi Polskę na ścieżkę dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, poprzez realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej, rozwój OZE, poprawę efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza. Kwestie te stają się coraz ważniejsze dla obywateli. PEP2040 bierze pod uwagę również potrzeby tych grup zawodowych i regionów, które bez odpowiedniej interwencji poniosą niewspółmierny koszt transformacji. Dotyczy to przede wszystkim sektora węglowego i obywateli zagrożonych ubóstwem energetycznym” – podkreślił minister Kurtyka.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.

W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. To szansa na rozwój krajowego przemysłu, rozwój wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki. Równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale.

Transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, również poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilności.

PEP2040 opracowany został na podstawie szczegółowych analiz prognostycznych oraz konsultacji i uzgodnień z licznymi grupami interesariuszy. Projekt PEP2040 podlegał konsultacjom publicznym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Konsultacje międzyresortowe zostały zakończone 31 grudnia 2020 r. Wówczas projekt PEP2040 został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju, a także uzyskał pozytywną ocenę o zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju, tj. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wydaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym samym czasie projekt PEP2040 uzyskał także pozytywną opinię Centrum Analiz Strategicznych w KPRM.

Pełna treść PEP2040 została opublikowana wraz z uchwałą Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski'

Materiały

PEP2040 streszczenie​_PL
Streszczenie​_PEP2040​_2021​_01​_27.pdf 0.92MB
Polityka energetyczna Polski do 2040 r.
PEP2040​_2021-02-02.docx 4.24MB
Polityka energetyczna Polski do 2040 r.
PEP2040​_2021-02-02.pdf 2.49MB
Załącznik 1 do PEP2040
zał​_1​_do​_PEP2040​_-​_Ocena​_realizacji​_poprzedniej​_PEP​_2021-02-02.pdf 1.07MB
Załącznik 1 do PEP2040
zał​_1​_do​_PEP2040​_-​_Ocena​_realizacji​_poprzedniej​_PEP​_2021-02-02.docx 0.56MB
Załącznik 2 do PEP2040
zał​_2​_do​_PEP2040​_-​_Wnioski​_z​_analiz​_prognostycznych​_2021-02-02.docx 3.07MB
Załącznik 2 do PEP2040
zał​_2​_do​_PEP2040​_-​_Wnioski​_z​_analiz​_prognostycznych​_2021-02-02.pdf 1.30MB
Załącznik 3 do PEP2040
zał​_3​_do​_PEP2040​_-​_Strategiczna​_ocena​_oddziaływania​_na​_środowisko​_PEP2040​_(SOOŚ)​_2021-02-02.docx 42.14MB
Załącznik 3 do PEP2040
zał​_3​_do​_PEP2040​_-​_Strategiczna​_ocena​_oddziaływania​_na​_środowisko​_PEP2040​_(SOOŚ)​_2021-02-02.pdf 13.13MB
Załącznik 1 do SOOŚ
zał​_(3)1​_do​_SOOŚ​_-​_Analiza​_zgodności​_z​_dokumentami​_strategicznymi​_2021-02-02.docx 0.34MB
Załącznik 1 do SOOŚ
zał​_(3)1​_do​_SOOŚ​_-​_Analiza​_zgodności​_z​_dokumentami​_strategicznymi​_2021-02-02.pdf 0.60MB
Załącznik 2 do SOOŚ
zał​_(3)2​_do​_SOOŚ​_-​_Analizy​_szczegółowe​_2021-02-02.docx 0.17MB
Załącznik 2 do SOOŚ
zał​_(3)2​_do​_SOOŚ​_-​_Analizy​_szczegółowe​_2021-02-02.pdf 0.82MB
Załącznik 3 do SOOŚ (English)
zał​_(3)3​_do​_SOOŚ​_-​_Streszczenie​_SOOŚ​_z​_wnioskami​_(ANG)​_2021-02-02.docx 0.10MB
Załącznik 3 do SOOŚ (English)
zał​_(3)3​_do​_SOOŚ​_-​_Streszczenie​_SOOŚ​_z​_wnioskami​_(ANG)​_2021-02-02.pdf 0.23MB
Załącznik 4 do SOOŚ (Deutsch)
zał​_(3)4​_do​_SOOŚ​_-​_Streszczenie​_SOOŚ​_z​_wnioskami​_(DE)​_2021-02-02.docx 0.10MB
Załącznik 4 do SOOŚ (Deutsch)
zał​_(3)4​_do​_SOOŚ​_-​_Streszczenie​_SOOŚ​_z​_wnioskami​_(DE)​_2021-02-02.pdf 0.27MB
Podsumowanie konsultacji publicznych PEP2040 w ramach SOOŚ
Podsumowanie​_konsultacji​_publicznych​_PEP2040​_w​_ramach​_SOOŚ.pdf 0.28MB

English version - Energy Policy of Poland until 2040

Materiały

Energy Policy of Poland until 2040
Energy​_Policy​_of​_Poland​_until​_2040.docx 4.33MB
Extract of PEP2040​_English
Extract​_of​_PEP2040​_English.docx 2.48MB
Appendix 2​_Conclusions from forecast analyses for the energy sector
Appendix​_2​_Conclusions​_from​_forecast​_analyses​_for​_the​_energy​_sector.docx 2.72MB
Summary of public consultation of the strategic environmental impact assessment
Summary​_of​_public​_consultation​_of​_the​_strategic​_environmental​_impact​_assessment.docx 0.24MB

Deutsche Version - Polnische Energiepolitik bis 2040

Materiały

Polnische Energiepolitik bis 2040
Polnische​_Energiepolitik​_bis​_2040.docx 4.01MB
Zusammenfassung PEP2040​_Deutsche
Zusammenfassung​_PEP2040​_Deutsche.docx 0.64MB
Anhang 2​_Schlussfolgerungen aus den Prognosen für den Energiesektor
Anhang​_2​_Schlussfolgerungen​_aus​_den​_Prognosen​_für​_den​_Energiesektor.docx 2.04MB
Zusammenfassung der öffentlichen Konsultationen die im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung
Zusammenfassung​_der​_öffentlichen​_Konsultationen​_die​_im​_Rahmen​_der​_Strategischen​_Umweltprüfung.docx 0.22MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.04.2022 13:20 Aleksandra Warchoł
Pierwsza publikacja:
31.07.2019 11:28 Aneta Ciszewska
{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","showInContent":false}]}}