W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Cyberbezpieczeństwo w sektorze energii

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stworzyła podstawę prawną do ustanowienia Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Jego głównym celem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów.

Ustawa identyfikuje szereg nowych podmiotów uczestniczących w organizacji krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym między innymi organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa w sektorach mających kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społeczno-gospodarczej takich jak np. energia, transport, bankowość itd. W rezultacie minister właściwy ds. energii - obecnie Minister Klimatu i Środowiska - stał się organem właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa w sektorze energii. Zadania w imieniu Ministra realizuje Wydział ds. Cyberbezpieczeństwa, będący w struktruach Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

W ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa działają też inne podmioty wśród których można wymienić operatorów usług kluczowych, Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT NASK/GOV/MON), Pełnomocnik Rządu ds. cyberbezpieczeństwa, Kolegium itd.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.10.2021 15:43 Aleksandra Warchoł
Pierwsza publikacja:
10.04.2019 17:05 Ilona Bartkowska
{"register":{"columns":[]}}