W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyroda

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody.

 • dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;  

 • roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;  

 • zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;  

 • siedlisk przyrodniczych;  

 • siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;  

 • tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;  

 • krajobrazu;  

 • zieleni w miastach i wsiach;  

 • zadrzewień.   

Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu.

W Polsce ochroną przyrody zajmują się:

 • minister właściwy do spraw środowiska (przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody);

 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;  

 • wojewoda;  

 • regionalny dyrektor ochrony środowiska;  

 • starosta; 

 • wójt, burmistrz albo prezydent miasta.  

Przydatne linki:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody  

Ochronę przyrody w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
21.11.2018 10:40 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
21.11.2018 10:40 Agata Kubel-Grabau