W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyroda

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody.

 • dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;  

 • roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;  

 • zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;  

 • siedlisk przyrodniczych;  

 • siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;  

 • tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;  

 • krajobrazu;  

 • zieleni w miastach i wsiach;  

 • zadrzewień.   

Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu.

W Polsce ochroną przyrody zajmują się:

 • minister właściwy do spraw środowiska (przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody);

 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;  

 • Babiogórski Park Narodowy;

 • Białowieski Park Narodowy;

 • Biebrzański Park Narodowy;

 • Bieszczadzki Park Narodowy;

 • Park Narodowy Bory Tucholskie;

 • Drawieński Park Narodowy;

 • Gorczański Park Narodowy;

 • Park Narodowy Gór Stołowych;

 • Kampinoski Park Narodowy;

 • Karkonoski Park Narodowy;

 • Magurski Park Narodowy;

 • Narwiański Park Narodowy;

 • Ojcowski Park Narodowy;

 • Pieniński Park Narodowy;

 • Poleski Park Narodowy;

 • Roztoczański Park Narodowy;

 • Słowiński Park Narodowy;

 • Świętokrzyski Park Narodowy;

 • Tatrzański Park Narodowy;

 • Park Narodowy Ujście Warty;

 • Wielkopolski Park Narodowy;

 • Wigierski Park Narodowy;

 • Woliński Park Narodowy;

 • wojewoda;  

 • regionalny dyrektor ochrony środowiska;  

 • starosta; 

 • wójt, burmistrz albo prezydent miasta.  

Przydatne linki:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody  

Babiogórski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy

Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Drawieński Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy

Park Narodowy Gór Stołowych

Kampinoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Pieniński Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy

Park Narodowy Ujście Warty

Wielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy

Woliński Park Narodowy

Ochronę przyrody w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.04.2020 16:09 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
21.11.2018 10:40 Agata Kubel-Grabau
{"register":{"columns":[]}}