W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka Surowcowa Państwa

Przyjęta przez Radę Ministrów 1 marca 2022 r. Polityka Surowcowa Państwa do 2050 roku jest strategią dotyczącą budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę ich zasobami. Określa on nie tylko zapotrzebowanie na nie, ale także wyznacza działania niezbędne do zabezpieczenia dostępu do nich.

Logotyp Polityki Surowcowej Państwa

Polityka Surowcowa Państwa została wskazana jako jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze Środowisko oraz jest bezpośrednio związana z przyjętą w drodze uchwały Rady Ministrów Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. jak również Polityką Ekologiczną Państwa 2030.

Główny cel Polityki Surowcowej Państwa zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe,  do których należą:

 • zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin;
 • poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin;
 • zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej;
 • ochrona złóż kopalin;
 • współpraca międzynarodowa dotycząca zabezpieczenia dostępu do surowców;
 • pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami Głównego Geologa Kraju, pełniącego funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa;
 • upowszechnianie wiedzy.

Realizacja założeń Polityki Surowcowej Państwa powinna przynieść następujące rezultaty:

 • obniżenie ryzyka inwestycyjnego w działalności geologiczno-górniczej;
 • rozwój szeroko rozumianej branży geologiczno-górniczej;
 • wzrost bezpieczeństwa surowcowego, w tym energetycznego oraz korzyści gospodarcze i społeczne z tego płynące;
 • minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz maksymalizacja odzysku surowców ze źródeł wtórnych;
 • zapewnienie dostępu do udokumentowanych złóż kopalin poprzez ich właściwą ochronę przed zabudową;
 • zintegrowanie działań wszystkich podmiotów realizujących działania w obszarze zabezpieczenia dostępu do surowców.

Polityka Surowcowa Państwa określa surowce strategiczne i krytyczne dla krajowej gospodarki, uwzględniając jej indywidualną specyfikę. Przy dodatkowym uwzględnieniu surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, wskazuje, które surowce są niezbędne dla realizacji wyznaczonych krajowych
i europejskich celów gospodarczych.

Realizacja Polityki Surowcowej Państwa

Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 9 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 685 z późn. zm.) powołał Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, rozpoczynając proces mający na celu działania na rzecz budowy skutecznej i odpowiedzialnej polityki surowcowej i podkreślając rolę tej polityki w planowaniu działań rządu RP.

Dodatkowo Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 61 z dnia 17 maja 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 455 z późn. zm.) powołał Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa, którego  obecnie celem jest koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie jej realizacji.

Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa, działa pod przewodnictwem Pełnomocnika do spraw Polityki Surowcowej Państwa, Podsekretarza stanu, Głównego Geologa Kraju - Piotra Dziadzio

Zastępcą przewodniczącego jest Podsekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego - Piotr Pyzik

Zgodnie z Zarządzeniem w skład zespołu wchodzą również pozostali członkowie, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:

 • ministra właściwego do spraw energii,
 • ministra właściwego do spraw klimatu,
 • ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • ministra właściwego do spraw zagranicznych,
 • ministra właściwego do spraw finansów publicznych
 • ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • Ministra Obrony Narodowej,
 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 • ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
 • ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
 • ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
 • ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
 • ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
 • Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Polityka Surowcowa Państwa realizowana jest przy wsparciu państwowej służby geologicznej (psg). Planowanie poszczególnych zadań do realizacji przez psg odbywa się poprzez przygotowywanie co rok planu prac państwowej służby geologicznej na kolejny rok.

Zadania realizowane przez PSG w zakresie geologii oraz plan prac państwowej służby geologicznej przewidzianych do realizacji w 2023 roku i latach następnych dostępny jest na stronie.

Natomiast szczegółowy raport z realizacji i wdrażania Polityki Surowcowej Państwa 2050 według stanu na marzec 2023 rok jest dostępny w sekcji: Materiały do pobrania.

Strony związane z Polityką Surowcową Państwa 2050

Materiały

Kliknij tu, aby pobrać aktualny raport z realizacji PSP - 01.03.2023
Raport​_z​_realizacji​_PSP​_-​_01032023​_-​_aktualny.pdf 0.42MB

Wideo

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}