W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rządowe wsparcie dla odbiorców energii i ciepła

Rozwiązania, które zapobiegają nadmiernym i skokowym wzrostom rachunków dla odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła z grup, które powinny być szczególnie chronione mają na celu zminimalizowanie podwyżek.

Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła

Lokalne uwarunkowania odegrały kluczową rolę w opracowywaniu mechanizmów wsparcia dla odbiorców ciepła. Polskie ciepłownictwo jest bowiem zróżnicowane nie tylko na poziomie kraju, danego miasta, ale nawet jednej spółdzielni. Ciepłownie, spółdzielnie, wspólnoty pełnią istotną funkcję w realizowaniu rządowych programów wsparcia. Im sprawniej działają te podmioty, tym mieszkańcy będą ponosili niższe koszty ogrzewania.

Wzmocniony mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła obowiązuje do 30 czerwca 2024 r. i obejmuje okres od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2024 r.

Zmodyfikowany mechanizm wsparcia przewiduje obliczenie dla każdego systemu ciepłowniczego i każdej grupy taryfowej, maksymalnej ceny dostawy ciepła, która nie może być wyższa niż obliczona cena dostawy ciepła na dzień 30 września 2022 r. powiększona o 40% wzrostu.

W rezultacie przyjętego rozwiązania, wzrost cen ciepła dla uprawnionych odbiorców ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła w danym systemie ciepłowniczym funkcjonującym w konkretnym mieście. W konsekwencji cena ciepła nie będzie mogła być wyższa od obowiązujących limitów.

Co to w praktyce oznacza?

 • Nie odczujesz wzrostu rachunków za ogrzewanie w takim stopniu, jak by to miało miejsce bez pomocy rządowej. Wzrost cen ciepła systemowego dla odbiorcy, łącznie z opłatami i stawkami przesyłowymi, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 roku,
 • to ograniczenie wzrostu zapewnia, że nagły i wysoki wzrost cen ciepła nie zaskoczy Ciebie ani Twojej rodziny.

Wzmocniony mechanizm osłonowy obejmie wszystkich dotychczasowych beneficjentów pomocy:

 • gospodarstwa domowe,
 • podmioty wrażliwe (szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej itp.),
 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • inne podmioty, które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej.

Dowiedz się więcej.

Ochrona przed wzrostem cen energii elektrycznej

Regulacje, które wspierają polskie rodziny w ponoszeniu kosztów energii elektrycznej zostały przedłużone od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. W tym okresie ceny i stawki opłat zostały „zamrożone” na poziomie z 2022 r. do limitu 1500 kWh. Limit ten jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r. w półrocznym okresie.

Z kolei, podwyższony limit zużycia energii elektrycznej dotyczy gospodarstw, w których są osoby z niepełnosprawnością i wyniesie 1800 kWh. W przypadku rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 2000 kWh.

W określonych limitach - w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. - gospodarstwa domowe będą rozliczane po cenie maksymalnej, nie wyższej niż 693 zł/MWh.

Zamrożone ceny gazu

Do 30 czerwca 2024 r. przedłużone zostały mechanizmy ochronne dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz niektórych podmiotach świadczących kluczowe usługi publiczne. Dzięki zamrożeniu cen gazu ziemnego oraz stawek usług dystrybucji również w 2024 r. najbardziej potrzebujący odbiorcy będą mieli zagwarantowane dostawy paliw gazowych w niezmienionej cenie.

Ceną maksymalną paliw gazowych są objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli:

 • gospodarstwa domowe;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach;
 • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in.: jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Mechanizm ochronny obowiązuje wszystkich odbiorców objętych ochroną taryfową - bez względu na wysokość dochodów.

Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach

Poza zagwarantowaniem maksymalnej ceny paliw gazowych dla wszystkich gospodarstw domowych, bez względu na osiągane przez nie dochody, do 30 czerwca 2024 r. została przedłużona możliwość skorzystania z refundacji podatku VAT. Jest to dodatkowy mechanizm ochronny, skierowany do najbardziej wrażliwych odbiorców paliw gazowych, którzy wykorzystują paliwa gazowe do ogrzewania swoich domów.

Refundacja zapłaconego podatku VAT za gaz ziemny na cele grzewcze dotyczy odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, którzy mają zawartą umowę ze sprzedawcą na dostawę paliw gazowych, dokonali wpisu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (tzw. CEEB) oraz których miesięczny dochód nie przekracza:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Przeczytaj więcej.

{"register":{"columns":[]}}