W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w Ministerstwie Klimatu i Środowiska to przede wszystkim realizacja skierowanych do społeczeństwa kampanii informacyjno-edukacyjnych, których celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski w dziedzinach: klimat, środowisko i energia.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na stronie lekcjezklimatem.pl! Nagrania z serii webinariów i przygotowane przez ekspertów prezentacje, pomogą poszerzyć wiedzę nauczycieli z obszarów klimat, środowisko i energia. Wspomogą też prowadzenie zajęć z uczniami. Gorąco zachęcamy do oglądania wykładów i korzystania z naszych materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie lekcjezklimatem.pl


Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju jest jednym z najistotniejszych czynników pozytywnie wpływających na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych (m.in. powietrza, wody, gleby, różnorodności biologicznej), funkcje ekosystemów (m.in. leśnych, wodnych, górskich i rolniczych) jak i na jakość otaczającego środowiska (m.in. w związku z obszarami: gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, adaptacji do zachodzących zmian klimatu, działań mitygacyjnych, rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii).

Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska. Osiągnięcie jakościowych celów środowiskowych jest ściśle związane z prezentowanym przez społeczeństwo poziomem kompetencji ekologicznych (tj. wiedzą o środowisku, praktycznymi umiejętnościami oraz proekologiczną motywacją do zmiany postaw i codziennych zachowań).

Edukacja ekologiczna jest ważnym elementem kształcenia (od najmłodszych lat) zmierzającego do rozwijania społeczeństwa akceptującego interdyscyplinarne zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, posiadającego umiejętności do oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy, jak również świadomego potrzeby dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze.

Edukacja ekologiczna jest również podstawowym warunkiem zmiany praktyk społecznych w kierunku modelu zrównoważonej konsumpcji. Istotne są zatem refleksja i moderowanie społecznej dyskusji o możliwościach zmiany stylu życia w kierunku bardziej zrównoważonym.

Prowadzenie kompleksowej edukacji ekologicznej obejmuje edukację nieformalną, formalną i pozaformalną w obszarach tematycznych objętych m.in. strategią: Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej (PEP2030). Każdy z wyżej wymienionych komponentów edukacji ekologicznej powinien być prowadzony w oparciu o nowoczesne metody i narzędzia nauczania, a także realizowany w dialogu i we współpracy z interesariuszami tych działań, w tym m.in. z instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz reprezentantami lokalnych społeczności.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska edukacja ekologiczna to przede wszystkim działania pozaformalne i nieformalne w postaci kampanii społecznych, audycji telewizyjnych i radiowych, a także konkursów, warsztatów realizowanych również w przestrzeni internetowej, w tym w mediach społecznościowych.

Współpracujemy też z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie wsparcia edukacji formalnej w zakresie przygotowywania pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz realizacji warsztatów i konkursów dla szkół.

W 2020 r. zrealizowaliśmy dla młodzieży szkolnej warsztaty on-line: Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu, Dzień o suszy i retencji w Ministerstwie Klimatu, a także  warsztaty mikołajkowe pn. Działamy dla klimatu – zobacz, co możesz zrobić!

Partycypujemy w przygotowanej platformie edukacyjnej www.ekoeksperymentarium.pl, skierowanej do dzieci w wieku 5-10 lat. „Ekoeksperymentarium” to zbiór gier, za pomocą których uczestnicy poznają sposoby na to, jak w codziennym życiu dbać o klimat i środowisko. Na platformie „Ekoeksperymentarium” znajdą Państwo również materiały informacyjno-edukacyjne, stanowiące wsparcie w realizacji zajęć na powyższe tematy.

Dużą wagę przywiązujemy też do wspierania rozwoju kompetencji, w obszarach: klimat, środowisko i energia, grup zawodowych o największym wpływie na kształtowanie środowiska. Organizujemy szkolenia, konferencje branżowe, konkursy, a także przygotowujemy materiały informacyjne, dzięki którym umożliwiamy wymianę najnowszej wiedzy oraz dzielenie się dobrymi praktykami.  

W kreowaniu naszych działań z zakresu edukacji ekologicznej kluczową rolę odgrywają wyniki realizowanych na nasze zlecenie cyklicznych badań świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. Badania te potwierdzają, że Polacy interesują się ekologią, niemniej wciąż istnieje potrzeba rozwijania wiedzy oraz kształtowania właściwych prośrodowiskowych postaw i umiejętności.

Uznając potrzebę powszechnej edukacji ekologicznej, nasze projekty i działania kierujemy do szerokiego grona odbiorców w każdej grupie wiekowej.

Bierzemy również udział w wydarzeniach na terenie całej Polski. Są to wydarzenia skierowane zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych, np. Narodowy Dzień Dziecka w KPRM, Targi Zero Waste, Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu czy pikniki rodzinne, podczas których na naszym stoisku przeprowadzane są m.in. warsztaty, quizy i gry podnoszące świadomość ekologiczną uczestników.

Realizujemy cykliczne konkursy takie jak „Produkt w obiegu” - skierowany do producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi projektami lub produktami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wprowadzamy działania edukacyjne skierowane do włodarzy jak i mieszkańców i mieszkanek polskich miast, w ramach szerokiego obszaru działań „Miasto z klimatem”. Obszary wysoko zurbanizowane są szczególnie narażone na skutki zmian klimatu, tym samym jest dla nas priorytetem przyspieszenie wprowadzania właściwych działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.