W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w Ministerstwie Klimatu to przede wszystkim: kampanie społeczne, badania opinii publicznej oraz inne działania pokazujące, jak chronić przyrodę.

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju jest jednym z najistotniejszych czynników pozytywnie wpływających na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych (m.in. powietrza, wody, gleby, różnorodności biologicznej) oraz na jakość otaczającego środowiska (m.in. w związku z obszarami: gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, adaptacji do zachodzących zmian klimatu, procesami ekosystemowymi).

Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska. Osiągnięcie jakościowych celów środowiskowych jest ściśle związane z prezentowanym przez społeczeństwo poziomem kompetencji ekologicznych (tj. wiedzą o środowisku, praktycznymi umiejętnościami oraz proekologiczną motywacją do zmiany postaw i codziennych zachowań).

Edukacja ekologiczna jest ważnym elementem kształcenia (od najmłodszych lat) zmierzającego do rozwijania społeczeństwa akceptującego interdyscyplinarne zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, posiadającego umiejętności do oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy, jak również świadomego potrzeby dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze.

Edukacja ekologiczna jest również podstawowym warunkiem zmiany praktyk społecznych w kierunku modelu zrównoważonej konsumpcji. Istotne są zatem refleksja i moderowanie społecznej dyskusji o możliwościach zmiany stylu życia w kierunku bardziej zrównoważonym.

Prowadzenie kompleksowej edukacji ekologicznej obejmuje edukację nieformalną, formalną i pozaformalną w obszarach tematycznych objętych strategią oraz wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych edukacją ekologiczną. Każdy z wyżej wymienionych komponentów edukacji ekologicznej powinien być prowadzony w oparciu o nowoczesne metody i narzędzia nauczania, a także realizowany w dialogu i we współpracy z interesariuszami tych działań, w tym m.in. z instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz reprezentantami lokalnych społeczności.

W Ministerstwie Klimatu edukacja ekologiczna to przede wszystkim działania pozaformalne i nieformalne: kampanie społeczne, badania opinii publicznej oraz działania pokazujące, jak dbać o klimat i środowisko, tj. konkursy, quizy, audycje telewizyjne i radiowe, a także wydarzenia i warsztaty.

Współpracujemy też z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wsparcia edukacji formalnej w zakresie przygotowywania pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, realizacji warsztatów, konkursów dla szkół.

Dużą wagę w ramach prowadzonej edukacji przywiązujemy również w projektach edukacyjnych skierowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego poprzez organizowanie szkoleń z zakresu edukacji np. spotkania w ramach Programu Czyste Powietrze czy w ramach przygotowywania poradników dla przedstawicieli samorządów w realizowaniu edukacji z zakresu gospodarki odpadami.

Z przeprowadzonych na nasze zlecenie badań świadomości wynika, że Polacy zaczynają interesować się ekologią. Wciąż istnieje jednak silna potrzeba prowadzenia kampanii społecznych podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Rozumiejąc potrzebę edukacji ekologicznej, nasze projekty i działania kierujemy do szerokiego grona odbiorców w każdym przedziale wiekowym.

Bierzemy udział w wydarzeniach na terenie całej Polski. Są to wydarzenia skierowane zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych, np. Narodowy Dzień Dziecka w KPRM, Targi Zero Waste, Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM czy pikniki rodzinne, podczas których na naszym stoisku przeprowadzane są m.in. warsztaty, quizy i gry podnoszące świadomość ekologiczną uczestników.

Zorganizowane przez nas w ostatnich latach konkursy związane były m.in. z gospodarką odpadami – np. konkurs plastyczny pn. „Piątka za segregację” skierowany do uczniów klas I-III w szkołach podstawowych czy konkurs „Produkt w obiegu” skierowany do producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi projektami lub produktami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.