W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty honorowe

Uzyskanie patronatu Ministra Klimatu i Środowiska to wyróżnienie honorowe. Przedsięwzięcia obejmowane patronatem powinny mieć zasięg ogólnopolski lub w wyjątkowych przypadkach – ponadwojewódzki.

W celu ubiegania się o patronat Ministra Klimatu i Środowiska organizator przedsięwzięcia powinien:

 • wypełnić formularz wniosku wraz z załącznikami (do pobrania poniżej),
 • dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu – regulamin,
 • dołączyć listę prelegentów,
 • przesłać wniosek najpóźniej na 5 tygodni przed planowanym przedsięwzięciem na adres:
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
  Biuro Ministra,
  ul. Wawelska 52/54,
  00-922 Warszawa

lub przesłanie na adres biuro.ministra@klimat.gov.pl

Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w komitecie honorowym danego przedsięwzięcia.

Uzyskanie patronatu nie oznacza wsparcia finansowego ani organizacyjnego ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Użycie logo

 • Wnioskodawca, któremu zostanie przyznany patronat Ministra Klimatu i Środowiska, jest zobowiązany do podania tej informacji we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach www związanych z realizacją przedsięwzięcia  wraz z zamieszczeniem logotypu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez organizatora we wniosku.
 • Wszystkie materiały, które będą zawierały logotyp, muszą uzyskać akceptację Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 • Nieprzesłanie do akceptacji materiałów promocyjnych zawierających logotyp, informacji o istotnych zmianach w realizacji mogą skutkować cofnięciem patronatu lub negatywną decyzją w kolejnych edycjach.

 

Postanowienia ogólne

 • Patronat honorowy Ministra Klimatu i Środowiska lub uczestnictwo Ministra w komitecie honorowym przyznawane jest przede wszystkim inicjatywom mającym zasięg i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne, których zakres tematyczny dotyczy działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 • Minister Klimatu i Środowiska nie udziela patronatu honorowego i nie przyjmuje członkostwa w komitetach honorowych w przypadku przedsięwzięć o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym.
 • Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski dotyczące wydarzeń, których termin wyznaczony został nie później niż 5 tygodni do daty złożenia wniosku i nie wcześniej niż 16 tygodni od daty złożenia wniosku. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • W przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym patronat lub uczestnictwo w komitecie honorowym są  przyznawane każdorazowo na jedną edycję.
 • Decyzja Ministra w sprawie objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy.
 • Minister może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub przystąpienia do komitetu honorowego bez podania przyczyny.
 • Minister Klimatu i Środowiska nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 • Minister Klimatu i Środowiska nie obejmuje patronatem honorowym także wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP. Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 • Informacja o przyznaniu lub nie przyznaniu wyróżnienia jest przekazywana Wnioskodawcy wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku.
 • W szczególnych przypadkach Minister może unieważnić decyzję przyznającą dane wyróżnienie, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej. Odebranie patronatu honorowego lub wycofanie z członkostwa w komitecie honorowym nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o przyznanym wyróżnieniu, w tym rezygnacji z używania logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 • Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie jest ostateczne. Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje odwołanie w tej sprawie.
 • Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów i zaniechanie dalszego zamieszczania informacji o przyznanym patronacie lub udziale w Komitecie.

 

Materiały

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o przyznanie patronatu
wniosek​_o​_przyznanie​_patronatu.doc 0.06MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.08.2022 10:26 Janusz Cichocki
Pierwsza publikacja:
28.12.2018 09:37 Agata Kubel-Grabau
{"register":{"columns":[]}}