W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty honorowe

Uzyskanie patronatu Ministra Klimatu to wyróżnienie honorowe. Przedsięwzięcia obejmowane patronatem powinny mieć zasięg ogólnopolski lub w wyjątkowych przypadkach – ponadwojewódzki.

W celu ubiegania się o patronat Ministra Klimatu, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie organizator przedsięwzięcia powinien:

 • wypełnić formularz wniosku wraz z załącznikami (do pobrania poniżej),
 • dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu – regulamin,
 • przesłać wniosek najpóźniej na 5 tygodni przed planowanym przedsięwzięciem na adres:
  Ministerstwo Klimatu,
  Biuro Ministra,
  ul. Wawelska 52/54,
  00-922 Warszawa

lub przesłanie na adres biuro.ministra@klimat.gov.pl

Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w komitecie honorowym danego przedsięwzięcia.

Uzyskanie patronatu nie oznacza wsparcia finansowego ani organizacyjnego ze strony Ministerstwa Klimatu.

Użycie logo

 • Wnioskodawca, któremu zostanie przyznany patronat Ministra Klimatu, jest zobowiązany do podania tej informacji we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach www związanych z realizacją przedsięwzięcia  wraz z zamieszczeniem logotypu Ministerstwa Klimatu, który zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez organizatora we wniosku.
 • Wszystkie materiały, które będą zawierały logotyp, muszą uzyskać akceptację Ministerstwa Klimatu.
 • Nieprzesłanie do akceptacji materiałów promocyjnych zawierających logotyp, informacji o istotnych zmianach w realizacji mogą skutkować cofnięciem patronatu lub negatywną decyzją w kolejnych edycjach.

Postanowienia ogólne

 • Patronat honorowy Ministra Klimatu lub uczestnictwo Ministra w komitecie honorowym przyznawane jest przede wszystkim inicjatywom mającym zasięg i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne, których zakres tematyczny dotyczy działań Ministerstwa Klimatu.
 • Minister Klimatu nie udziela patronatu honorowego i nie przyjmuje członkostwa w komitetach honorowych w przypadku przedsięwzięć o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym.
 • W przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym patronat lub uczestnictwo w komitecie honorowym są  przyznawane każdorazowo na jedną edycję.
 • Decyzja Ministra w sprawie objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy.
 • Minister może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub przystąpienia do komitetu honorowego bez podania przyczyny.
 • Minister Klimatu nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 • Minister Klimatu nie obejmuje patronatem honorowym także wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP. Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 • W szczególnych przypadkach Minister może unieważnić decyzję przyznającą dane wyróżnienie, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej. Odebranie patronatu honorowego lub wycofanie z członkostwa w komitecie honorowym nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o przyznanym wyróżnieniu, w tym rezygnacji z używania logo Ministerstwa Klimatu.
 • Informacja o przyznaniu lub nie przyznaniu wyróżnienia jest przekazywana Wnioskodawcy wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku.

 

Materiały

Wniosek o patronat Ministra Klimatu
RODO​_wniosek​_o​_patronat​_Ministra.doc 0.05MB
Wniosek o patronat Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu
RODO​_wniosek​_o​_patronat​_Sekretarza​_i​_Podsekretarza​_Stanu(1).doc 0.04MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.07.2020 13:47 Anna Kneć
Pierwsza publikacja:
28.12.2018 09:37 Agata Kubel-Grabau