W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Energia jądrowa

W Ministerstwie Energii prowadzone są analizy możliwości i potencjalne efekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. 

Polska stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem, jakim jest budowa nowych mocy wytwórczych dla energetyki. Jednym ze źródeł: stabilnych, bezpiecznych, czystych i wytwarzających energie elektryczną po racjonalnych kosztach źródeł, jest energetyka jądrowa. 
Zadaniem Ministerstwa Energii jest stworzenie rozwiązań organizacyjnych i prawnych służących wdrożeniu w Polsce energetyki jądrowej. Realizując Program polskiej energetyki jądrowej ME dąży do zapewnienia odpowiednich ram regulacyjnych dla bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej. Celem naszych działań jest również wdrożenie mechanizmów umożliwiających zapewnienie bezpiecznego postepowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. 
W ramach zakładki „Energia jądrowa” prezentujemy działanie elektrowni jądrowej oraz Program Polskiej Energetyki Jądrowej, w tym zagadnienia dotyczące zaangażowania polskiego przemysłu, rozwój zasobów ludzkich dla energetyki jądrowej oraz role poszczególnych instytucji w programie jądrowym. 

Przeanalizowaliśmy możliwości polskiego przemysłu do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Udało się wyłonić 292 branże (według polskiego PKD), w których polskie przedsiębiorstwa mają kompetencje do realizacji zleceń w przemyśle jądrowym. Blisko 400 podmiotów dysponuje wystarczającym potencjałem, w tym kilkadziesiąt  doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego projektu jądrowego w ostatnich 10 latach. 

Powstanie pierwszego bloku elektrowni atomowej w Polsce byłoby możliwe do realizacji w ciągu dziesięciu lat od decyzji w tej sprawie.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.04.2018 15:54 Agnieszka Negadowska
Pierwsza publikacja:
07.05.2018 11:50 Ilona Bartkowska