W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Efektywność energetyczna

Ustawa o efektywności energetycznej.

Od 1 października 2016 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 264), która wprowadza zmiany przepisów korzystne zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i dla każdego obywatela. 


Celem nowej regulacji jest, aby każdy, kto spełni określone wymagania (audyt efektywności energetycznej dla określonej inwestycji), otrzymał korzyść w postaci praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej (potocznie zwanych białymi certyfikatami).  

Jak uzyskać świadectwo efektywności energetycznej?

Aby uzyskać prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów, należy zaoszczędzić energię w ilości co najmniej 10 toe/rok (1 toe to równowartość 11,63 MWh).

Kto ma szanse na przyznanie białych certyfikatów?

Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, osiedli mieszkaniowych, którzy:

  1. zgromadzą potwierdzone audytem dane dotyczące termomodernizacji domu lub średniej wielkości budynku  lub wymiany urządzeń AGD (np. lodówek, zmywarek, piekarników), oświetlenia, czy urządzeń grzewczych
  2. sporządzą oraz złożą stosowne wnioski do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Procedura składania wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej została szczegółowo opisana  w ustawie o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 264). 

Jaka jest korzyść z ubiegania się o świadectwo efektywności energetycznej?

Po przyznaniu certyfikatu i zrealizowaniu inwestycji otrzymuje się prawa majątkowe, które można sprzedawać (np. na towarowej giełdzie energii), uzyskując określone korzyści finansowe.

Inną korzyścią wynikającą z ustawy będzie wspieranie przedsiębiorców działających w formule tzw. ESCO (ang. Energy Saving Company), którzy oferują usługi energetyczne, polegające na zmniejszeniu zużycia energii w zamian za wynagrodzenie z uzyskiwanych oszczędności. Przedsiębiorca działający w formule  ESCO może między innymi, wykonać audyt efektywności energetycznej, oraz zrealizować inwestycję, a później nią zarządzać i nadzorować. W takim przypadku występuje on z wnioskiem o biały certyfikat, jako podmiot upoważniony przez tego, u kogo będzie realizowana inwestycja. Wykaz firm działających w formule ESCO  w Polsce znajduje się na podstronie Lista dostępnych dostawców usług energetycznych.

Ponadto ustawa nakłada na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek, aby wykonując swoje statutowe zadania stosowały co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej. Urzędy będą zobowiązane do takich działań, jak np. termomodernizacja budynku, zakup  urządzeń biurowych i AGD oraz pojazdów o niskim zużyciu energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. Tak wygenerowanie środki finansowe jednostki będą mogły wydatkować na inne cele związane z aktualnie realizowanymi zadaniami. Szczegółowe infomacje skierowane do sektora publicznego można znaleźć na podstronach znajdujących się na tej stronie.

Ustawa ta wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz kontynuuje (z pewnymi modyfikacjami) wprowadzony w naszym kraju w 2013 r. obowiązek w zakresie oszczędności energii, za które można uzyskać świadectwo efektywności energetycznej.