W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nadzór i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pierwsze spotkanie Ministra Klimatu i Środowiska z organizacjami pozarządowymi

16 września 2021 r. odbyło się spotkanie (online) Ministra Klimatu i Środowiska z organizacjami pozarządowymi. Było to pierwsze wydarzenie realizowane w ramach Wieloletniego programu współpracy Ministra Klimatu i Środowiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025. Zapoczątkowało ono cykl spotkań tematycznych, które będą realizowane przez Ministerstwo. 

Obok ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki w spotkaniu uczestniczyli również wiceministrowie: Małgorzata Golińska, Edward Siarka i Jacek Ozdoba. Formuła online spotkania, pozwalała przedstawicielom organizacji pozarządowych na wysłuchanie informacji ze strony kierownictwa ministerstwa nt. działań realizowanych przez resort, a także umożliwiała zadawanie pytań. Rozmowy toczyły się wokół zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, w szczególności z ochroną klimatu, transformacją energetyczną Polski oraz właściwą gospodarką odpadami i możliwościami finansowania działalności organizacji pozarządowych.

Minister Michał Kurtyka w swoim wystąpieniu zapewnił, że jako organ nadzoru sprawujący obecnie nadzór nad 1040 fundacjami, chce wspierać, rozwijać i trwale współpracować w obszarach klimatu, energii i środowiska.  W trakcie spotkania szef resortu klimatu i środowiska omówił m.in. stanowisko Polski wobec unijnego celu osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej oraz temat „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

Wiceminister Małgorzata Golińska zwróciła natomiast uwagę na zaangażowanie organizacji pozarządowych w wypracowaniu spójnych rozwiązań w obszarze ochrony przyrody. Z kolei wiceminister Edward Siarka  przedstawił priorytety resortu w zakresie leśnictwa i łowiectwa.

Kliknij, aby przeczytać więcej o spotkaniu Ministra Klimatu i Środowiska z organizacjami pozarządowymi

Pobierz materiały prezentowane podczas spotkania - prezentacje dostępne na dole strony


Aktualny status prawny Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami do kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska należą sprawy z zakresu klimatu, energii i środowiska

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. z  2019 r., poz. 2289) nastąpiła zmiana nazwy „Ministerstwo Środowiska” na „Ministerstwo Klimatu”. Minister Klimatu kierował jednak działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2266).

Z dniem 21 marca 2020 r. Minister Klimatu został, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. z 2020 r., poz. 495) wskazany jako minister właściwy ds. działów energia oraz klimat. Obsługę Ministra zapewniało Ministerstwo Klimatu.

Z dniem 21 marca 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 497) utworzono urząd Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 494) Minister Środowiska kierował działem administracji rządowej środowisko, a obsługę Ministra zapewniało Ministerstwo Środowiska.

Następnie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1731) zniesiono Ministerstwo Środowiska, a na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1734) utworzono Ministerstwo Klimatu i Środowiska w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Klimatu oraz włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Klimatu, obsługującego sprawy działów energia i klimat, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu środowisko oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1720), zmienionym  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 2004) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej: energia, klimat i środowisko, a obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Kontakt dla organizacji pozarządowych: ngo@mos.gov.pl

Materiały

1. Transformacja energetyczna
1​_Transformacja​_energetyczna.pdf 1.00MB
2. Ochrona przyrody
2​_Ochrona​_przyrody.pdf 0.30MB
3.1 Puszcza Białowieska
31​_Puszcza​_Białowieska.pdf 0.38MB
3.2​_Przyszłość​_lasów
32​_Przyszłość​_lasów.pdf 0.39MB
4​_Gospodarka​_odpadami
4​_Gospodarka​_odpadami.pdf 0.41MB
5​_Geologia
5​_Geologia.pdf 0.70MB
6​_Finansowanie
6​_Finansowanie.pdf 2.99MB
{"register":{"columns":[]}}