W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ordery i odznaczenia

Minister właściwy do spraw środowiska nadaje następujące wyróżnienia: - odznakę honorową "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", - odznakę honorową "Zasłużony dla polskiej geologii". Są to zaszczytne honorowe wyróżnienia, które mogą być nadawane osobom szczególnie zasłużonym. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw środowiska z własnej inicjatywy lub na wniosek upoważnionych podmiotów.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. nadania, bądź odmowy nadania odznaki.
  • na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (Dz.U. z 2003 r. Nr 191 poz. 1869),
  • na podstawie § 3 ust. 3 oraz  §.7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla polskiej geologii” ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 2001 r. Nr 82 poz. 891).
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zwykłe.
 5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać do czasu ustania obowiązku wynikającego z rozporządzeń.  
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • do ich sprostowania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pana/Pani dane osobowe pozyskaliśmy od organu wnioskującego o nadanie odznaki.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.12.2019 14:48 Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Pierwsza publikacja:
08.10.2018 14:01 Agata Kubel-Grabau