W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii

„GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” to Program Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotowany z myślą o promocji polskich zielonych technologii. Podstawą funkcjonowania Programu jest wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w Programie w sposób kompleksowy stymulują zrównoważony rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Kto może zostać Laureatem GreenEvo

Do Programu GreenEvo mogą zgłosić się polscy przedsiębiorcy oferujący technologie środowiskowe w niżej określonych obszarach.

Wsparcie w ramach GreenEvo jest udzielane w formule pomocy de minimis, a kwota pomocy udzielonej w ten sposób nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych.

Szczegółowe zasady programu oraz informacje, kto może aplikować, będzie określał Regulamin.

Nabór na kolejną, IX edycję, planujemy rozpocząć w czwartym kwartale 2021 roku.

Obszary wsparcia technologii GreenEvo dla VII i VIII edycji

 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • gospodarka odpadami,
 • odnawialne źródła energii,
 • oszczędność energii,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • budownictwo pasywne,
 • niskoemisyjny transport,
 • ochrona klimatu, w tym technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych.

Co możesz zyskać dzięki zgłoszeniu do programu GreenEvo?

 • wiedzę o dostępnych instrumentach wsparcia,
 • promocję technologii pod marką GreenEvo,
 • wsparcie marketingowe,
 • udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych,
 • wiedzę o rynkach zagranicznych,
 • poznanie zagadnień z zakresu ochrony własności przemysłowej,
 • serię specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu technik sprzedaży i prezentacji, budowania strategii eksportowych, zdobywania środków na B+R, ochrony patentowej, ustawicznego rozwoju.

Informacje o Programie GreenEvo

GreenEvo wspiera międzynarodową ekspansję Laureatów. W dotychczasowych ośmiu edycjach programu wzięli oni udział w 70 misjach gospodarczych do ponad 50 krajów na całym świecie. Przedsiębiorstwa dostają możliwość uczestnictwa w najważniejszych targach z zakresu technologii środowiskowych oraz rozmowach matchmakingowych, znacząco ułatwiających kontakty między potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Przedstawiciele przedsiębiorstw przechodzą również przez cykl szkoleń przygotowujących do międzynarodowej ekspansji i wspierających zarządzanie firmą – np. wiedza na temat organizacji procesów sprzedaży pozytywnie wpływa na rozwój firmy na krajowym rynku. Znajomość specyfiki rynku docelowego jest podstawą sukcesu międzynarodowej działalności, dlatego uczestnicy szkoleń otrzymują szeroką wiedzę na temat rynków zagranicznych. GreenEvo gwarantuje, że informacje przekazywane uczestnikom konkursu są rzetelne, gdyż pochodzą z wiarygodnych źródeł – na przykład Wydziałów Ekonomicznych Ambasad Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Seria szkoleń specjalistycznych to przynajmniej pięć spotkań po 8 godzin dydaktycznych. Wykładowcami są eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarach poszczególnych dziedzin i zależnie od tematu są to m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu lub profesjonalni trenerzy.

Do 2015 r. wytypowano łącznie 74 rozwiązania, które uzyskały wsparcie.

Aktualnie w programie wspieramy aktywnych laureatów z VII i VIII edycji Programu - 31 firm, które oferują 36 zweryfikowanych technologii. Organizujemy spotkania on-line z partnerami z różnych krajów i przygotowujemy się do stacjonarnych misji gospodarczych.

Zasady udzielania wsparcia

Konkurs GreenEvo jest skierowany do polskich przedsiębiorców, oferujących technologie środowiskowe. Zaproponowana formuła realizacji konkursu zapewnia transparentny wybór beneficjentów, z udziałem zewnętrznych ekspertów.

Status Laureata jest przyznawany bezterminowo. Dodatkowo, laureaci mają możliwość otrzymywania wsparcia również podczas kolejnych edycji programu GreenEvo. Wsparcie w programie, rozumiane jako pomoc de minimis, jest udzielane wyłącznie aktywnym Laureatom, czyli tym, którzy przez cały czas trwania danej edycji spełniają warunki określone w regulaminie. Aktywni Laureaci, to Laureaci, którzy m.in. nie przekroczyli limitu pomocy de minimis,  brali udział w dedykowanych dla nich wydarzeniach  po zawarciu umowy, złożyli tzw. formularz oceny rocznej.

Dlaczego powstał program GreenEvo?

Program został uruchomiony w 2009 r. w wyniku ustaleń 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (grudzień 2008 r.). Jest on zbieżny jest zbieżny z ideą „Poznańskiej Strategii Transferu Technologii” przyjętej na zakończenie szczytu, która zakłada zwiększenie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie oraz z „Polityką ekologiczną państwa 2030” w zakresie transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.
Działania podejmowane poprzez program w sposób kompleksowy stymulują rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Cele Programu

GreenEvo stanowi ważne narzędzie wzmacniające proces kształtowania zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie, w tym przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. GreenEvo wspiera przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców, którzy oferują niezwykle ciekawe produkty czy usługi, jednak nie mają możliwości ekspansji zagranicznej. Ministerstwo pomaga im zaistnieć na nowych rynkach, jednocześnie rozpowszechniając ideę prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska. Do grona Laureatów trafiają tylko sprawdzone, wdrożone i wysoce efektywne technologie, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Laureaci GreenEvo to wiarygodni partnerzy biznesowi, którzy są otwarci na dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i technologiami z krajami rozwijającymi się, zmagającymi się z lokalnie występującymi problemami ochrony środowiska. GreenEvo wzmacnia aktywność biznesową polskich firm na arenie międzynarodowej. Zmienia sposób patrzenia na firmę i zarządzania nią – z tradycyjnego na nowoczesny, efektywny i ukierunkowany na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Znaczenie programu

Program GreenEvo stanowi jeden z kluczowych polskich instrumentów rządowych, wspierający proces transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki i podnoszący świadomość na temat prowadzenia działalności firm w sposób odpowiedzialny. Jest to najlepsza praktyka w zakresie współpracy administracji centralnej z biznesem. Został on od początku do końca stworzony i wprowadzony przez administrację rządową, która dodatkowo wzięła na siebie rolę gwaranta jakości oferowanych technologii. Dzięki GreenEvo stymulowany jest międzynarodowy transfer polskich zielonych technologii oraz realnie wspierana jest zagraniczna aktywność polskich firm dostarczających nowoczesne technologie środowiskowe. Program dowodzi, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu, bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego, a wręcz odwrotnie – wspierając go innowacyjnymi, zielonymi technologiami.

Materiały

Zmiana regulaminów VII i VIII edycji - 3 grudnia 2020 r.
Komunikat​_o​_zmianie​_Regulaminów​_VII​_i​_VIII​_edycji​_GreenEvo​_grudzień​_2020.pdf 0.17MB
Regulamin​_VII​_edycji​_Programu​_GreenEvo​_Lipiec​_2019
Regulamin​_VII​_edycji​_Programu​_GreenEvo​_Lipiec​_2019.pdf 0.82MB
Zmiana Regulaminu VII edycji GreenEvo
Zmiana​_Regulaminu​_VII​_edycji​_GreenEvo.pdf 0.07MB
Regulamin VIII edycji GreenEvo
Regulamin​_VIII​_edycji​_GreenEvo.pdf 2.91MB
Kliknij tutaj, aby pobrać folder informacyjny GreenEvo 2020 w języku polskim
Folder​_informacyjny​_GreenEvo​_2020​_-​_język​_polski.pdf 6.51MB
Kliknij tutaj, aby pobrać folder informacyjny GreenEvo 2020 w języku angielskim
Folder​_informacyjny​_GreenEvo​_2020​_-​_język​_angielski​_(english).pdf 6.52MB
Kliknij tutaj, aby pobrać folder informacyjny GreenEvo 2020 w języku hiszpańskim
Folder​_informacyjny​_GreenEvo​_2020​_-​_język​_hiszpański​_(Spanish).pdf 6.48MB
Kliknij tutaj, aby pobrać folder informacyjny GreenEvo 2020 w języku francuskim
Folder​_informacyjny​_GreenEvo​_2020​_-​_język​_francuski​_(French).pdf 6.13MB
Kliknij tutaj, aby pobrać folder informacyjny GreenEvo 2020 w języku rosyjskim
Folder​_informacyjny​_GreenEvo​_2020​_-​_język​_rosyjski​_(Russian).pdf 12.09MB
Kliknij tutaj, aby pobrać listę aktywnych Laureatów
Lista​_aktywnych​_Laureatów.xlsx 0.01MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.08.2021 10:54 Aleksandra Warchoł
Pierwsza publikacja:
30.10.2019 08:23 Katarzyna Zielonka