W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępnośći

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Bydgoszczy

Komenda Miejska Państwowej straży Pożarnej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Bydgoszczy

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Małecki, adres poczty elektronicznej dmalecki@kmpspbydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 47 751 22 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Aby skutecznie komunikować się z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
 2. wysłać e-mail na adres: sekretariat@kmpspbydgoszcz.pl
 3. wysłać pismo faksem na nr +48 523 262 834,
 4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:
  +48 47 751 22 10,

 

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 1-4 należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną – wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu,
 • przedmiot rozmowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • obecność osoby przybranej / potrzeba zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się PJM, SJM, SKOGN.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KM PSP przy ul. Gen J.H.Dąbrowskiego 4 w Bydgoszczy:

 • Wizyta gości w Komendzie Miejskiej PSP:
  • Budynki KM PSP znajdują się na terenie zamkniętym,  z bramą  oraz domofonem
  • Przy bramie znajduje się domofon, za pomocą którego można komunikować się ze strażakiem dyżurnym.
  • Wejście główne do budynku Komendy mieści się od strony placu i jest opatrzone tablicą informacyjną z nazwą instytucji oraz godłem narodowym.

Budynek komendy miejskiejj PSP w Toruniu stanowi obiekt trzypiętrowy, z dobudowanym jednopiętrowym ciągiem pomieszczeń garażowych, oraz budynkiem garażowym usytuowanym wzdłuż placu komendy.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z ograniczoną możliwością poruszania się. Obiekt nie posiada windy, i nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe, umożliwiają wejście do wiatrołapu, który oddzielony jest od klatki schodowej kolejnymi drzwiami . Drzwi ze względów wynikających z ochrony obiektu, pozostają zamknięte dla osób z zewnątrz. W wiatrołapie znajduje się poczekalnia dla interesantów.

Klatka schodowa prowadzi na piętra, gdzie na pierwszym znajdują się biura wydziału logistycznego oraz kontrolno-rozpoznawczego. Na drugim piętrze mieszczą się biura wydziału organizacyjno-kadrowego oraz biura komendantów wraz z sekretariatem. Na piętrze trzecim znajduje się stanowisko kierowania oraz biura wydziału operacyjno-szkoleniowego. Gabinety w budynku rozmieszczone są wzdłuż korytarza po obu jego stronach. Wejście na korytarz następuje z klatki schodowej.

Plac komendy wyposażony jest w obszerny parking znajdujący się po obu stronach budynku garażowego. Nawierzchnię placu w jednej części stanowi kamienna kostka brukowa, w części znajdującej się od strony wjazdu nawierzchnię stanowi szutr. Wjazd na plac umożliwia szeroka zamykana brama. W godzinach urzędowania Komendy brama pozostaje otwarta. Przy wjeździe znajdują się domofony.

Wyznaczono koordynatora dostępności w osobie mł. ogn. Szymona Jankowskiego.

Materiały

KM PSP w Bydgoszczy - tekst odczytywany maszynowo
KM​_PSP​_w​_Bydgoszczy​_-​_tekst​_odczytywany​_maszynowo​_.docx 0.02MB
Tekst łatwy do czytania (ETR)
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR).docx 1.54MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
plan​_dzialania.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.12.2020 09:49 Dariusz Małecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Małecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępnośći 5.0 02.03.2022 09:39 Dariusz Małecki
Deklaracja dostępnośći 4.0 12.01.2022 08:21 Dariusz Małecki
Deklaracja dostępnośći 3.0 07.10.2021 09:32 Dariusz Małecki
Deklaracja dostępnośći 2.0 04.10.2021 15:29 Karol Smarz
Deklaracja dostępności 1.0 18.12.2020 09:49 Dariusz Małecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}