W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10
 • Data ostatniego przeglądu: 2023-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Strugacz.
 • E-mail: pstrugacz@straz-chorzow.pl
 • Telefon: 47 851-03-05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie
 • Adres: ul. Katowicka 123
  41-500 Chorzów
 • E-mail: sekretariat@straz-chorzow.pl
 • Telefon: 47 851-03-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie zlokalizowany jest przy ulicy Katowickiej 123 posiada wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku dostępne są dwa miejsca parkingowe.

Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się pomieszczenie dla interesantów, umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami.

Materiały

Wniosek o informację dla osób uprawnionych ze szczególnymi potrzebami
Wniosek​_o​_informację​_dla​_osób​_uprawnionych​_ze​_szczególnymi​_potrzebami.docx 0.04MB
Tekst odczytywalny maszynowo
Tekst​_odczytywalny​_maszynowo.docx 0.02MB
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.11MB
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej cyfrowo
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_w​_formie​_dostępnej​_cyfrowo.pdf 0.07MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia.docx 0.08MB
Tekst łatwy do czytania
Tekst​_łatwy​_do​_czytania.docx 2.45MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 08:16 st. kpt. Paweł Strugacz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Strugacz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 20.04.2023 12:10 mł. bryg. Paweł Strugacz
Deklaracja dostępności 5.0 30.09.2021 08:49 st. kpt. Paweł Strugacz
Deklaracja dostępności 4.0 28.09.2021 14:47 st. kpt. Paweł Strugacz
Deklaracja dostępności 3.0 28.09.2021 12:29 st. kpt. Paweł Strugacz
Deklaracja dostępności 2.0 28.09.2021 12:24 st. kpt. Paweł Strugacz
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 08:16 st. kpt. Paweł Strugacz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}