W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • • pochodzą z różnych źródeł,
 • • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Szubra.
 • E-mail: p.szubra@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 13 307 90 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6
 • E-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 13-43-663-08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekty Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie znajdują się przy ul. Niepodległości 6. Do wejścia głównego do budynku dla osób pieszych prowadzi utwardzony chodnik bez stopni i przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poniżej wejścia głównego znajduje się także brama wjazdowa dla pojazdów, zamykana szlabanem sterowanym zdalnie przez strażaka pełniącego służbę podoficera dyżurnego lub wartownika. Zarówno przed wejściem do budynku komendy jak i przed bramą wjazdową dla pojazdów, znajduję się domofon, przy użyciu którego petent ma możliwość skontaktowania się z podoficerem dyżurnym. Budynek główny komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie posiada dwie kondygnacje i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjazdu na plac wewnętrzny komendy poprzez bramę dla pojazdów, po wcześniejszym skontaktowaniu się, przy użyciu domofonu, z podoficerem dyżurnym lub telefonicznie dzwoniąc na nr 13 436 63 08 z służbą dyżurną stanowiska kierowania. W momencie wjazdu na plac wewnętrzny odwiedzający oczekuje na funkcjonariusza pełniącego dyżur podoficera w danym dniu lub osobę wyznaczoną do kontaktu z odwiedzającym. Osoby te podejmą starania do stworzenia dogodnych warunków załatwienia sprawy przez osobę niepełnosprawną.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.11.2020 09:09 bryg. Piotr Szubra
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Szubra/Piotr Szubra
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 13.11.2020 18:57 bryg. Piotr Szubra
Deklaracja dostępności 1.0 12.11.2020 09:09 bryg. Piotr Szubra

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP