W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 1. Treści, które nie zostały wytworzone przez KM PSP w Mysłowicach
 2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
 4. mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Chojnowski.
 • E-mail: wchojnowski@myslowice.kmpsp.gov.pl
 • Telefon: 47 851 09 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach
 • Adres: ul. Mikołowska 50m
  41-400 Mysłowice
  woj. śląskie
 • E-mail: pspmyslowice@katowice.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 47 851 09 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Myslowicach
ul. Mikolowska 50M, 41-400 Myslowice

Budynek Komendy Miejskiej PSP zlokalizowany w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej 50 M i posiada wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych.

Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się stanowisko podoficera umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo podoficer jest w stanie poprosić do osoby niepełnosprawnej ruchowo pracownika komendy miejskiej w celu załatwienia sprawy bez konieczności poruszania się po budynku.

Miejsca parkingowe uwzględniają miejsce dla osób z niepełnosprawnością i zapewniają dostęp do wskazanego wejścia budynku.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
Ułatwienia dostępu – Pomoc
Zmiana rozmiaru strony:

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, proszę o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

Materiały

Raport o dostępności
Raport​_o​_dostępności​_2021.pdf 0.10MB
Tekst Łatwy do czytania
Tekst​​_łatwy​​_do​​_czytania.docx 2.45MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2022 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach
Plan​​_działania​​_na​​_rzecz​​_poprawy​​_zapewnienia​​_dostępności​​_osoboom​​_Mysłowice.docx 0.02MB
Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego
Wniosek​_o​_zapewnienie​_usługi​_tłumacza​_języka​_migowego.docx 0.04MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2020 11:20 asp. Przemysław Dudkiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Przemysław Dudkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 17.0 27.03.2024 13:28 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 16.0 20.04.2023 14:08 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 15.0 20.04.2023 14:07 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 14.0 24.03.2023 14:35 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 13.0 13.01.2023 08:29 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 12.0 12.01.2023 13:38 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 11.0 12.01.2023 13:36 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 10.0 12.01.2023 13:34 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 9.0 28.07.2022 09:10 asp. Przemysław Dudkiewicz
Deklaracja dostępności 8.0 28.07.2022 08:59 asp. Przemysław Dudkiewicz
Deklaracja dostępności 7.0 29.10.2021 11:09 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 6.0 29.10.2021 10:57 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 5.0 27.09.2021 09:58 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 4.0 24.09.2021 13:59 mł. bryg. Wojciech Chojnowski
Deklaracja dostępności 3.0 14.03.2021 10:15 asp. Przemysław Dudkiewicz
Deklaracja dostępności 2.0 12.02.2021 16:12 asp. Przemysław Dudkiewicz
Deklaracja dostępności 1.0 29.11.2020 11:20 asp. Przemysław Dudkiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}