W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Chojnowski..
 • E-mail: wchojnowski@myslowice.kmpsp.gov.pl
 • Telefon: 32 316 00 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach
 • Adres: ul. Mikołowska 50m
  41-400 Mysłowice
  woj. śląskie
 • E-mail: pspmyslowice@katowice.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: (0-32) 316 00-30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Myslowicach
ul. Mikolowska 50M, 41-400 Myslowice

Budynek Komendy Miejskiej PSP zlokalizowany w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej 50 M i posiada wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych.

Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się stanowisko podoficera umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo podoficer jest w stanie poprosić do osoby niepełnosprawnej ruchowo pracownika komendy miejskiej w celu załatwienia sprawy bez konieczności poruszania się po budynku.

Miejsca parkingowe uwzględniają miejsce dla osób z niepełnosprawnością i zapewniają dostęp do wskazanego wejścia budynku.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2020 11:20 asp. Przemysław Dudkiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Przemysław Dudkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 12.02.2021 16:12 asp. Przemysław Dudkiewicz
Deklaracja dostępności 1.0 29.11.2020 11:20 asp. Przemysław Dudkiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP